Ontwikkelingsstimulering BBL

Interactievaardigheden 3
Deze periode:

* Ontwikkelingsstimulering


1 / 24
next
Slide 1: Slide
Interactievaardigheden 3MBOStudiejaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Interactievaardigheden 3
Deze periode:

* Ontwikkelingsstimulering


Slide 1 - Slide

Jullie boek hoofdstuk 9

Slide 2 - Slide

Interactievaardigheden 3
Informatie vanuit dit boek
verwerk ik in de PowerPoints

Slide 3 - Slide

In het kader van de Wet Kinderopvang worden de pedagogische basisdoelen benoemd geformuleerd door Marianne Riksen Walraven

Slide 4 - Slide

4 basisdoelen:
1. Bieden van emotionele veiligheid
2. Stimuleren van de persoonlijke competentie
3. Stimuleren van de sociale competentie
4. Overdracht van normen en waarden

Slide 5 - Slide

Noem de 4 basisdoelen

Slide 6 - Open question

Als pedagogisch medewerker handel je naar de regels en wetten uit de wet kinderopvang. Een onderdeel daarvan zijn de 6 interactievaardigheden.
Noem deze 6:

Slide 7 - Open question

6 interactievaardigheden
Vorige periodes behandeld:
1. Sensitieve responsiviteit
2. Respect voor autonomie
3. Grenzen stellen en structureren
4. Praten en uitleggen
Deze periode:
5. Ontwikkelingsstimulering
6. Stimuleren van interactie tussen kinderen

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Geef een praktisch voorbeeld van
sensitieve responsiviteit

Slide 10 - Open question

Geef een praktisch voorbeeld van
respect voor de autonomie

Slide 11 - Open question

Ontwikkelingsstimulering
Aanbieden van nieuwe materialen en activiteiten die aansluiten bij de behoefte van het kind
Wijzen op nieuwe mogelijkheden van activiteiten en materialen
Oog houden voor het ontwikkelingstempo van het kind
Praten met de kinderen over interessante onderwerpen of problemen

Slide 12 - Slide

Geef een praktisch voorbeeld van
grenzen stellen en structureren

Slide 13 - Open question

Pag 171 t/m 173
Ontwikkelingsstimulering

Slide 14 - Slide

Geef een praktisch voorbeeld van
praten en uitleggen

Slide 15 - Open question

Wat is ontwikkelingsstimulering

Slide 16 - Open question

Waarom moet je goed kunnen observeren voordat je de ontwikkeling van een kind kan stimuleren

Slide 17 - Open question

Slide 18 - Video

Lev Vygotsky

Slide 19 - Slide

Vygotsky (1896-1934)
Als een kind uit de comfortzone komt en nieuwe dingen ontdekt en ervaringen opdoet dan gaat het kind leren maar het moet veilig blijven voor een kind.

Slide 20 - Slide

Hoe leren kinderen

Slide 21 - Open question

Slide 22 - Slide

Huiswerk
Boek PWB hfd 9.4.5
p 171-173 (t/m oog hebben voor talent)

Slide 23 - Slide

Vragen naar aanleiding van deze les????

Slide 24 - Slide