6.1 Over zeeën en oceanen

6.1 Over zeeën en oceanen
6. Regenten en Vorsten
1 / 30
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

6.1 Over zeeën en oceanen
6. Regenten en Vorsten

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Slide 3 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen waarom Nederland in de 17e eeuw een rijk land werd

Slide 4 - Slide

Herhalen H5

Slide 5 - Slide

Renaissance
Humanisme
Filosofische stromingwaarbij de mens centraal staat
Wedergeboorte van de oudheid op het gebied van kunst en wetenschap

Slide 6 - Drag question

Driehoekshandel 
Textiel en wapens
Slaven
Suiker, katoen en tabak

Slide 7 - Drag question

Maarten Luther
Johannes Calvijn
Wel predestinatie
Geen predestinatie
Je mag in opstand komen tegen je vorst.
Je mag niet  in opstand komen tegen je vorst.
De kerkenraad vormt het hoofd van de kerk.
De bisschoppen staan aan het hoofd van de kerk.

Slide 8 - Drag question

Overlegorgaan tussen gewesten en landvoogd(es)
Gewestelijke Staten
Stadhouder
Geheime Raad
Raad van financiën
Voorrechten voor het gewest
Staten Generaal
Bestuur van een provincie
Vertegenwoordiger van de landvoogd in een gewest
Adviesraad voor juristen
Raad voor belastingvoorstellen
Privileges

Slide 9 - Drag question

Landvoogdes schort kettervervolgingen op  
Smeekschrift
Hagenpreken
Centralisatiepolitiek
Beeldenstorm 

Slide 10 - Drag question

Willem van Oranje vermoord
Unie van Utrecht
Pacificatie van Gent 
Inname Den Briel door Geuzen
Beeldenstorm

Slide 11 - Drag question

Filips blij
Filips niet blij
Plakkaat van Verlatinghe
Beeldenstorm
Bloedplakkaat
Unie van Atrecht
Moord op Willem van Oranje
Den Briel wordt ingenomen
Alva wordt landvoogd
Pacificatie van Gent

Slide 12 - Drag question

Gdansk: De stad werd beïnvloed door de Hollandse handelaren. 
Handel met het Oostzeegebied

Slide 13 - Slide

De Moedernegotie 

 • NL = Veel zuivelproducten, koeien op slechte grond

 • Oplossing: graan import uit Oostzeegebied; export zuivelproducten

 • Graanhandel met Oostzeegebied = moedernegotie 


Slide 14 - Slide

De Oostzee handel

- Graan en haring (40%)


- Fluitschip

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Specialisatie
 • Boeren in de zeegewesten: Handelsgewassen voor nijverheid (hop, vlas, meekrap) of tuinbouw.

 • Boeren in de landgewesten: 
       Veel huisnijverheid.

 • Graan doorvoeren naar andere delen van Europa

Slide 17 - Slide

Pakhuizen
Goederen werden opgeslagen om daarna verkocht te worden (stapelmarkt)

Slide 18 - Slide

Stapelmarkt

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Slide 21 - VideoEen schip dat vanuit Amsterdam naar de landen rond de Oostzee vaart, is geladen met:
A
kaas, textiel en vis
B
wijn en olie
C
specerijen
D
graan en hout

Slide 22 - QuizEen schip dat vanuit de landen rond de Oostzee naar Amsterdam vaart, is geladen met:
A
kaas, textiel en vis
B
wijn en olie
C
specerijen
D
graan en hout

Slide 23 - Quiz

6.1 deel 2

Slide 24 - Slide

Economisch 
Politiek
Cultureel 
Religieus
Sociaaleconomisch
Reformatie 
Renaissance
Centralisatie
Moeder
negotie
inkomensongelijkheid in de Republiek 

Slide 25 - Drag question

Sleep de begrippen naar de juiste vorm van handel
moedernegotie 
VOC
WIC
specerijen
graanhandel
kaapvaart
Oostzeegebied
Driehoekshandel
Indonesië

Slide 26 - Drag question

Oostzee
West-Indië
Oost-Indië

Slide 27 - Drag question

Handelscompagnieën
 • Rijke handelaren (door moedernegotie) investeren in reizen naar Azië
        ->De Houtman: Ontdekt de route naar Azië (1595-97) 

 • Meerdere compagnieën -> concurrentie  
  ---> VOC opgericht  (1602) door Staten-Generaal:
                                                          - Monopolie op de route naar Azië
                                                          - Recht om oorlog te voeren
                                                          - Handelsafspraken maken 
                                                          - Kaperbrieven

Slide 28 - Slide

De WIC 1621
 • West-Indië = Amerika 
 • Kaapvaart->  Piet Hein.
 • Koloniën 
 • Suiker/ tabakplantages
 • Slavenhandel 

--> Ontstaan wereldeconomie (handel tussen verschillende continenten

Slide 29 - Slide

Maken 6.1
Opdracht: 2, 3, 5 en 8

Examentraining TV 5 (blz 102 - 103)

Slide 30 - Slide