Breed kijken naar probleemgedrag (1)

Breed kijken naar probleemgedragEntreeproject: Omgangskunde
1 / 15
next
Slide 1: Slide
OmgangskundeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Breed kijken naar probleemgedragEntreeproject: Omgangskunde

Slide 1 - Slide

Inhoud les
-Definitie probleemgedrag: theorie, video's en vragen
-Opdracht uitvoeren en nabespreken

Slide 2 - Slide

Wat versta jij onder probleemgedrag?

Slide 3 - Mind map

Wat is probleemgedrag?
Probleemgedrag is gedrag dat schadelijk, onveilig, storend of belemmerend is voor de cliënt of de mensen om hem heen. Het is altijd een signaal dat wijst op een ander, onderliggend probleem. Bij ouderen gaat probleemgedrag meestal samen met een vorm van dementie. Maar ook angst, pijn, ziekte, frustratie of verveling kunnen leiden tot probleemgedrag. De cliënt laat door het gedrag bewust of onbewust merken dat het niet goed met hem gaat.
 Slide 4 - Slide

Probleemgedrag wordt ook onbegrepen gedrag of moeilijk verstaanbaar gedrag genoemd
Waarom de cliënt zich zo gedraagt, is voor zorgmedewerkers, familieleden en anderen vaak lastig te begrijpen. Ook weten ze vaak niet hoe ze ermee om moeten gaan. 


Probleemgedrag is niet alleen lastig voor anderen, maar ook zeker voor de cliënt zelf. Het belemmert hem. Bijvoorbeeld in zijn ontwikkeling, bij activiteiten of in het contact met de mensen om hem heen. Hierdoor heeft het een negatieve invloed op zijn kwaliteit van leven.

Slide 5 - Slide

Probleemgedrag in de ouderenzorg
Onder probleemgedrag verstaan we alle gedrag van de cliënt dat deze cliënt of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar ervaart.

Probleemgedrag kan zijn: agressief gedrag, maar ook weglopen, onrust, storend gedrag of het weigeren van zorg. Voor zorgverleners is het vaak een uitdaging om hiermee om te gaan. 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Waarom is probleemgedrag vervelend voor alle betrokkenen?

Slide 8 - Mind map

Oorzaken probleemgedrag
Bij probleemgedrag spelen bijna altijd meerdere oorzaken een rol. 

Menselijk gedrag ontstaat door een ingewikkelde interactie van biologische, psychologische en sociale en fysieke omgevingsfactoren. Daarom is dé oorzaak van probleemgedrag meestal niet aan te wijzen en is er meestal niet één oplossing.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking
Probleemgedrag, ook wel onbegrepen of moeilijk verstaanbaar gedrag genoemd, komt ook regelmatig voor bij mensen met een verstandelijke beperking. 

Denk bijvoorbeeld aan agressief, zelfverwondend, teruggetrokken of angstig gedrag. De ernst, de duur en de frequentie van het gedrag hebben een grote weerslag op de kwaliteit van leven van de cliënt. 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

Groepsopdracht: Oorzaken van probleemgedrag
Als verpleegkundige krijg je tijdens je werk te maken met probleemgedrag. Dit gedrag kan door verschillende factoren veroorzaakt worden. Met behulp van onderstaande vragen ga je je hier samen in verdiepen.

1. Noteer zoveel mogelijk oorzaken van probleemgedrag.
2. Kijk daarna op de website van ‘Zorg Voor Beter’: Probleemgedrag in kaart brengen: https://www.zorgvoorbeter.nl/probleemgedrag-ouderen/oorzaken
 Op deze website zijn de oorzaken verdeeld over 6 factoren. Wat vind je van deze indeling? Onderbouw je antwoord.
3. Verdeel de oorzaken die jullie hebben genoteerd over de factoren voor het ontstaan van probleemgedrag. Heb je bij elke factor minimaal 3 oorzaken van probleemgedrag staan? Zo niet, vul deze dan aan.
4. Geef bij elke factor bij een oorzaak van probleemgedrag een voorbeeld van een situatie waarin iemand probleemgedrag door deze oorzaak liet zien. Je mag ook een situatie verzinnen. Beschrijf: Waar vond de situatie plaats? Wie waren er aanwezig? Wat gebeurde er? Waardoor werd het probleemgedrag veroorzaakt?

5. Nabespreken opdracht in de groepSlide 14 - Slide

www.exitticket.nl/ticket/nw075haj

Slide 15 - Slide