ontwikkelingspsychologie- introductie

ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE
1 / 34
next
Slide 1: Slide
OntwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE

Slide 1 - Slide

Ontwikkelingspsychologie- introductie

Slide 2 - Slide

Doel: kennismaken met verschillende doelgroepen.

Aan het eind van dit blok kan je verschillende ontwikkelingsaspecten (lichamelijk, cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch) benoemen van de verschillende ontwikkelingsfasen (baby, peuter, kleuter, puber, adolescent, volwassene)

Slide 3 - Slide

Waarom?
goeie vraag.

Slide 4 - Slide

Wat denk jij?

Slide 5 - Mind map

Hoe?
- opdracht over eigen ontwikkeling
-theorietoets (cijfer)

Slide 6 - Slide

Planning:
  1.  : Introductie ontwikkelingspsychologie + interview uitwerken
     Zwanger en babytijd  + experiment van Harlow (aapjes)  
    2. Peuter en kleuter  + Hechting  
3. : Schoolkind (6-12 jaar)  + Opvoedstijlen
5. puber (12-16 jaar) en adolescent  (16-21 jaar) + Identiteitsvorming
6. volwassenheid  en life events  
7. Ouderdom en Dementie  
 toets

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Psychologie is een sociale wetenschap. Er zijn er meer.
Welke kennen jullie?

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Slide

1. psychologie
sociologie
pedagogiek
psychiatrie
orthopedagogiek
B. onderzoekt gedrag en ontwikkeling van de normale mens
E. kijkt naar de manier waarop mensen met elkaar omgaan
invloed van opvoeding op kind
onderdeel van geneeskunde: diagnose en behandeling psychische  stoornissen
onderzoekt stoornissen in normale ontwikkeling

Slide 14 - Drag question

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Ontwikkelingsfasen:
0-1 jr
baby
2-3 jr
peuter
4-6 
kleuter
6-12
schoolkind
12-18 
puber
18-21
adolescent
21-65
volwassenheid
65 + 
ouderdom

Slide 17 - Slide

Ontwikkelingsaspecten:
- lichamelijke ontwikkeling
- motorische ontwikkeling
-cognitieve ontwikkeling
-sociaal-emotionele ontwikkeling
- seksuele ontwikkeling

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Wat hebben deze kinderen nodig om te weten wat bepaalde woorden betekenen?
  • Ze moeten de informatie opslaan in hun geheugen. 
  • Ze hebben taal nodig om te kunnen vertellen wat de betekenis is van de woorden.  
  • Ze hebben aandacht voor deze onderwerpen nodig gehad waardoor ze de informatie hebben opgepikt in hun omgeving. 

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Slide 26 - Slide

Wat oefenvragen:

Slide 27 - Slide

Peter is een peuter. Hij hoort zijn ouders veel praten. Peter begint in een korte tijd veel te praten. Hij leert 250 tot 1500 woorden per dag. Op welk ontwikkelingsgebied ontwikkelt Peter zich snel?
A
Seksuele ontwikkeling
B
Cognitieve ontwikkeling
C
motorische ontwikkeling
D
lichamelijke ontwikkeling

Slide 28 - Quiz

Madelief wil alles ontdekken. Ze is alleen motorisch nog niet helemaal ontwikkeld. Madelief stoot dingen omver en stopt alles wat op de grond ligt in haar mond. Madelief is een:
A
baby
B
kleuter
C
peuter
D
puber

Slide 29 - Quiz

Hoe komt het dat de oudere op sociaal-emotioneel gebied zijn tijd anders gaat invullen en nieuwe rollen gaat vervullen? Bedenk een oorzaak.

Slide 30 - Open question

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Huiswerk
Interview je vader/moeder of verzorger over jouw ontwikkeling tot nu toe. Ga hierbij in op de ontwikkelingsaspecten. Welke lichamelijke, motorische, cognitieve en sociaal-emotionele aspecten vielen op in jouw ontwikkeling? Liep je snel, praat(te) je veel, speelde je veel met vriendjes of las je liever een boek? Welke interne en externe factoren zijn van invloed op jouw ontwikkeling? Neem het interview op en werk het uit.   Wat kan je aanleveren (keuze):
- een tijdlijn van je leven met mijlpalen tot nu toe
- een uitgewerkt interview (500 woorden haal je makkelijk)
- een mindmap of andere visueel ontwerp 

Upload je opdracht in teams voor 24 maart

Slide 34 - Slide