Inleiding GHZ les 1

 Gehandicaptenzorg
1 / 29
next
Slide 1: Slide
GehandicaptenzorgMBOStudiejaar 3,4

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

 Gehandicaptenzorg

Slide 1 - Slide

Dit ben ik!
Brigitte Baenen
37 jaar
Hardlopen (marathon), snowboarden
Docent bij Vista sinds oktober 2020
Werkzaam bij Radar: Ambulant volwassenen, gezinsbehandeling, woonvormen
Tijdens lessen: Ontspannen, humor, hard werken, luisteren naar elkaar, spreek je uit. 

Slide 2 - Slide

Kennismaking
Wie ben je? 
Waar werk je/loop je stage?

Slide 3 - Slide

Inleiding
Aantal lessen: 3X4 uur
Examens:  / 

Slide 4 - Slide

Inhoud lessen


 Les 1: Introductie in de GHZ
Kennismaking- niveau indeling- stoornis, beperking, handicap-  
diagnostiek,  belangrijkste oorzaken

 Les 2: 
Geschiedenis van de GHZ-  Zorg in relatie tot leeftijdsfasen- dagelijkse omgang- gedragsproblemen
 Voorbereiden bezoek Koraal. 


Les 3:  Bezoek instelling


Hebben jullie zelf nog ideeën of wensen qua inhoud?

Slide 5 - Slide

Afspraken
- Afmelden kan via email; 
- Uitnodiging voor MST kun je krijgen  tot 12 uur van te voren;  
- Actieve deelname tijdens les; 
- Camera aan; 
- Verwachtingen naar mij? 

Slide 6 - Slide

Programma Les 1


Introductie in de GHZ: 
- Kennismaking
- Verstandelijke beperking
- Niveau indeling
- Lichamelijke beperking
- Stoornis, beperking en handicap
- Diagnostiek  
- Belangrijkste oorzaken


Enkele korte pauzes inlassen gezien de 'lange zit' . 





Slide 7 - Slide

Ga naar mentimeter.com.
Vul de code in: 7122859
Beantwoord de vraag: Waar denk je aan bij mensen met een  beperking? 

Slide 8 - Slide

Zou je willen werken in de gehandicaptenzorg?
Ja
Nee

Slide 9 - Poll

Wat is een verstandelijke beperking?

Slide 10 - Mind map

Het begrip verstandelijke beperking
= duidelijke beperking in zowel het intellectuele functioneren als het aanpassingsvermogen. Bij een beperking in het aanpassingsvermogen kan iemand niet handelen naar de normen die horen bij zijn leeftijd. Het gaat om normen op het gebied van sociale vaardigheden, verantwoordelijkheden, communicatie, onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. De beperking treedt op vóór de leeftijd van 18 jaar

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Indeling in functieniveau 
Licht verstandelijke beperking
: IQ tussen 50/55 en 70. Vaak valt het pas op in de schoolleeftijd. Over het algemeen zijn mensen met een lichte verstandelijke beperking redelijk in staat om zich zelfstandig te redden in de maatschappij. Velen kunnen zich redelijk goed uitdrukken, lezen en met geld omgaan. 

Matig verstandelijke beperking
: IQ tussen 35/40 en 50/55. Vaak blijft de motoriek grof en houterig, taal blijft op een eenvoudig niveau, kunnen eenvoudige problemen oplossen. Zijn aangewezen op een leven in een meer beschermende setting. Ze hebben meestal op alle levensgebieden ondersteuning nodig. 

Ernstig verstandelijke beperking
IQ tussen de 20/25 en 35/40. 
Wanneer ze baby zijn er al grote verschillen in achterstand merkbaar, in de ontwikkeling van de motoriek en manier waarop het kind contact legt. 

Diepe verstandelijke beperking
IQ lager dan 20/25. Ze functioneren op basaal niveau. Er is nauwelijks contact met de omgeving, vaak bedlegerig en in veel gevallen aangewezen op sondevoeding. 

Slide 13 - Slide

Fragment bekijken
Zometeen zie je een filmpje van 10 minuten over het werken in de de GHZ. 
Let op de volgende zaken: 

- Hoe wordt er contact gemaakt met de bewoners? 
- Welke rol zou een verzorgende/verpleegkundige kunnen hebben? 

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Slide

Opdracht
Maak 4 groepen en werk per IQ indeling (LVB, MVG, EVB, DVB)  het volgende uit:
- Hoe is hun bewustzijn ontwikkeld? 
- Hoe is de communicatie?  
- Waar bestaat de zorg/ begeleiding grotendeels uit ?
- Hoe is je grondhouding? 

* wees je bewust dat (ook bij deze doelgroepen) ieder individu verschilt van elkaar.  
timer
30:00

Slide 17 - Slide

Lichamelijke beperking
Een lichamelijke beperking is meestal een motorische beperking. De zorgvrager wordt gehinderd in zijn handelingen en/of bewegingen.

Een onderverdeling bij een LB is die naar de oorzaak en niet naar de ernst van de beperking; 
- Beperkingen ten gevolge van hersenletsel, aangeboren of niet aangeboren; 
- Aangeboren beperkingen, zoals spina bifida, niet functionerende of ontbrekende lichaamsdelen; 
- Beperkingen door ziekte of aandoeningen, bv MS; 
- Beperkingen door ongevallen, bv een dwarslaesie. 

Slide 18 - Slide

Stoornis

Een defect of het ontbreken van een orgaan of een orgaanfunctie, rekening houdend met de leeftijd van de betrokkenen. 

Het is altijd OBJECTIEF te meten. 

Op het gebied van: 
- Cognitie
- Zintuigen
- Taal
- Organen
- ledematen

Slide 19 - Slide

Beperking
Dit is het gevolg van de stoornis. Het zijn de moeilijkheden die iemand heeft ten aanzien van het uitvoeren van activiteiten. 

Op het gebied van:
- Communicatie; 
- Verzorging; 
- Lichaamsbeweging; 
- Vaardigheden;
- Gedrag. 

Slide 20 - Slide

Handicap
Een handicap is een participatieprobleem. Het gaat om de nadelige positie van iemand met een beperking in de maatschappij. Mensen voelen zich gehandicapt als ze problemen ervaren bij deelname aan de samenleving.

Participatieproblemen: 
- Scholing; 
- Arbeid; 
- Het sociale leven; 
- Vrijetijdsbesteding. 

Slide 21 - Slide

Niet iedereen met een beperking ervaart een handicap. Geef aan welke zorgvragers op basis van het werk dat ze doen waarschijnlijk een handicap ervaren?

--> Lisa is concertpianist en is door klussen in huis 2 vingers kwijtgeraakt
A
ervaart hierbij wel een handicap
B
ervaart hierbij geen handicap

Slide 22 - Quiz

Niet iedereen met een beperking ervaart een handicap. Geef aan welke zorgvragers op basis van het werk dat ze doen waarschijnlijk een handicap ervaren?

--> Anna is sinds haar geboorte doof en werkt sinds 2 jaar als postbezorger.
A
ervaart hierbij wel een handicap
B
ervaart hierbij geen handicap

Slide 23 - Quiz

Niet iedereen met een beperking ervaart een handicap. Geef aan welke zorgvragers op basis van het werk dat ze doen waarschijnlijk een handicap ervaren?

--> Henk is agent en heeft een dwarslaesie na een val met een paard.
A
ervaart hierbij wel een handicap
B
ervaart hierbij geen handicap

Slide 24 - Quiz

Wat is een diagnose?

Slide 25 - Mind map

Diagnostiek
Diagnose is het oordeel van de arts over de aard van de ziekte waar de patiënt aan lijdt. 

Ethiologische diagnostiek: 
Dit gaat over de oorzaken van de verstandelijke beperking
Het is een brede aanpak, er wordt gekeken naar fysiologische en organische oorzaken naar de VB. 

Slide 26 - Slide

3 factoren als oorzaak
Grofweg 3 factoren als oorzaak: 

- Genetische oorzaken: syndroom van down
- Neurologische factoren: epilepsie
- Psychische factoren: bv verwaarlozing

                                                  

Slide 27 - Slide


Bedankt voor de aandacht!!

- Zijn er vragen?
- Feedback over de les

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide