Leertaak 10.1 Gehandicaptenzorg les 1

Leertaak 10.1 Gehandicaptenzorg les 1
1 / 24
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Leertaak 10.1 Gehandicaptenzorg les 1

Slide 1 - Slide

Inhoud
Les 1 Algemeen gehandicaptenzorg
Les 2 LVB en MVB
Les 3 (Z) EVB 
Les 4 Autisme
Toets om leertaak af te sluiten

Slide 2 - Slide

Werk je met de doelgroep, zo ja waar. Zo nee ben je bekend met de doelgroep?

Slide 3 - Mind map

Wat valt er onder gehandicaptenzorg?

Slide 4 - Mind map

Doelgroep
 • Mensen met een beperking
 • Zorg begeleiding en opvang op gebied van:
  Wonen, werk, dagbesteding en onderwijs
   voor mensen met:
             Lichamelijke beperking
            Verstandelijke beperking
            Meervoudige beperking
  Naast de bovenstaande beperkingen vallen onder de doelgroep ook nog:
 • Mensen met een chronische ziekte
 • Mensen die revalideren

Slide 5 - Slide

Mensen met verstandelijke beperking
 • Er wonen ongeveer zo’n 120.000 mensen met een verstandelijk beperking in Nederland
 • Meer dan de helft heeft een EVB of ZEVB
 • Zijn meer mannen dan vrouwen met VB
 • De groep treft vaak ‘vooroordelen’


Slide 6 - Slide

Wat zijn oude termen die gebruikt werden in de gehandicaptenzorg?

Slide 7 - Open question

Definitie verstandelijke beperking
DSM-5: beperkingen te bestaan in zowel verstandelijke als het adaptieve functioneren in de volgende domeinen:
 • Conceptuele (onderwijs) domein:  geheugen, taal, lezen, schrijven, rekenkundig redeneren, verwerven praktische kennis, probleem oplossen en beoordelen nieuwe situaties
 • Sociale domein: gedachten, gevoelens, ervaringen van anderen (empathie) interpersoonlijke communicatieve vaardigheden, het vermogen om vriendschap te sluiten, sociale oordeelsvermogen
 • Praktische domein: leervermogen en zelfmanagement in verschillende levenssituaties als zelfzorg, verantwoordelijkheid voor een baan, geldbeheer, vrijetijdsbesteding, zelfmanagement van gedrag, plannen van taken op school en werk

Slide 8 - Slide

WHO
"Bij een verstandelijke beperking is er sprake van duidelijke beperking in zowel het intellectueel functioneren als het aanpassingsvermogen. De beperkingen treden io vóór de leeftijd van 18 jaar."


Intellectuele functioneren:
 • Beperkingen intelligentie / verstand
 • Problemen met leren, denken, onthouden
 • Theoretische en praktische vaardigheden, b.v. aankleden zowel motorisch als volgorde
Aanpassingsvermogen
 • Voldoet niet aan normen van de leeftijd, begrip van situatie en gepaste reactie
 • Sociale vaardigheden, verantwoordelijkheden
 • Communicatie
 • Onafhankelijkheid en zelfredzaamheid

Slide 9 - Slide

Niveau bepaling bij mensen met een verstandelijke beperking
Bij diagnose verstandelijke beperking wordt gekeken naar:
 1. IQ
 2. Sociale en praktische vaardigheden
 3. Indicatie op leeftijd 
 4. Indicatie op ontwikkelingsleeftijd (Piaget)
 5. Indicatie op ervaringsniveau (indeling Timmers Huigens)

Slide 10 - Slide

Vormen van beperking
Beperking op lichamelijk en verstandelijk gebied

Aangeboren en niet aangeboren beperkingen
NAH --> Ongeluk, tumor, cva, enz
Aangeboren --> Syndromen zoals down, trisonomie, Rett, enz

Slide 11 - Slide

Wat zijn de verschillen tussen de begrippen: Stoornis, Beperking, Handicap, Ziekte, Aandoeningen

Slide 12 - Mind map

Begrippen
Stoornis --> Er is sprake wanneer een orgaan of lichaamsfunctie ontbreekt, afwijkingen vertoont of beschadigd is, rekening houdend met de leeftijd van betrokkene
Beperking --> Is een moeilijkheid of onmogelijkheid om bepaalde normale activiteiten uit te voeren, dit is een statische toetsand, het kan blijvend zijn. 
Handicap --> Er is sprake van verlies van mogelijkheden om op normale wijze deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer. 
Ziekte --> verstoorde werking van een of meerdere organen. Verwijst naar een proces of ontwikkeling in de tijd. Ziekte heeft begin, een bepaald verloop en ene gunstig of ongunstig einde. 
Aandoeningen --> overkopelend begrip van geheel van symptomen, ziekte verschijnselen, ziekten, beperkingen en letsel, bijv Down of CVA, longontsteking. 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Indeling verstandelijke beperking

Slide 15 - Slide

Disharmonisch ontwikkelingsprofiel
Onbalans in de ontwikkeling tussen cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Bijv kind van 15 jaar reageert emotioneel als een 4 jarige. 

Wanneer verbale deel (verbale kennis en vaardigheden) en performale (gericht op handelingsgericht denken) deel verschilt spreekt met van disharmonisch intelligentie profiel. 

Slide 16 - Slide

Hoe uit zich een verstandelijke beperking
 • Te trage ontwikkeling
 • Stilstand in ontwikkeling
 • Terugval in ontwikkeling
 • Incomplete ontwikkeling 

Slide 17 - Slide

Wat wordt verstaan onder trage, stilstaande, terugval en incomplete ontwikkeling?

Slide 18 - Open question

Een te trage ontwikkeling
 • Kind ontwikkelt zich te langzaam
 • ontwikkelingsstoornis
 • achterstand beperkt zich niet tot 1 aspect
 • lichamelijke beperking brengt ook ontwikkelingsstoornissen en daardoor ontwikkelingsachterstanden. (bijv doof kind heeft spraakachterstand)
 • komt tot uiting in het gedrag

Slide 19 - Slide

Vormen van ontwikkelingsachterstanden
Motorische achterstand
Taal en of spraakachterstand
sociaal emotionele achterstand
cognitieve achterstand

Hoe erger de ontwikkelingsstoornis hoe meer gebieden zijn aangedaan. 

Slide 20 - Slide

Stilstand in ontwikkeling
Kan ook bij een 'normale' ontwikkeling gebeuren
Reden voor stilstand kan zijn: 
 1. Lichamelijke oorzaken bijv ziekten
 2. Ingrijpende gebeurtenissen; geboorte, ziekenhuis, scheiding, overlijden, verhuizen

  Soms wijst het op een serieus probleem / stilstand op meerdere gebieden

Slide 21 - Slide

Terugval in de ontwikkeling
Kind beheerst bepaalde vaardigheden en ineens niet meer.
Bijv weer in bed plassen.
Als terugval in ontwikkeling volgt op stilstand in ontwikkeling kan dit wijzen op een ernstige ontwikkelingsstoornis zoals syndroom van Rett.

Slide 22 - Slide

Incomplete ontwikkeling
= Niet volledig tot ontwikkeling gekomen
Bijv
Anandephalie = hersenontwikkeling niet volledig, ontbreekt gedeelte van hersenen
Schisis = gehemelte is niet gesloten
spina bifida = buis van ruggenmerg is niet gesloten

Slide 23 - Slide

alarmsignalen ontwikkelingsachterstand
Voor bepaalde leeftijd moet kind kunnen zitten, lopen en praten
Alarmbellen zouden moeten gaan rinkelen als:
 • kind van dire jaar nog niet praat
 • kin van 5 jaar voor het eerst loopt
 • te hoge of te lage spierspanning
 • gebrekkige coordinatie
 • niet brabbelen
 • zichzelf niet kunnen verzorgen
 • geen inzicht hebben / geen gevaar zien
 • geen onderscheid maken tussen "ik" en "jij". 

Slide 24 - Slide