H3 De prehistorie - aanpassen of uitsterven

De prehistorie 
H3 AANPASSEN OF UITSTERVEN
1 / 54
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 54 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

De prehistorie 
H3 AANPASSEN OF UITSTERVEN

Slide 1 - Slide

Vraag 1

Waar komen wij mensen vandaan?

LWB p. 26-27


Slide 2 - Slide

Opdracht 1: Ga na welke twee visies er bestaan over de oorsprong van de mens LWB p.26-27

Slide 3 - Slide

Creationisme & evolutieleer
1b) Hoe verklaart het creationisme de oorsprong van de mens?
De mens is geschapen door één of meer goden.
1c) Hoe verklaart de evolutieleer de oorsprong van de mens?
De mens stamt af van oudere, uitgestorven soorten.
1d) Afbeelding 1 en 2 sluiten aan bij het creationisme.


Slide 4 - Slide

Charles Darwin en de evolutietheorie

Slide 5 - Slide

natuurlijke selectie
Survival of the fittest
= De soort die het beste is aangepast aan de omgeving heeft de beste kans om te overleven.

Slide 6 - Slide

Survival of the fittest

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

3. Vul de tekst aan.
geloven dat de
afstammen van andere
Zo'n langzame
noemen we 
................................
..........................
....................
..................
................
ontwikkeling
diersoorten
evolutie
biologen
mensen

Slide 9 - Drag question

Waarvan spreken we als het gaat om het sterkste dier overleeft?
A
Isolatie
B
Natuurlijke selectie
C
Kunstmatige selectie

Slide 10 - Quiz

Darwin had het over 'survival of the fittest'
Waar staat 'fittest' voor bij evolutie?

A
Dat je het best bent aangepast aan je omgeving
B
hoe fit je bent
C
hoeveel nakomelingen je maakt
D
hoe sterk je bent

Slide 11 - Quiz

Wat wordt er met deze afbeelding bedoeld?
(kies de beste uitleg)
A
Dat mensen van de apen afstammen
B
Dat mensen en apen gemeenschappelijke voorouders hebben.
C
Dat er door micro-evolutie nieuwe soorten zijn ontstaan
D
Dat er veel apen zijn.

Slide 12 - Quiz

1f) In de infotekst botsen feit en mening, geloof en wetenschap met elkaar. Sleep het juiste woord naar de juiste omschrijving.
geloof
mening
feit
wetenschap
Iets als waarheid aannemen zonder bewijs, vertrouwen op het bestaan van een god
Over iets of iemand oordelen naar eigen overtuiging
Onderzoeken en met duidelijke argumenten bewijzen hoe dingen zijn of werken
Iets waarvan je zeker bent, wat bewezen is

Slide 13 - Drag question

1g)Sleep de begrippen naar de juiste term
Creationisme
Evolutieleer
Darwin
Evolutie
Feit
Mening
goden
schepping
kritisch onderzoek
wetenschap

Slide 14 - Drag question

Slide 15 - Slide

Vraag 2

Door welke natuurlijke oorzaken is de mens mens geworden?
LWB p. 28-33


Slide 16 - Slide

Opdracht 2
Ga na hoe de leefomgeving van de voorouders van de mens veranderde.

 • Lees de infotekst D2.
 • Plaats op p.28 de namen van de werelddelen op de kaart.
 • Duid met een kruisje het gebied aan waar chimpansees leven.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Hoe lees je een historische kaart?
Lees altijd eerst het bijschrift van de kaart. Het is een omschrijving van het onderwerp.
 • D3 is een wereldkaart.
 • D4 gaat over het klimaat en het landschap in Afrika.
 • Kleuren zijn belangrijk! Op D4 heeft ieder werelddeel een andere kleur. 
 • De betekenis van de kleuren wordt in D4 in de legende uitgelegd.
 • In de legende worden soms ook symbolen uitgelegd. 
 • Symbool van de bergen van de Riftvallei: 
 • Op kaart D4 zie je een inzetkaartje, dit maakt duidelijk welk deel van de wereld wordt uitgelicht.
 • Het symbool             geeft aan waar het noorden zich bevindt. Slide 19 - Slide

Ingrijpende klimaatswijziging
 • Ca. 8 miljoen jaar geleden was er een warm en vochtig klimaat in Afrika. Het landschap bestond uit tropisch regenwoud.
 • Dit regenwoud was een fijne leefomgeving voor chimpansees die daar in de bomen leefden en voedsel vonden.
 • Ca. 7 miljoen jaar geleden veranderde het klimaat en waren er in Afrika veel vulkaanuitbarstingen. 
 • Door de branden en de aswolken en het verminderen van neerslag (de wolken konden niet over de bergen) verdween in Oost-Afrika het regenwoud en dit maakte plaats voor savanne.
 • In West-Afrika kende men nog steeds regenwoud.

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Opdracht 3
Onderzoek hoe de veranderde leefomgeving in Oost-Afrika leidde tot mensachtigen en hoe die daar overleefden.

LWB p. 30-31

Slide 22 - Slide

Welke aapachtigen stierven op de savanne uit?
 • De aapachtigen die op handen en voeten liepen.
 • (makkelijke prooi voor roofdieren, aapachtigen die op achterste poten liepen konden uitkijken voor gevaar)


Slide 23 - Slide

Wat betekent reconstrueren?
= Iets in de oorspronkelijke staat proberen te herstellen. Iets proberen na te maken zoals het eruit zag.

Slide 24 - Slide

Wat kunnen wetenschappers nog niet met zekerheid reconstrueren als ze alleen maar een schedel, beenderen en kiezen vinden? Sleep de begrippen naar het juiste vak.
Zeker
Niet zeker
beharing
Gelaatsuitdrukkking
gestalte
hersenvolume
huidskleur
neus
kleur ogen
Grootte en vorm oren

Slide 25 - Drag question

De wervelkolom van de australopithecus was geschikt om rechtop te lopen.

Slide 26 - Slide

Voordelen rechtop lopen
 • kunnen uitkijken voor gevaar minder energieverbruik
 • verder weg kunnen op zoek naar voedsel
 • werktuigen en wapens in handen dragen
 • hersenen kunnen groeien want hoofd staat in evenwicht op lichaam

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Opdracht 4
Ga na waarin latere mensachtigen verschilden van hun voorgangers

LWB p. 32-33

Slide 29 - Slide

Bekijk video 4a en 4b p.32
 • De homo erectus creëerde 2 nieuwe hulpmiddelen:
 • werktuigen en wapens
 • Welke grote voordelen boden deze hulpmiddelen?
 • meer voedsel en gemakkelijker overlevenSlide 30 - Slide

Bekijk video D14 en D15 op p.32

Nieuwe vondsten leiden vaak tot discussies onder wetenschappers.
Wat is bewezen en wat blijft hypothese?
Hypothese = iets wat je veronderstelt, maar nog niet bewezen is.

Slide 31 - Slide

HYPOTHESE
BEWEZEN
Doorheen de evolutie vergrootte de herseninhoud van de mensachtigen.
De herseninhoud van de homo erectus wijst erop dat die soort kon denken en praten
De homo erectus kon 750000 jaar geleden vuur maken.
De homo erectus gebruikte 1,5 miljoen jaar geleden al vuur.

Slide 32 - Drag question

Het gebruik van vuur was een belangrijke vernieuwing met grote gevolgen.

Leg het schema uit.

Slide 33 - Slide

BESLUIT

Na miljoenen jaren evolutie verschilt de huidig mens grondig van zijn verre voorouders in de bomen.
Belangrijke verschillen:
 • De mens loopt rechtop.
 • De mens vervaardigt werktuigen en wapens.
 • De mens gebruikt vuur.
 • De mens maakt gebruik van taal.Slide 34 - Slide

Besluit LWB p.33

Slide 35 - Slide

Vraag 3

Hoe ziet de menselijke stamboom eruit?
LWB p. 34-38


Slide 36 - Slide

Fossielen
Bekijk het filmfragment.

Slide 37 - Slide

Fossielen zijn (versteende) resten van lang geleden gestorven levende wezens.
A
Juist
B
Fout

Slide 38 - Quiz

Fossielen bewijzen dat de mens geschapen is in Afrika.
A
Juist
B
Fout

Slide 39 - Quiz

Fossielen bewijzen dat de mens afstamt van uitgestorven soorten (evolutieleer).
A
Juist
B
Fout

Slide 40 - Quiz

De stamboom van de mens is gemakkelijk te reconstrueren.
A
Juist
B
Fout

Slide 41 - Quiz

De wetenschappers zijn het eens over de stamboom van de mens.
A
Juist
B
Fout

Slide 42 - Quiz

De wetenschappers weten perfect hoe onze voorouders eruitzagen.
A
Juist
B
Fout

Slide 43 - Quiz

Opdracht 6
Onderzoek hoe de mens zich over de wereld verspreidde.

LWB p. 35

Slide 44 - Slide

a) Welke mensensoort migreerde als eerste uit Afrika?
Homo Erectus
b) Hoe noemt onze soort?
Homo Sapiens
c) Waar ontstond die soort?
Afrika
De Homo Sapiens migreerde ook 'Out of Africa'.
d) Wanneer bereikte deze moderne mens door migratie Europa?
40 000 jaar geleden


Slide 45 - Slide

Opdracht 8
Onderzoek hoe de mens buiten Afrika een lichtere huidskleur kreeg.

LWB p. 38

Slide 46 - Slide

Slide 47 - Slide

Slide 48 - Slide

Slide 49 - Slide

Wat is de naam van de wetenschapper die in de 19de eeuw de basis legde voor de evolutieleer?

Slide 50 - Open question

Wat is de benaming voor een wetenschapper die resten uit het verleden opgraaft en bestudeert?

Slide 51 - Open question

Creationisme
Evolutieleer
feit
geloof
mening
wetenschap

Slide 52 - Drag question

HUISTAAK
HT : H3 AANPASSEN OF UITSTERVEN

Google Classroom

Slide 53 - Slide

OPDRACHT
H3: Aanpassen of uitsterven: Wat moet je kennen en kunnen.

Maak de opdracht op google classroom ter voorbereiding van de toets.

Slide 54 - Slide