Sociale contacten

P2-K1-W4 

ondersteunen bij het sociale netwerk
1 / 25
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 25 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

P2-K1-W4 

ondersteunen bij het sociale netwerk

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?
 • Wat is het sociaal netwerk?
 • Het belang van een sociaal netwerk
 • Jouw rol als professional en het sociaal netwerk 
 • Verkennen Digibib P2-K1-W4

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Waar denk jij aan bij het woord
sociaal netwerk?

Slide 4 - Slide

Een sociaal netwerk
- mensen waarmee je een 
   persoonlijke band hebt. 
- geven waardering en een gevoel
    van veiligheid
- op basis van wederkerigheid en
   gelijkwaardigheid

Slide 5 - Slide

Sociale relaties
 • Gezin 
 • Familie
 • Relaties en vrienden
 • Buurtgenoten
 • Professionele contacten
 • Sociale vaardigheden
 • Social media Slide 6 - Slide

Wat is het belang van een sociaal netwerk?

Slide 7 - Slide

Functies van een sociaal netwerk

Affectieve behoeften 
De behoefte om gewaardeerd te worden, om te weten dat anderen vertrouwen in je hebben.
Behoefte aan aansluiting 
Hoor je ergens bij? Voel je je betrokken en veilig bij anderen doordat je dezelfde interesses deelt of een gelijksoortige achtergrond hebt?
Materiële behoeften
Dit kan over een woning gaan, maar ook over voeding en praktische hulp. Zowel zakelijke als persoonlijke contacten kunnen bijdragen aan het voldoen aan materiële behoeften.
Sociale zekerheid
Sociale zekerheid krijgt vorm vanuit het netwerk door bijvoorbeeld een arbeidscontract of een verzekering.Slide 8 - Slide

Slide 9 - VideoOp wie let jij?
en wie let er op jou?

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Wat is het verschil tussen steun vanuit een sociaal netwerk en de steun van een professionele zorgverlener? 

Wat is het verschil tussen de steun vanuit het sociale netwerk en de steun van een professionele zorgverlener? 

Slide 12 - Slide

Persoonlijke relaties 
Praktische steun
Sociale steun; bij elkaar zijn
Steun op het gebied van zorg
Adviserende steun
Emotionele steun
Digitale steun

Professionele relaties
Gefinancierde zorg
Professionele relatie
Gebonden aan tijd
Professionele nabijheid
Slide 13 - Slide

Welke drempels kunnen een sociaal netwerk ervaren?

- onwennigheid
- onwetendheid
- vraagverlegenheid
- te weinig tijd
- een te grote afstand
- weinig mensen
- desinteresse
- niet op 1 lijn zitten
- de situatie niet kunnen accepteren
- culturele verschillen

Slide 14 - Slide

Hoe kan je drempels verlagen voor de cliënt?
- Breng het netwerk in kaart (bv door een ecogram) 
- Je helpt contact te leggen met het netwerk
-  Je brengt samen met de cliënt zijn wensen en behoeften in beeld
- Je leert de cliënt om hulp te vragen
-  Je vergroot de benodigde vaardigheden
- Geef mantelzorgers de ruimte voor het uiten van gevoelens
- Je geeft voorlichting aan netwerk
- Je begeleidt een familiegesprek

Slide 15 - Slide

Opbouwen van een sociaal netwerk
1. Oriëntatiefase
 Je achterhaalt wat het gewenste sociale netwerk van de cliënt 
  is. Het gaat om het inventariseren van wensen en behoeften.


 

Slide 16 - Slide

Opbouwen van een sociaal netwerk
2. In kaart brengen van het netwerk van de zorgvrager: 
de beginsituatie
Waaruit bestaat het netwerk?
                                           bv middels een ecogram / sociogram

Slide 17 - Slide

Het sociale netwerk in kaart brengen
- Wat voor soort contacten heeft de cliënt?
- Hoe verlopen die contacten?
- Zijn er contacten die de cliënt mist?
- De waarde en kwaliteit van het netwerk
   bepalen samen met de cliënt

Slide 18 - Slide

Sociaal netwerk in kaart brengen
Het goed in beeld krijgen van het sociale netwerk is van belang om meerdere redenen:
  

Je weet wie je kunt benaderen voor ondersteuning van de zorgvrager.
Je weet wat de zwakke en sterke kanten zijn van het sociale netwerk.
Je weet op welke vlakken de zorgvrager het sociale netwerk zou kunnen uitbreiden.
Je weet waar de zorgvrager behoefte aan heeft.
 

Slide 19 - Slide

Opbouwen van een sociaal netwerk
3. Samen bekijken en bedenken wat er gedaan kan worden om het netwerk op te bouwen of te behouden. Dit doe je te kijken naar:

 • de mogelijkheden van de cliënt om contacten te leggen;
 • de sociale vaardigheden van de cliënt en;
 • de plaatsen, kansen en contacten die interessant kunnen zijn voor de cliënt;
 • de interesses, talenten, positieve eigenschappen en vaardigheden van de cliënt.

Slide 20 - Slide

Opbouwen van een sociaal netwerk
4. Het inschakelen van anderen om mee te denken over het gewenste netwerk. Dit kan in 1 op 1 gesprekken of in een bijeenkomst met een aantal anderen. Denk binnen ASVZ ook aan een  coach educatie. 


Slide 21 - Slide

Opbouwen van een sociaal netwerk
5. Acties vast stellen
Je stelt samen met de cliënt de gewenste acties vast in een plan, waarbij een concreet voornemen wordt geformuleerd.

Slide 22 - Slide

Opbouwen van een sociaal netwerk
6. Het uitvoeren van het actieplan
door de cliënt,  met waar nodig ondersteuning van begeleiding of coach educatie


Slide 23 - Slide

Opbouwen van een sociaal netwerk
7. Het evalueren van het plan
Samen terugkijken naar de effecten van de uitgevoerde acties. 

Evaluatiemoment (IP bespreking)  afspreken, 
evalueer de opbouw van het sociale netwerk 
van de cliënt en de tevredenheid!

Slide 24 - Slide

Digibib P2-K1-W4

Slide 25 - Slide