verzorgingsstaat

Verzorgingsstaat
Werk en sociale mobiliteit
1 / 16
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Verzorgingsstaat
Werk en sociale mobiliteit

Slide 1 - Slide

Internationale vergelijking
* Angelsakisch model: liberaal, vrijemarktwerking, zorg en onderwijs duur (VS)
* Scandinavisch model: ver doorgevoerde verzorgingsstaat: experimenten met zesurige werkdag 
* Rijnlandsmodel: traditioneel gezin is belangrijk (NL)

Slide 2 - Slide

Welk model heeft jouw voorkeur en waarom?

Slide 3 - Open question

Waarom werken wij?
Piramide van Maslow

Vervullen van materiële en immateriële behoeften

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Wat vind jij het belangrijkste aan het hebben van werk?

Slide 7 - Mind map

Sociale ongelijkheid
Ongelijke verdeling van maatschappelijke kansen, inkomen, kennis en politieke macht.
Heeft te maken met maatschappelijke positie: plaats op de maatschappelijke ladder.

Slide 8 - Slide

Vul in: Beroep met veel status

Slide 9 - Mind map

Hoeveel status heeft een leraar?
0100

Slide 10 - Poll

Hoeveel status heeft een verpleegkundige?
0100

Slide 11 - Poll

Beroepen meeste en minste aanzien:

1. Chirurg
2. Vuilnisophaler

Slide 12 - Slide

De overheid helpt een handje:
-positieve discriminatie: subsidies geven aan werkgevers om mensen aan te nemen.

Slide 13 - Slide

Welke mensen worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt?

Slide 14 - Mind map

Sociale mobiliteit
-Klimmen of dalen op de maatschappelijke ladder:

van vakkenvuller naar groentechef
Van teamleider naar docent 

Slide 15 - Slide

Zijn er nog vragen?
Ja
Nee

Slide 16 - Poll