English House and Home

Home
English
1 / 39
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmboLeerjaar 1

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Home
English

Slide 1 - Slide

Now
You will see some words and pictures. Write them down. Then, add the translation to it.
Je zult woorden en foto's zien. Schrijf ze op en schrijf daarachter de vertaling.

Slide 2 - Slide

Bedroom

Slide 3 - Slide

Living room

Slide 4 - Slide

Garden

Slide 5 - Slide

Kitchen

Slide 6 - Slide

Front door

Slide 7 - Slide

Dining room

Slide 8 - Slide

Window

Slide 9 - Slide

Lift

Slide 10 - Slide

Stairs

Slide 11 - Slide

Bathroom

Slide 12 - Slide

Balcony

Slide 13 - Slide

Gate

Slide 14 - Slide

Hoe zeg je dat - How do you say?
- Je in een groot huis woont.
- Jouw huis 3 slaapkamers heeft.
- Je in een apartement woont.
- De woonkamer klein is.

Slide 15 - Slide

Hoe zeg je dat - How do you say?
- Je in een groot huis woont. - I live in a big house.
- Jouw huis 3 slaapkamers heeft. - My house has 3 bedrooms.
- Je in een apartement woont. - I live in an apartement.
- De woonkamer klein is. - The living room is small.

Slide 16 - Slide

Badkamer
Woonkamer
Slaapkamer
Keuken
Eetkamer
Raam
Living room
Dining Room
Window
Kitchen
Bathroom
Bedroom

Slide 17 - Drag question

house.
We
a small
have got

Slide 18 - Drag question

has got
garden.
My house
a big

Slide 19 - Drag question

room
very messy.
Sarah's
is

Slide 20 - Drag question

to have (got)
- Have you got a big house?
- We have got a small house.
- I have got my own room.
- I haven't got a bunk bed.

Slide 21 - Slide

Vragen met to have (got)
- Liz has got a bunk bed.
   - Has Liz got a bunk bed?
- You have got a nice house.
   - Have you got a nice house?

Wat valt je op?

Slide 22 - Slide

Vraagzinnen met have got maak je door have of has vooraan in de zin te zetten. Het woordje got  verandert niet van plaats.

Bij I, you, we en they gebruik je have got.
Bij he, she en it gebruik je has got.

shit-regel: Snap je die?

Slide 23 - Slide

For example
- They have got a nice house.
   - Have they got a nice house?
- She has got a big room.
   - Has she got a big room?

Slide 24 - Slide

Je kunt ook vragen maken met alleen have of has, dus zonder got. Je gebruikt dan een vorm van to do.

Bij I, you, we en they begin je met do.
Bij he, she en it begin je met does.

Weer de shit-regel

Slide 25 - Slide

- She has her own bathroom.
   - Does she have her own bathroom.
- We have a big kitchen.
   - Do we have a big kitchen.

Slide 26 - Slide

Welke zin is goed geschreven?
Which sentence is correct?
A
Has they got a big house?
B
Have they got a big house?
C
Do they have a big house?
D
Does they have a big house?

Slide 27 - Quiz

Welke zin is goed geschreven?
Which sentence is correct?
A
Does Sarah have a nice room?
B
Do Sarah have a nice room?
C
Do Sarah has a nice room?
D
Does Sarah has a nice room?

Slide 28 - Quiz

7

Slide 29 - Video

Badkamer
Woonkamer
Slaapkamer
Keuken
Eetkamer
Raam
Living room
Dining Room
Window
Kitchen
Bathroom
Bedroom

Slide 30 - Drag question

Now
You will do an interview with each other. Together, you will find the answers.

Slide 31 - Slide

00:30
What is the name of this room?
A
Bedroom
B
Kids'room
C
Living room
D
Kitchen

Slide 32 - Quiz

01:11
What is the name of this room?
A
Gaming room
B
Living room
C
Bedroom
D
Bathroom

Slide 33 - Quiz

01:41
What is the name of this room?
A
Bathroom
B
Living room
C
Kitchen
D
Stairs

Slide 34 - Quiz

01:49
Is the kitchen big or small?

Slide 35 - Open question

03:24
What is the name of this place?
A
Kitchen
B
Garden
C
Bedroom
D
Stairs

Slide 36 - Quiz

03:35
Can you play football in the garden?

Slide 37 - Open question

04:05
Do you like his home?
A
Yes
B
No

Slide 38 - Quiz

Okay!
Now, make the assignment! Good luck!

Slide 39 - Slide