klas4: werkwoorden en tijden

La conjuguaison des verbes
Deze les herhalen we de werkwoordsvervoegingen van 
avoir, être, aller en faire in 4 tijden

Présent, passé composé, imparfait, futur
1 / 45
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

La conjuguaison des verbes
Deze les herhalen we de werkwoordsvervoegingen van 
avoir, être, aller en faire in 4 tijden

Présent, passé composé, imparfait, futur

Slide 1 - Slide

D'abord, les verbes au présent!
avoir, être en aller in drie tijden

Présent, passé composé, imparfait

Slide 2 - Slide

être
=
 zijn
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
tu
je
sommes
sont
suis
êtes
es
est

Slide 3 - Drag question

Avoir
j'
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
ai
as
a
avons
avez
ont

Slide 4 - Drag question

Aller
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
vais
vas
va
allons
allez
vont

Slide 5 - Drag question

Faire
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
fais
fais
fait
faisons
faites
font

Slide 6 - Drag question

Zij hebben

Slide 7 - Open question

Ik doe

Slide 8 - Open question

Jij gaat

Slide 9 - Open question

Jullie zijn

Slide 10 - Open question

Zij is

Slide 11 - Open question

On continue avec le passé composé 

Slide 12 - Slide

Vervoegd met avoir of être?
  • Faire, être en avoir worden vervoegd met het hulpwerkwoord avoir
  • Aller wordt vervoegd met het hulpwerkwoord être 

Slide 13 - Slide

Deze werkwoorden hebben een onregelmatig voltooid deelwoord
Eu
Allé
été
Fait
Avoir
Aller
être
Faire

Slide 14 - Drag question

Donc...
être -> J' ai été
Avoir -> J' ai eu
Faire -> J' ai fait
Aller -> Je suis allé(e) --> Let op! vervoeg je met être --> accord!
                Vrouwelijk : +e / Meervoud +s / Vrouwelijk meervoud +es

Slide 15 - Slide

Vervoeg in de passé composé
Nous ... (avoir) un cadeau

Slide 16 - Open question

Vervoeg in de passé composé
Ils .... (être) au concert

Slide 17 - Open question

Vervoeg in de passé composé
Tu ... (faire) du jogging?

Slide 18 - Open question

Vervoeg in de passé composé
Elle .... (aller) au concert

Slide 19 - Open question

Et maintenant... l'imparfait

Slide 20 - Slide

Uitgangen imparfait
De stam van de imparfait = 
nous-vorm présent - ons
Bijv. nous avons> stam wordt av-
UItgangen imparfait:
ais -ais - ait - ions - iez - aient

Slide 21 - Slide

Donc...
Stam imparfait:
- Avoir: Nous avons --> av-
- Aller: Nous allons --> all-
- Faire: Nous faisons --> fais-

ATTENTION! être --> ét-

Slide 22 - Slide

Vervoeg in de imparfait
Il .... (faire)

Slide 23 - Open question

Vervoeg in de imparfait
Vous.... (aller)

Slide 24 - Open question

Vervoeg in de imparfait
J'.... (être)

Slide 25 - Open question

Vervoeg in de imparfait
Nous.... (avoir)

Slide 26 - Open question

De 'futur simple' is de .......
A
tegenwoordige tijd
B
toekomende tijd
C
voltooide tijd
D
verleden tijd

Slide 27 - Quiz

Hoe maak je de futur simple ?
Futur simple = zal + heel werkwoord

Futur simple: hele werkwoord + uitgangen avoir

ATTENTION! Bij être, avoir, faire, aller is het niet het hele werkwoord!

Slide 28 - Slide

Futur simple
A
Tu vas visiter Paris
B
Tu vas aller Paris
C
Tu visitera Paris
D
Tu visiteras Paris

Slide 29 - Quiz

Sleep de uitgangen naar de juiste tijd & persoon.
futur simple
je
tu
il / elle / on
nous
vous
ils / elles
ons
ont
a
ez
as
ai

Slide 30 - Drag question

Deze werkwoorden hebben als stam niet het hele werkwoord. Welke stam hoort bij welk werkwoord?
ir-
aur-
fer-
ser-
avoir
aller
faire
être

Slide 31 - Drag question

Donc...
- Avoir: J'aurai 
- Aller: J'irai
- Faire: Je ferai
- Être: Je serai

Slide 32 - Slide

futur simple:
hij zal zijn
A
il sera
B
il aura
C
il ira
D
il voudra

Slide 33 - Quiz

En dan nog even de futur

Ik zal kijken

Slide 34 - Open question

zij zullen (hun huiswerk) maken

Slide 35 - Open question

u gaat zo de dokter bellen

Slide 36 - Open question

Et les derniers... le futur simple 

Slide 37 - Slide

Vervoeg in de futur simple
On ... (avoir)

Slide 38 - Open question

Vervoeg in de futur simple
J' .... (aller)

Slide 39 - Open question

Et on mélange!
Nu komen alle tijden door elkaar alors ATTENTION!

Slide 40 - Slide

Ik ben
A
Je suis
B
Je serai
C
Je serais
D
J'ai

Slide 41 - Quiz

Zij zullen doen (futur simple)
A
Ils font
B
Ils feront
C
Ils feriont
D
Ils feraient

Slide 42 - Quiz

Sarah en Flora zijn gegaan
A
Sarah et Flora sont allé
B
Sarah et Flora ont allé
C
Sarah et Flora sont allées
D
Sarah et Flora ont allée

Slide 43 - Quiz

Jullie hadden
A
Vous avez
B
Vous aviez
C
Vous aurez
D
Vous auriez

Slide 44 - Quiz

Jij bent geweest
A
Je suis été
B
J'ai eu
C
J'ai été
D
Je suis eu

Slide 45 - Quiz