1.5 de wereldbol oefenen

1.5 De wereldbol
1 / 27
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slide.

Items in this lesson

1.5 De wereldbol

Slide 1 - Slide

Nederland ligt op het
A
zuidelijk halfrond
B
noordelijk halfrond
C
oostelijk halfrond
D
westelijk halfrond

Slide 2 - Quiz

Noordelijk halfrond
Zuidelijk halfrond

Slide 3 - Drag question

aardas
Noordpool
noordelijk halfrond
evenaar
zuidelijk halfrond
Zuidpool

Slide 4 - Drag question

Noordelijk halfrond
noordpool
Evenaar
zuidpool
Zuidelijk
halfrond

Slide 5 - Drag question


A
Deze plaats ligt op het noordelijk halfrond
B
Deze plaats ligt op het zuidelijk halfrond

Slide 6 - Quiz

Het oostelijk halfrond en westelijk halfrond zijn verdeeld in ...
A
90º
B
180º

Slide 7 - Quiz


A
Deze plaats ligt op het noordelijk halfrond
B
Deze plaats ligt op het zuidelijk halfrond

Slide 8 - Quiz

Het zuidelijk halfrond is groter dan het noordelijk halfrond
A
Waar
B
Niet waar

Slide 9 - Quiz

Noordelijk halfrond
zuidelijk halfrond
Noorderbreedte
Zuiderbreedte

Slide 10 - Drag question

Hoe heet lijn 4?
A
Evenaar
B
0 Meridiaan
C
Lengtegraad
D
Noorderbreedte

Slide 11 - Quiz

Op welke breedte ligt plaats P?
A
Noorderbreedte
B
Zuiderbreedte

Slide 12 - Quiz

Zie afbeelding: waar ligt op de aarde Noorderbreedte - Oosterlengte?

A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 13 - Quiz

evenaar
Noordpool
noorderbreedte
nulmeridiaan
breedtecirkel
= parallel)
zuiderbreedte
lengtecirkel
(=meridiaan)
Zuidpool
Noordelijk
halfrond
Zuidelijk
halfrond

Slide 14 - Drag question

Meridiaan
Breedtecirkel
Parallel
Evenaar

Slide 15 - Drag question

Hoe heet de lijn (breedtecirkel) die de aarde doormidden deelt?
A
Het graadnet
B
De breedtecirkel
C
De evenaar
D
De lengtecirkel

Slide 16 - Quiz

Wat is een denkbeeldige lijn van de Noordpool naar de Zuidpool?
A
Meridiaan
B
Evenaar
C
Lengtecirkel
D
Breedtecirkel

Slide 17 - Quiz

Wat is de evenaar?
A
De lengtecirkel die over Greenwich loopt
B
De breedtecirkel die de aarde in noord en zuid verdeelt
C
De enige zichtbare breedtecirkel
D
Een ander woord voor lengtecirkel

Slide 18 - Quiz

Noordpool
Zuidpool
Evenaar

Slide 19 - Drag question


A
Dicht bij de evenaar
B
Ver van de evenaar

Slide 20 - Quiz

Evenaar
66,5° ZB
Steenbokskeerkring
Noordpoolcirkel
23,5° NB

Slide 21 - Drag question

Door welke grote stad loopt de nulmeridiaan?
A
Parijs
B
Londen
C
Brussel
D
Amsterdam

Slide 22 - Quiz

Hoe noemen we deze denkbeeldige lijn?
A
De nulmeridiaan
B
De evenaar

Slide 23 - Quiz

Ligt Nederland op N.B. of Z.B.?
Ligt Nederland op O.L. of W.L.?
A
Op N.B. en O.L.
B
Op Z.B. en W.L.
C
Op N.B. en W.L.
D
Op Z.B. en O.L.

Slide 24 - Quiz

Nederland ligt op
A
noorderlengte
B
westerlengte
C
zuiderlengte
D
oosterlengte

Slide 25 - Quiz


A
Ik zie alleen parallellen op de globe
B
Ik zie alleen meridianen op de globe
C
Ik zie zowel parallellen als meridianen op de globe
D
Ik zie geen van beide

Slide 26 - Quiz

De lijn die van noord naar zuid door Londen heenloopt noemen we de
A
evenaar
B
greenwich
C
nulmeridiaan
D
lengtelijn

Slide 27 - Quiz