H2.1 Micro en macro

H3.1 Macro- en microniveau
1 / 25
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H3.1 Macro- en microniveau

Slide 1 - Slide

Na deze les kun je....
 • Uitleggen wat wordt verstaan onder microniveau en macroniveau bij scheikunde.
 • Uitleggen wat het deeltjesmodel is.
 • Uitleggen hoe fase-overgangen te verklaren zijn met het deeltjesmodel. 

Slide 2 - Slide

Modellen
Schematische weergave van de werkelijkheid

Slide 3 - Slide

Modellen
Schematische weergave van de werkelijkheid

Slide 4 - Slide

Eigenschappen verklaren
In de scheikunde proberen we eigenschappen van stoffen te verklaren aan de hand van het deeltjesmodel. 

Hierbij zijn de eigenschappen waarneembaar: macroniveau
Het deeltjesmodel is een voorstelling van iets wat we niet kunnen zien/waarnemen: microniveau

Slide 5 - Slide

Macro en micro
Macroniveau: waarneembaar en meetbare eigenschappen, bijv. kleur, hardheid, geleidbaarheid, smelt- en kookpunt.

Microniveau: beschrijving op deeltjesniveau (moleculen, atomen)

Slide 6 - Slide

Deeltjesmodel
 1. Elke stof bestaat uit moleculen 
 2. Elke stof heeft zijn eigen soort moleculen 
 3. Moleculen bewegen altijd! Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller ze bewegen  

Slide 7 - Slide

Macro-niveau
Micro-niveau

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Verklaar het verschil tussen warm en koud water met het deeltjesmodel
A
Moleculen bewegen sneller in koud water
B
Moleculen bewegen sneller in warm water

Slide 10 - Quiz

Molecuulrooster
Nette stapeling moleculen
Alleen bij vaste stof
Moleculen zijn geordend in een rooster

Bij overgang naar vloeistof wordt 
rooster verbroken

Slide 11 - Slide

De geur van een geurkaars
A
Macro
B
Micro

Slide 12 - Quiz

De moleculen trillen op een vaste plaats in het rooster.
A
Macro
B
Micro

Slide 13 - Quiz

De temperatuur van kraanwater is 16 graden Celsius
A
Macro
B
Micro

Slide 14 - Quiz

Koperdraad is buigzaam
A
Macro
B
Micro

Slide 15 - Quiz


A
Macro
B
Micro

Slide 16 - Quiz

Nu kun je....
 • Uitleggen wat wordt verstaan onder microniveau en macroniveau bij scheikunde.
 • Uitleggen wat het deeltjesmodel is.
 • Uitleggen  hoe fase-overgangen te verklaren zijn met het deeltjesmodel. 

Slide 17 - Slide

H1.4 Mengsels
Je weet wat het verschil is tussen oplossingen, suspensies en emulsies

Slide 18 - Slide

Oplossing (Thee)
Suspensie (Krijt in water)
Welke verschillen zie je tussen de beide mengsels?

Slide 19 - Slide

Oplossing • Helder en doorzichtig
 • Kleurloos of gekleurd
 • Mengsel vaste stof/vloeistof met een  vloeistof
Suspensie • Troebel
 • Altijd gekleurd of wit
 • Mengsel vaste stof en een vloeistof

Slide 20 - Slide

Modderwater is een
A
Suspensie
B
Oplossing

Slide 21 - Quiz

Cola is een
A
Suspensie
B
Oplossing

Slide 22 - Quiz

Emulsie
 • Mengsel verschillende vloeistoffen
 • Troebel
 • Tweelagensysteem
 • Emulgator

Slide 23 - Slide

- Olie
- Water
Emulsie
Ontmengen
Emulgator
Emulsie

Slide 24 - Slide

Voorbeelden emulsies
 • Boter
 • Mayonaise
 • Zonnebrandcreme

Al deze emulsies bevatten een emulgator om goed gemengd te blijven

Slide 25 - Slide