Rekenen met eeuwen

Meten om te weten

Werken en rekenen met tijd
1 / 44
next
Slide 1: Slide
PAVSecundair onderwijs

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Meten om te weten

Werken en rekenen met tijd

Slide 1 - Slide

Chronologisch rangschikken
Gebeurtenissen ordenen in de volgorde waarin ze gebeurden:

= de langst geleden gebeurtenis eerst, de meest recente gebeurtenis laatst.

Slide 2 - Slide

6 juni 1944: D-day luidt het einde van WOII in
1453: uitvinding van de boekdrukkunst
21 april 753 v.C.: stichting van Rome volgens de legende
51 v.C.: einde van de Gallische oorlogen van Julius Caesar
476: Val van het West-Romeinse Rijk

Slide 3 - Drag question

Eenheden van tijd

Slide 4 - Slide

De tijd die de aarde nodig heeft om rond te zon draaien
A
dag
B
jaar
C
decennium
D
week

Slide 5 - Quiz

Periode van 1000 jaar
A
eeuw
B
decennium
C
millennium
D
generatie

Slide 6 - Quiz

Periode die de aarde nodig heeft om rond haar eigen as te draaien
A
dag
B
week
C
jaar
D
decennium

Slide 7 - Quiz

Groep mensen die rond dezelfde tijd geboren zijn
A
leven
B
generatie
C
volk

Slide 8 - Quiz

Periode van 100 jaar
A
decennium
B
eeuw
C
millennium
D
generatie

Slide 9 - Quiz

Eenheden van tijd

Slide 10 - Slide

7 tijdvakken van de Europese geschiedenis

Slide 11 - Slide

Uit hoeveel tijdvakken bestaat onze tijdlijn?
A
6
B
8
C
7
D
5

Slide 12 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Prehistorie
B
Oude Nabije Oosten
C
Klassieke Oudheid
D
Middeleeuwen

Slide 13 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Vroegmoderne Tijd
B
Moderne Tijd
C
Hedendaagse Tijd

Slide 14 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Klassieke Oudheid
B
Middeleeuwen
C
Vroegmoderne Tijd
D
Moderne Tijd

Slide 15 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Oude Nabije Oosten
B
Klassieke Oudheid
C
Middeleeuwen
D
Vroegmoderne Tijd

Slide 16 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Prehistorie
B
Oude Nabije Oosten
C
Klassieke Oudheid
D
Middeleeuwen

Slide 17 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Prehistorie
B
Oude Nabije Oosten
C
Klassieke Oudheid
D
Middeleeuwen

Slide 18 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Middeleeuwen
B
Vroegmoderne Tijd
C
Moderne Tijd
D
Hedendaagse Tijd

Slide 19 - Quiz

Slide 20 - Video

Rekenen met eeuwen
Een eeuw is een periode van honderd jaar. Wij tellen onze jaren en eeuwen volgens de christelijke jaartelling.

Dit wil zeggen dat we beginnen tellen vanaf de geboorte van Christus.
Dit beginjaar noemen we het jaar 1: het jaar 0 bestaat immers niet!

De eerste eeuw is dus de eerste keer honderd jaar en gaat dus van 1 januari 1 tot 31 december 100.


Slide 21 - Slide

Rekenen met eeuwen

Slide 22 - Slide

Rekenen met eeuwen voor Christus

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Hoeveel eeuwen zijn samen duizend jaar?
A
10 eeuwen
B
1 eeuw
C
100 eeuw

Slide 25 - Quiz

500 jaren = .............. eeuwen
A
10
B
1
C
2
D
5

Slide 26 - Quiz

In welke eeuw valt het jaar 1989?
A
19de
B
18de
C
20ste
D
89ste

Slide 27 - Quiz

In welke eeuw valt het jaar 1574?
A
16de
B
15de
C
14de
D
74ste

Slide 28 - Quiz

In welke eeuw leven we nu?
A
20ste eeuw
B
21ste eeuw
C
22ste eeuw
D
1ste eeuw

Slide 29 - Quiz

In welke eeuw ligt het jaar 800?
A
8ste eeuw
B
9de eeuw
C
80ste eeuw
D
7de eeuw

Slide 30 - Quiz

In welke eeuw ligt het jaartal 115?
A
1e eeuw
B
2e eeuw
C
3e eeuw
D
4e eeuw

Slide 31 - Quiz

In welke eeuw situeren we het jaar 3500 v.C.?
A
35e eeuw v.C.
B
36e eeuw v.C.

Slide 32 - Quiz

In welk eeuw ligt het jaartal 1648?
A
16de eeuw
B
17de eeuw
C
18de eeuw
D
15de eeuw

Slide 33 - Quiz

In welke eeuw ligt het jaar 1599?
A
14de eeuw
B
15de eeuw
C
16de eeuw
D
17de eeuw

Slide 34 - Quiz

In welke eeuw ligt het jaar 901?
A
8ste eeuw
B
9de eeuw
C
10de eeuw
D
11de eeuw

Slide 35 - Quiz

In welke eeuw ligt het jaar 500?
A
5de eeuw
B
6de eeuw
C
50ste eeuw
D
51ste eeuw

Slide 36 - Quiz

In welke eeuw ligt het jaar 1135?
A
11de eeuw
B
12de eeuw
C
1ste eeuw
D
2de eeuw

Slide 37 - Quiz

In welke eeuw ligt het jaar 89?
A
8ste eeuw
B
9de eeuw
C
1ste eeuw
D
0de eeuw

Slide 38 - Quiz

In welke eeuw situeer je 1788 v.C.?
A
1e eeuw v.C.
B
16ste eeuw v.C.
C
17e eeuw v.C.
D
18e eeuw v.C.

Slide 39 - Quiz

Wat is een millennium?
A
Een periode van 1 jaar.
B
Een periode van 10 jaar.
C
Een periode van 100 jaar.
D
Een periode van 1000 jaar.

Slide 40 - Quiz

In welk millennium leven wij nu?

Slide 41 - Open question

In welk millennium werd het schrift uitgevonden?

Slide 42 - Open question

In welk millennium begint het tijdvak van de klassieke oudheid?

Slide 43 - Open question

In welk millennium speelden de twee wereldoorlogen zich af?

Slide 44 - Open question