chemie hst 2.1 molecuulmodel

fase-overgang
1 / 24
next
Slide 1: Mind map
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

fase-overgang

Slide 1 - Mind map

molecuul

Slide 2 - Mind map

Fase-
overgang

Slide 3 - Slide

Molecuulmodel
Volgens het molecuulmodel:
  • zijn stoffen opgebouwd uit moleculen
  • heeft iedere stof zijn eigen soort moleculen
  • zijn alle moleculen van een stof gelijk
  • zijn moleculen steeds in beweging
moleculen zijn de kleinste deeltjes van een stof

Slide 4 - Slide

Vast
trillen
vaste plaats
Vloeibaar
bewegen langs elkaar

Gas
los van elkaar
bewegen kriskras door elkaar

Slide 5 - Slide

Het molecuulmodel
gas
vloeistof
vast

Slide 6 - Slide

Eigenschappen verklaren
In de scheikunde proberen we eigenschappen van stoffen te verklaren aan de hand van het molecuulmodel. 

Hierbij zijn de eigenschappen waarneembaar: macroniveau
Het molecuulmodel is een voorstelling van iets wat we niet kunnen zien/waarnemen: microniveau

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Water
Water op macroniveau

Slide 9 - Slide

 molecuulmodel
= deeltjes modelMacro niveau
Micro niveau

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Drag question

kriskras door elkaar
bewegen langs elkaar
deeltjes trillen

Slide 12 - Drag question

macroniveau
microniveau

Slide 13 - Drag question

Mengsel op macroniveau
Mengsel op microniveau

Slide 14 - Slide

Coen en Emma doen een proefje. Coen vult een glazen vaas met 3 L water en wacht tot het water niet meer beweegt. Emma laat een korreltje vaste kleurstof in de vaas vallen. Na een dag heeft de kleurstof zich door het water verspreid.
A
beschrijving op macroniveau
B
beschrijving op microniveau

Slide 15 - Quiz

Coen en Emma doen een proefje. Coen vult een glazen vaas met 3 L water en wacht tot het water niet meer beweegt.
Als het water niet meer beweegt dan
A
bewegen de watermoleculen ook niet
B
bewegen de watermoleculen langs elkaar heen
C
trillen de watermoleculen op hun vaste plaats
D
dan is er sprake van ijs

Slide 16 - Quiz

Wat gebeurt hier op
microniveau?
A
de smaakstoffen komen in het water
B
de theeblaadjes blijven in het zakje
C
de deeltjes verspreiden zich in het water
D
de deeltjes gaan van vast in vloeibare fase

Slide 17 - Quiz

Wat gebeurt hier op
macroniveau?
A
de smaakstoffen komen in het water
B
de theeblaadjes blijven in het zakje
C
de deeltjes verspreiden zich in het water
D
de deeltjes gaan van vast in vloeibare fase

Slide 18 - Quiz

Bij de vorige vraag was één van de antwoorden:
'de deeltjes gaan van vast in vloeibare fase'
Herschrijf dit antwoord zodat het op microniveau klopt (denk aan het molecuulmodel)

Slide 19 - Open question

Slide 20 - Video

Noem iets op macroniveau

Slide 21 - Open question

Verklaar op microniveau (gebruik molecuulmodel)

Slide 22 - Open question

huiswerk h3b
dinsdag 12 oktober
lezen/leren hst 2.1
maken opgaven 1, 4, 5, 7, 9, 10

Slide 23 - Slide

huiswerk a3 en p3
lezen/leren hst 2.1
maken opdrachten 1, 2, 3, 6, 7, 8

Slide 24 - Slide