Methodiek MZ thema 1 h2

1 / 31
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 31 slides, with text slides and 14 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Gehandicaptenzorg
Onder gehandicaptenzorg vallen de clienten met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuigelijke beperking.

Er wordt zorg op maat geboden. Welke zorg heeft iemand nodig? wat zijn de wensen en behoeftes van de client?

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Vormen van opvang
er is dagopvang voor kinderen, volwassen en ouderen 
Voorbeelden van dagopvang zijn:
  • Revalidatiecentra
  • Dagactiviteitencentrum
  • Sociale werkvoorzieningen (participatiewet)

Logeerhuizen

Voorbeelden van woonvormen zijn:
  • 24 uursopvang
  • Zelfstandige woonvormen

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Medisch kinderdagverblijf
- Een MKD is bedoeld voor kinderen die sterk achterlopen met hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld door psychische, lichamelijke of sociale problemen, ADHD, autisme, eetproblemen of slaapproblemen. 
- voor kinderen tussen de 0 - 7 jaar
- vanuit de jeugdwet geregeld (door huisarts, arts of gemeente)

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Zorgboerderij
- participatiewet 2015 (normale arbeidsplaatsen) sociale werkvoorziening
- Een zorgboerderij is een instelling voor dagbesteding voor mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. U kunt er bijvoorbeeld dieren verzorgen. En werken in een groentetuin of bloementuin.
- draagt bij aan maatschappelijke participatie
- Wonen op een zorgboerderij kost geld. Maar dat hoeft iemand niet zelf te betalen. Je hebt wel toestemming nodig om te wonen op de zorgboerderij. Dit heet: een indicatie. Hierin staat welke zorg je nodig hebt.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Logeerhuis
- Het Logeerhuis biedt gespecialiseerde opvang in weekenden en schoolvakanties, voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Het Logeerhuis is van vrijdag 17:00 uur tot zondag 16:00 uur geopend. Tijdens schoolvakanties is het Logeerhuis ook doordeweeks open. 
- er zijn ook logeerhuizen voor volwassenen

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Woonvormen voor kinderen
Soms lukt het ouder niet (of niet meer) om voor hun kinderen te zorgen
  • er is veel verpleging en verzorging nodig
  • er is bescherming en verzorging nodig 
  • er is verzorging nodig, maar mensen zijn redelijk zelfstandig en zelfredzaam
  • er is beperkte begeleiding en verzorging op afstand nodig

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Slide 14 - Video

welke opvang is er:
24 uursopvang (heette vroeger gezinsvervangend tehuis) heet nu woonvoorziening --> je hebt een eigen kamer
of zelfstandige woonvormen (denk aan de fokuswoning filmpje van vorige week)

Slide 15 - Slide

Ouderenzorg
Tegenwoordig is de hulp gericht op zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Denk hierbij aan thuiszorg, een maaltijd thuisbezorgd krijgen of hulp in de huishouding. ze kunnen wonen in een aanleunwoning. Ook kunnen clienten naar de dagopvang. 
Een cliënt die niet meer zelfstandig kan wonen kan naar een verzorgingshuis of verpleeghuis

Slide 16 - Slide

Aanleunwoning
Bewoners van een aanleunwoning wonen zelfstandig maar kunnen gebruik maken van de zorg, welzijnsactiviteiten, restaurants en winkels van het woonzorgcentra

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

verpleeghuis en verzorgingshuis
Een verpleeghuis is bedoeld voor intensieve zorg of zware medische behandelingen. Een verzorgingshuis biedt uitgebreide zorg, ondersteuning en een beschutte woonomgeving, als u door ouderdom of ziekte niet meer zelfstandig kunt wonen, ook niet met hulp van naasten, mantelzorg of thuiszorg.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

asielzoekerscentra
asielzoekers die naar Nederland komen verblijven in een asielzoekerscentra tot er over hun asielaanvraag een beslissing wordt genomen. 
Over heel Nederland zijn er ongeveer 60 azc's. Er zijn momenteel te weinig plekken in azc's waardoor er plekken bij moeten komen

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

begeleid wonen project
Er zijn speciale woonvormen voor mensen die door allerlei redenen niet zelfstandig kunnen wonen. Meestal gaat het om kleinschalige woonvoorzieningen. 

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

GGZ
Staat voor geestelijke gezondheidszorg hieronder vallen alle instellingen die mensen met geestelijke problemen begeleiden. Ze wonen er of komen er alleen voor dagbesteding. Binnen de GGZ heb je lichte begeleiding maar ook hele zware begeleiding.

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

penitentiaire instelling 

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Video

Welzijnsorganisaties
Is een wijk of buurtgerichte organisatie gericht op welzijn, samenlevingsopbouw, maatschappelijke participatie en onderwijs. Je werkt met mensen in hun eigen leefomgeving. Elke doelgroep heeft vaak zijn eigen activiteiten. 

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

volgende week
Toets Thema 1 
1.1 sociaal agogisch werk
1.2 werken in de maatschappelijke zorg
als je de LessonUps nog een keer wilt doorkijken of je hebt vragen stuur mij een appje 
06-33034254 
succes met leren!

Slide 31 - Slide