2hv week 41 Passé composé met avoir-test / uitleg PC met être

Passé composé met avoir
Klas 2
herhalingsvragen
Log in met je eigen naam
le nr 1 gagne un Napoléon
1 / 28
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 2

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Passé composé met avoir
Klas 2
herhalingsvragen
Log in met je eigen naam
le nr 1 gagne un Napoléon

Slide 1 - Slide

Uit welke 2 delen bestaat de passé composé?

Slide 2 - Open question

Schrijf het rijtje van avoir op in de tegenwoordige tijd incl pers vnw

Slide 3 - Open question

Hoe maak je een voltooid deelwoord van een regelmatig werkwoord eindigend op -er?

Slide 4 - Open question

Wat is het voltooid deelwoord van
être?

Slide 5 - Open question

Wat is het voltooid deelwoord van
vouloir

Slide 6 - Open question

Wat komt er op de puntjes?
J'... ... (parler)

Slide 7 - Open question

Marianne ... ... (donner)

Slide 8 - Open question

Tu ... ... (visiter)

Slide 9 - Open question

Nous ... ... (prendre)

Slide 10 - Open question

Vous ... ... (avoir)

Slide 11 - Open question

Ils ... ... (habiter)

Slide 12 - Open question

Marc et Sophie ... ... (chanter)

Slide 13 - Open question

J'... ... (être)

Slide 14 - Open question

Tu ... ... (aimer)

Slide 15 - Open question

On ... ... (manger)

Slide 16 - Open question

Ils ... ... (porter)

Slide 17 - Open question

Vous ... ... (être)

Slide 18 - Open question

Nous ... ... (avoir)

Slide 19 - Open question

Elle ... ... (jeter)

Slide 20 - Open question

J'... ... (regarder)

Slide 21 - Open question

Paul ... ... (faire)

Slide 22 - Open question

Vous ... ... (adorer)

Slide 23 - Open question

Les parents ... ... (organiser)

Slide 24 - Open question

Tu ... ... (être)

Slide 25 - Open question

Samenvattend: de passé composé bestaat uit het ... + een ...

Slide 26 - Open question

Klassikaal
Uitlegfilmpje bekijken van 
PC met être

Slide 27 - Slide

Ik begrijp de passé composé.
oui
non
un peu

Slide 28 - Poll