Week 3 - Les 2 (vrijdag)


Week 3 - Les 1
Unit 1 Lesson 3 + lesson 4
1 / 30
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson


Week 3 - Les 1
Unit 1 Lesson 3 + lesson 4

Slide 1 - Slide

Planning
1) Nakijken opdr 1 t/m 6
2) Uitleg possessive 's / ...of...
3) Huiswerk

Slide 2 - Slide

Antwoorden opdr 2

Slide 3 - Slide

Antwoorden opdr 3

Slide 4 - Slide

Antwoorden opdr 4

Slide 5 - Slide

Antwoorden opdr 5

Slide 6 - Slide

Antwoorden
 opdr 6

Slide 7 - Slide

Planning
1) Nakijken opdr 1 t/m 6
2) Uitleg possessive 's / ...of...
3) Huiswerk

Slide 8 - Slide

Possessive pronouns
Mijn boek = My book
Jouw auto = Your car
Zijn fiets = His bicycle
Haar haar = Her hair
Zijn/haar(dingen) kleur = Its colour
Jullie huis = Your house
Hun geld = Their money
Onze pen = Our pen
Dat boek is van mij = That book is mine
Deze auto is van jou = This car is yours
Die fiets is van hem = That bicycle is his
Deze haar is van haar = This hair is hers
Deze kleuren zijn van het = These colours are its
Dit huis is van jullie = This house is yours
Dit geld is van hen = This money is theirs
Deze pen is van ons= This pen is ours

Slide 9 - Slide

possessive 's
Het boek van John - John's book
Het book van Tess - Tess's book
Het boek van Jamie - Jamie's book
De wol van de schapen - the sheep's wool

's geeft aan dat iets van iemand is

Slide 10 - Slide

possessive '
Het boek van mijn zussen - My sisters' book
Het boek van mijn broers - My brothers' book
Het boek van mijn ouders - My parents' book
Het wol van de schapen - the sheep's wool

Bij meervoud gebruik je ' als het zelfstandig naamwoord eindigt op -s

Slide 11 - Slide

aantekening: of the
De deur van het huis - The door of the house
De poot van de tafel - The leg of the table
De dop van de fles - The cap of the bottle

Bij (niet levende) dingen gebruik je of the
Let op: er zijn uitzonderingen

Slide 12 - Slide

Overview:
's  --> Bij dieren, personen of tijd:
Jame's book, an hour's walk, the cat's litterbox

' --> Bij dieren, personen of tijd in het meervoud
My brothers' beds, our dogs' bowls, two weeks' holiday

...Of... --> Bij dingen  of geografische locaties
The colour of the bridge, the south of England

Slide 13 - Slide

Peter has a car. It's ... car.
A
my
B
your
C
his
D
her

Slide 14 - Quiz

You have a house. It's ... house
A
my
B
your
C
his
D
its

Slide 15 - Quiz

We have a dog. It's ... dog.
A
my
B
your
C
their
D
our

Slide 16 - Quiz

They have a cat. It's ... cat
A
our
B
my
C
their
D
your

Slide 17 - Quiz

I have a laptop. It's ... laptop
A
your
B
their
C
our
D
my

Slide 18 - Quiz

Chad and Mike have a sister.
It's ... sister
A
his
B
her
C
our
D
their

Slide 19 - Quiz

Choose the correct one
A
This is my sisters book
B
This is my sisters' book
C
This is my sisters's book
D
This is the book of my sisters

Slide 20 - Quiz

Choose the correct option
A
That is Samis phone
B
That is the phone of Sami
C
That is Samis' phone
D
That is Sami's phone

Slide 21 - Quiz

Choose the correct option
A
Those are my parents shoes
B
Those are my parents's shoes
C
Those are my parents' shoes
D
Those are the shoes of my parents

Slide 22 - Quiz

Choose the correct option
A
that is Tess's book
B
that is Tess' book
C
that is Tesss book
D
That is the book of Tess

Slide 23 - Quiz

Choose the correct option
A
These are Michaels' feet
B
These are Michael's feet
C
These are Michaels feet
D
These are the feet of Michael

Slide 24 - Quiz

Choose the correct option
A
the windows of the house
B
the house's windows
C
the house' windows

Slide 25 - Quiz

Choose the correct option
A
the wall's colours
B
the colours of the walls
C
the walls' colours

Slide 26 - Quiz

Planning
1) Nakijken opdr 1 t/m 6
2) Uitleg possessive 's / ...of...
3) Maak de LessonUp
4) Huiswerk

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Link

Planning
1) Nakijken opdr 1 t/m 6
2) Uitleg possessive 's / ...of...
3) Maak de LessonUp
4) Huiswerk

Slide 29 - Slide

Homework
1) Maak opdr 7 t/m 11 van lesson 4 (blz 26 t/m 29)
2) Leer de woorden, expressions en grammatica van lesson 2+3+4
3) Werkblad (af)maken
4) Doorgeven groepjes voor cooking vlog

Slide 30 - Slide