TH6 - M&M - BS1

thema 6 - mens en milieu
BS 1
de relatie mens en milieu
1 / 25
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

thema 6 - mens en milieu
BS 1
de relatie mens en milieu

Slide 1 - Slide

Leerdoelen BS 1
Na deze BS kun je:
  • uitleggen hoe het bestaan van de mens afhankelijk is van de biodiversiteit
  • de voornaamste oorzaken en gevolgen van de milieuproblemen noemen

Slide 2 - Slide

Begrippen BS 1
ecosystemendiensten
duurzame ontwikkeling
kringloopeconomie
circulaire economie 
lineaire economie
bevolkingsdruk

Slide 3 - Slide

Biodiversiteit
Soortenrijkdom binnen een ecosysteem

Dankzij biodiversiteit hebben we:
- Voedsel
- Medicijnen
- Kleding
- Brandstof
- Vruchtbare grond

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Ecosysteemdiensten
Diensten en producten die ecosytemen aan mensen leveren

Drie categorieen:
- Productdiensten (drinkwater/voedsel)
- Culturele diensten (recreatie)
- Regulerende diensten (dienst die de andere diensten ondersteunt, kringloop van nutrienten in een ecosysteem)

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Drinkwater is een voorbeeld van een.......
A
Culturele dienst
B
Regulerende dienst
C
Productiedienst

Slide 8 - Quiz

Groene recreatie is een voorbeeld van een .............
A
Culturele dienst
B
Regulerende dienst
C
Productiedienst

Slide 9 - Quiz

Bestuiving is een voorbeeld van een ...............
A
Culturele dienst
B
Regulerende dienst
C
Productiedienst

Slide 10 - Quiz

Mensen beinvloeden het milieu

Slide 11 - Slide

Duurzame ontwikkeling
Kansen voor toekomstige generaties en natuur

- Kringloopeconomie (circulaire economie): economisch en industrieel systeem waarin de grondstofvoorraden niet worden uitgeput en waarin reststoffen opnieuw worden ingezet in het proces (cradle-to-cradle)
- Lineaire economie: economisch systeem waarbij grondstofvoorraden worden uitgeput en, na gebruik, als onbruikbaar afval in het milieu terechtkomen

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Oorzaken van milieuproblemen
  • Bevolkingdruk

  • Industrialisering

  • Ruilverkaveling

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Link

Slide 17 - Slide

Veranderingen in landbouw en landschap
Bevolkingstoename, veranderende levenswijze en opkomst grootschalige en niet-grondgebonden landbouw hebben invloed gehad op de hoeveelheid natuurlijk terrein en bos en de daar levende planten en dieren...

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Leerdoelen en begrippen B1
  • Je kunt uitleggen hoe het bestaan van de mens afhankelijk is van biodiversiteit
  • Je kunt de voornaamste oorzaken en gevolgen van milieuproblemen noemen

Begrippen:
ecosysteemdiensten, ontbossing, overbevissing, duurzame ontwikkeling, hergebruik, recyclen, bevolkingsdruk, microplastics, industrialisatie, ruilverkaveling

Slide 22 - Slide

Duinlandschap speelt een belangrijke rol in het in stand houden van onze kust, daarnaast trekt het veel toeristen.
Staatsbosbeheer heeft er veel werk aan om het gebied te onderhouden.
Leg uit om welke ecologische reden beheer van het duinlandschap van belang is voor het in stand houden van dit ecosysteem.

Slide 23 - Open question

Gradiënt-ecosystemen zijn ecosystemen die langzaam overgaan van het ene type ecosysteem naar het andere ecosysteem. In dit soort ecosystemen is vaak de biodiversiteit ontzettend groot.
Leg uit waardoor de biodiversiteit in gradiënt-ecosystemen hoger is

Slide 24 - Open question

opdrachten 
BS1 -> 
basis: 1 / 2 / 3 / 4
 verdieping: 5 / 6 / 7 / 8 / 9

Slide 25 - Slide