Kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen
1 / 24
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Kwetsbare ouderen

Slide 1 - Slide

Planning
Terug blik vorige les dementie
Theorie kwetsbare ouderen
Zelf bezig met uitwerking portfolio

Slide 2 - Slide

Leerdoel
  1. Je kunt het verschil tussen comorbiditeit en multimorbiditeit uitleggen.
  2. Je kunt in eigen woorden uitleggen wat polyfarmacie is.
  3. Je kunt in eigen woorden uitleggen wat kwetsbaarheid is.

Slide 3 - Slide

Wat zijn de symptomen van Alzheimer?
A
Iemand met alzheimer krijgt problemen met het gewicht en de spraak. Naarmate de ziekte erger wordt, krijgt iemand steeds meer moeite met lichamelijke vaardigheden.
B
Iemand met alzheimer krijgt problemen met het geheugen en gaat bibberen. Naarmate de ziekte erger wordt, krijgt iemand steeds meer moeite met administratieve vaardigheden.
C
Iemand met alzheimer krijgt problemen met het reuk en smaak vermogen. Naarmate de ziekte erger wordt, krijgt iemand steeds meer moeite met dagelijkse vaardigheden.
D
Iemand met alzheimer krijgt problemen met het geheugen. Naarmate de ziekte erger wordt, krijgt iemand steeds meer moeite met dagelijkse vaardigheden.

Slide 4 - Quiz

Wat veroorzaakt vasculaire dementie?
A
Problemen in de achterwandkwab van de hersenen veroorzaken deze ziekte.
B
Problemen in de doorbloeding van de pijnappelklier veroorzaken deze ziekte.
C
Problemen in de doorbloeding van de hypofyse veroorzaken deze ziekte.
D
Problemen in de doorbloeding van de hersenen veroorzaken deze ziekte.

Slide 5 - Quiz

Welke symptomen iemand met vasculaire dementie heeft, hangt af van...?
A
het spraakgebied dat beschadigd is geraakt
B
het sociaal cognitief gedeelte dat beschadigd is geraakt
C
het hersengebied dat beschadigd is geraakt
D
het hersengebied enkel en alleen rondom de achterhoofdkwab, dat beschadigd is geraakt

Slide 6 - Quiz

Wat is typerend aan de vorm;
'frontotemporale dementie'?
(FTD)
A
Frontotemporale dementie (FTD) komt vaak voor op jongere leeftijd.
B
Frontotemporale dementie (FTD) komt vaak voor op oudere leeftijd, na 80 jaar.
C
Frontotemporale dementie (FTD) komt vaak voor bij mensen die veel drinken.
D
Frontotemporale dementie (FTD) komt vaak voor bij mensen met een psychose.

Slide 7 - Quiz

Hoe herken je Lewy body dementie?
A
Lewy body dementie is te herkennen aan dat diegene niet meer kan lopen.
B
Lewy body dementie is te herkennen aan schommelingen in iemands lichamelijke achteruitgang.
C
Lewy body dementie is te herkennen aan schommelingen in iemands spraakgebied.
D
Lewy body dementie is te herkennen aan schommelingen in iemands geestelijke achteruitgang.

Slide 8 - Quiz

Welke ziekte komt vaak kijken bij Lewy body dementie?

A
Parkinson
B
Reuma
C
Alzheimer
D
MS

Slide 9 - Quiz

Kwetsbare ouderen

Slide 10 - Mind map

Gezondheidsrisico's kwetsbare ouderen
  • Huidletsel
  • Ondervoeding/overgewicht
  • Vallen
  • Problemen medicatiegebruik
  • Depressie en incontinentie
Slide 11 - Slide

VMS thema kwetsbare ouderen
Veiligheid managementsysteem 

- Delirium
- Vallen
- Ondervoeding
- Fysieke beperkingen

Slide 12 - Slide

Wat is multi-morbiditeit?

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

gevolgen van multimorbiditeit
  • Grote invloed op kwaliteit van leven en vermindert de mogelijkheid om EIGEN REGIE te blijven voeren

  • Sprake van complexe behandeling en zorg en toenemend gebruik van zorg en polyfarmacie

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

polyfarmacie
Polyfarmacie is het gelijktijdig gebruiken van meerdere (meer dan 5) verschillende geneesmiddelen.
Chronisch gebruik
Meerdere soorten medicatiegroepen

Slide 18 - Slide

nadelen polyfarmacie
de werking van medicatie bij gebruik door ouderen is weinig bekent, daar de onderzoeken gaan over groepen van 18 tot 65 jaar
bijwerkingen van medicatie kunnen medicatie gebruik toenemen
contra indicaties van medicaties ( samen effectievere werking, of net een vertraagde werking)
de afbraak van medicatie is verstoort, ivm enzymsystemen in de lever die langzamer werken.
gebruik van alcohol en drugs
kans op fouten bij beheer en inname
het overzicht kwijt raken

Slide 19 - Slide

Vergroot valrisico
Mobiliteit stoornissen (loopstoornis)

Balansproblemen
Verminderde visus
Medicatiegebruik

Slide 20 - Slide

Wat betekent comorbiditeit?

A
Het tegelijk hebben van een psychische en een lichamelijke aandoening
B
Het hebben van een ongeneeslijke aandoening met een relatief lange ziekteduur
C
. Het tegelijk hebben van twee of meer psychische stoornissen of aandoeningen.
D
Het hebben van twee of meer extra aandoeningen, die een relatie hebben met een al aanwezige chronische ziekte.

Slide 21 - Quiz

Wat betekent multimorbiditeit?

A
Het tegelijktijdig hebben van twee of meer aandoeningen waarbij er een relatie is met een chronische ziekte
B
Het tegelijkertijd hebben van twee of meerdere aandoeningen
C
Het hebben van een ongeneeslijke aandoening met een relatief lange ziekteduur
D
Het hebben van een chronische ziekte met een relatief korte ziekteduur.

Slide 22 - Quiz

Sinds haar kinderjaren kampt mevrouw Huisman (82) met astma. Ze heeft de astma altijd goed kunnen inpassen in haar leven en de medicatie die ze dagelijks gebruikt, helpt om haar luchtwegen te verwijden en luchtweginfecties te voorkomen. De astma en de medicatie zijn een onderdeel van haar leven geworden. Mevrouw Huisman is altijd alleen gebleven en heeft tot haar pensioen gewerkt als juf op een basisschool. Daarna gaf ze als vrijwilliger bijles op de basisschool. Mevrouw merkte in die tijd dat ze ouderdomsklachten kreeg. Haar botten werden steeds stijver en het bewegen ging steeds moeizamer. Op haar zeventigste werd de diagnose reumatoïde artritis gesteld. Tijdens een regulier bloedonderzoek werd dat jaar ook diabetes type 2 geconstateerd. Mevrouw Huisman heeft haar medicatie, doktersafspraken en afspraken met de pedicure altijd goed op een rijtje. De thuiszorg werd op verzoek van de huisarts ingezet om mevrouw Huisman te helpen met het douchen en aankleden.
Is hier sprake van Co of Multi-morbiditeit?

Slide 23 - Slide

Opdracht portfolio
Doorlezen Praktijkgids kwetsbare ouderen


Maak een samenvatting van het document over kwetsbare ouderen (min 2 A4, Max 4 A4) 

Slide 24 - Slide