Beroepscode

Beroepscode
1 / 17
next
Slide 1: Slide
BeroepscodeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Beroepscode

Slide 1 - Slide

Vandaag:
- Inleiding in de beroepscode
- Een aantal uitgangspunten van de beroepscode bespreken 

Slide 2 - Slide

Doel van beroepscode:

De beroepscode geeft je waarden en normen van de beroepsgroep. 
             
Hoe voer je het beroep op de juiste manier uit? Slide 3 - Slide

Wat zijn volgens jou normen en waarden die bij het beroep Verzorgende IG horen?

Slide 4 - Mind map

Belangrijke waarden voor een verzorgende:

Betrouwbaarheid, respect, eerlijkheid, rechtvaardigheid, niet schaden, respect voor de autonomie van de zorgvrager.

Slide 5 - Slide

De beroepscode:

- is een leidraad voor je professionele handelen. 

- geeft aanknopingspunten om te bepalen hoe je je professioneel gedraagt 

- biedt handvatten om in complexe situaties een weloverwogen beslissing te maken


Slide 6 - Slide

Wet- en regelgeving
De beroepscode is gemaakt tegen de achtergrond van: 
- De Nederlandse Grondwet
- Wet beroepen individuele gezondheidszorg (BIG-wet) 
- Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO)
- Verplichte geestelijke gezondheidszorg en zorg en dwang
- Kwaliteitswet 
- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Slide 7 - Slide

Professionele standaard: 
Aantal algemene aanvaarde uitgangspunten in de beroepsuitoefening: 
- Kennis en vaardigheden
- Standaarden, richtlijnen en protocollen
- Wet - en regelgeving
- Uitspraken in tuchtrechtszaken 
- Richtlijnen van de inspectie
- Ethische uitgangspunten
- Standpunten, adviezen en handreikingen. 

Slide 8 - Slide

Wat wordt er bedoeld met de volgende uitgangspunten van de beroepscode: 

Slide 9 - Slide

1.1
Als verzorgende oefen ik het beroep uit met het oog op het welzijn en de gezondheid van de zorgvrager. 

Slide 10 - Slide

1.2 
Als verzorgende handel ik bij de uitoefening van mijn beroep naar de normen, richtlijnen, protocollen, gedragsregels en eisen van zorgvuldigheid die invulling geven aan goed hulpverlenerschap 

Slide 11 - Slide

1.4 
Als verpleegkundige/verzorgende houd ik mijn kennis en vaardigheden voor het op verantwoorde en adequate
wijze uitoefenen van het beroep op peil.

Slide 12 - Slide

1.7
Als verzorgende draag ik bij aan een veilige zorgverlening

Slide 13 - Slide

1.9
Als verzorgende zorg ik goed voor mezelf

Slide 14 - Slide

1.3: Als verpleegkundige/verzorgende ben ik verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op mijn eigen handelen,
bejegening en gedrag als professional.

Slide 15 - Slide

Dat betekent onder andere dat ik: 
  • De regie zoveel mogelijk bij de zorgvrager laat.


  • De zorgvrager stimuleer om binnen zijn mogelijkheden en op basis van zijn ervaringskennis voor zichzelf te zorgen en hem daarbij ondersteun.

Slide 16 - Slide

Dat betekent onder andere dat ik
• het gebruik van de beroepscode onder mijn collega’s (in opleiding) stimuleer

Slide 17 - Slide