2.1 De eerste contouren van het wereldsysteem

Hoofdstuk 2
De wereld: een systeem van wereldrelaties
1 / 45
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6

This lesson contains 45 slides, with interactive quiz, text slides and 7 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 2
De wereld: een systeem van wereldrelaties

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Planning
vandaag uitleg §2.1
15 maart-> HW =zelfstandig maken § 2.1 en §2.2 (ook nakijken)
15maart -> we gaan verder met §2.3
18 maart -> §2.3 en § 2.4
19 maart -> afmaken § 2.4 en afronden hoofdstuk
22 maart -> examentraining, terugblik, vragen
Daarna de toetsweek

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Deelvragen
Vergeet chatgpt niet

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Video

This item has no instructions

2.1 Wereldsysteem

Slide 5 - Slide

Slave trade gif
Openingsfoto
Wat zie je?
Waar komt dit voor?
Waarom komt dit hier voor?
Is dit gewenst?
Komt dit overal zo voor? 

Slide 6 - Slide

Beschrijving van de openingsfoto

Zwaarbewapende Hollandse schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) voeren in 1603 uit met bestemming Ambon. Daar woedde al enkele jaren een strijd met de Portugezen om de handel in kruidnagels. De Hollanders versloegen de Portugezen en namen hun bezittingen over: een eerste stap naar een wereldwijd monopolie in de handel. De VOC verscheepte vanuit het tropische deel van Azië ook andere specerijen, zoals nootmuskaat en peper. De reis naar Nederland duurde maanden en was kostbaar. En de peper? Die was peperduur.


Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Benodigde voorkennis 
Je kent de termen centrum-periferie;
Je weet wat globalisering is;
Je weet wat kolonialisme is;
Je weet wat MNO's zijn;
Het naast elkaar voorkomen van moderne en traditionele economische activiteiten in hetzelfde gebied.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Centrum
Semiperiferie
Periferie

Slide 14 - Drag question

This item has no instructions

Het grote plaatje

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Het wereldsysteem
Samenhangend geheel van landen met hun onderlinge politieke, culturele en economische relaties, bestaande uit kernlanden (centrum), perifere en semiperifere gebieden.
Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Het wereldsysteem
Start van moderne vorm van globalisering:
                            eind 15e eeuw start met handelsgewassen, later behoefte grondstoffen i.v.m. de industrialisatie
kolonialisme
Systeem waarin vooral Europese landen (overzeese) gebieden bezetten uit economische en/of strategische overwegingen of als potentieel vestigingsgebied.
internationale arbeidsverdeling
De verdeling van de agrarische, industriële en dienstverlenende activiteiten over de landen van het wereldsysteem.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Centrum-periferiemodel
Centrum
Land in een hoogontwikkelde rijke regio van het wereldsysteem, waarin de economische en politieke macht is geconcentreerd. Heet ook wel kernland.
Semiperiferie
Regio die qua economische en politieke macht een middenpositie inneemt tussen centrum en periferie. Wordt gekenmerkt door een behoorlijke industrialisatiegraad en een behoorlijke afzet van de productie in de kernregio’s van het wereldsysteem.
Periferie
Regio in het wereldsysteem waar de economische activiteiten sterk zijn afgestemd op de belangen van de kernlanden. Er is een lage productiviteit en een laag inkomen per inwoner, een eenzijdige economische structuur en een fragmentarische ontwikkeling.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Interne factoren
- natuurlijke factoren
- menselijke factoren
Externe factoren
Afhankelijkheidsrelaties centrum - periferie

 Ongelijke uitwisseling van:
- goederen
- kennis
- kapitaal
--> Internationale arbeidsverdeling --> ruilvoetverslechtering
--> vernietiging ambachten door goedkope importproducten

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Welvaart verschillen
Niet alleen tussen landen

Ook binnen landen

Schaalniveaus!

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Zero Sum Economy?
Groei van de kernregio's ten koste van de periferie;                                          
hegemoniale staat
Staat die met economische, financiële, politieke en militaire middelen een dominerende (overheersende en beslissende) rol speelt in het wereldsysteem.
Imperialisme
Proces waarbij landen hun macht in andere delen van de wereld willen uitbreiden door gebieden te veroveren en te controleren.
Modern imperialisme
Imperialisme --> meer land
modern imperialisme --> winst / macht / veiligstellen grondstoffen
dekolonisatie
Het staatkundig soeverein worden van een vroegere kolonie.
europeanisering
Overname van Europese waarden en normen, maar ook van politieke en economische elementen, in andere cultuurgebieden.
amerikansering
Overname van Amerikaanse waarden en normen, maar ook van politieke en economische elementen, in andere cultuurgebieden.
multinationale onderneming
Onderneming met vestigingen in landen verspreid over de hele wereld.

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Global Shift

     1700 - 1950                                        1965 - 2015

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Mondiale ongelijkheid

Centrum groeit snel, periferie groeit langzaam.
Verschillen worden groter; ook ruilvoetverslechtering


Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Slide 41 - Video

This item has no instructions

Afsluitende spotprent

Slide 42 - Slide

Beschrijving van de afsluitende foto

Slide 43 - Video

This item has no instructions

Woordenboek
Vul je persoonlijke woordenboek aan met de 
woorden die je nog niet kent:
dekolonisatie
imperialisme
(hegemoniale) staat
exploitatiekolonie
vestigingskolonie


MNO
(internationale)- arbeidsverdeling
global shift


Slide 44 - Slide

This item has no instructions

Slide 45 - Video

This item has no instructions