De Reformatie

Een nieuwe tijd

De Reformatie
1 / 22
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1,2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Introduction

Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen wat de Reformatie is, en welke gevolgen dit voor de Kerk én de inwoners van Europa had.

Items in this lesson

Een nieuwe tijd

De Reformatie

Slide 1 - Slide

Feniks, Geschiedenis Werkplaats, Memo, Saga

Slide 2 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen wat de Reformatie is, en welke gevolgen dit voor de Kerk én de inwoners van Europa had.

Slide 3 - Slide

Katholieke kerk (1)
 • Christelijke kerk

 • Staat onder leiding van de Paus in Rome (vandaar ook wel: Rooms-Katholieke Kerk)

 • Hiërarchisch: er is een duidelijke leider en indeling van macht

 • De mis (kerkdienst) en de Bijbel zijn in het Latijn

Slide 4 - Slide

Katholieke kerk (2)
 • Er staan beelden in de kerk

 • Deze beelden (van bijvoorbeeld heiligen) worden soms ook vereerd

 • Ook relieken (overblijfselen van heiligen) worden vereerd

 • Er zijn magische handelingen en rituelen, zoals: wijn/bloed en brood/lichaam

Slide 5 - Slide

Reformatie (1)
 • Betekent hervorming

 • In dit geval hervorming van de katholieke kerk

 • Begint aan het einde van de middeleeuwen, in de 15e eeuw

 • Protesteren tegen de macht en rijkdom (o.a. door aflaten) van de katholieke kerk

Slide 6 - Slide

Reformatie (2)
 • Belangrijkste hervormers: Maarten Luther en Johannes Calvijn

 • In 1517 komt Luther met 95 stellingen (vooral tegen aflaten)

 • Hij hoopt dat de Paus mee wil denken en de Kerk zal hervormen

 • Luther wordt echter door de Paus in de ban gedaan

Slide 7 - Slide


Waarom heeft Luther succes?

 • Door de uitvinding van de boekdrukkunst kunnen de teksten van Luther snel worden gekopieerd en verspreid.
 • Luther wordt gesteund én beschermd door machtige Duitse vorsten.
 • De ideeën (van eenvoud en soberheid) spreken veel arme gelovigen aan.
 • Veel gelovigen zijn het niet eens met de aflaten: Luther durft er iets van te zeggen.

Slide 8 - Slide

Maarten Luther (1483-1546)
Duitse monnink die grote moeite had met de aflaten en levensstijl van de geestelijken. 
Veel aanhangers in Duitsland.
Johannes Calvijn (1509-1564)
Zwitserse hervormer die vond dat beelden niet in de Kerk thuishoorden. 
Veel aanhangers in Nederland

Slide 9 - Slide

Gevolgen van de reformatie
 • Splitsing in de christelijke kerk (1517): ontstaan van de protestantse kerken (ook wel: hervormde- of gereformeerde kerk) naast de katholieke Kerk

 • Protestantse kerk spreekt veel (arme) mensen in West-Europa aan.

 • Vervolging van protestanten (ketters)

Slide 10 - Slide

Protestantse kerk
 • Christelijke kerk

 • Er is geen duidelijke leider

 • De mis (kerkdienst) en de Bijbel zijn in de volkstaal

 • Geen beelden en/of verering van heiligen en relieken (is afleiding)

 • Sobere handelingen

Slide 11 - Slide

Hoewel er grote en kleine verschillen zijn...
...horen beide kerken bij de christelijke godsdienst

Slide 12 - Slide

Video
Histoclips: Luther en de Hervorming

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video


Protestantse kerk of Katholieke kerk?

Verering van heiligen
A
Protestantse kerk
B
Katholieke kerk

Slide 15 - Quiz


Protestantse kerk of Katholieke kerk?

Sobere handelingen
A
Protestantse kerk
B
Katholieke kerk

Slide 16 - Quiz


Protestantse kerk of Katholieke kerk?

Verering van relieken
A
Protestantse kerk
B
Katholieke kerk

Slide 17 - Quiz


Protestantse kerk of Katholieke kerk?

De Paus is de leider
A
Protestantse kerk
B
Katholieke kerk

Slide 18 - Quiz

Welke van de stellingen is juist?

1 Toen Luther zijn stellingen bedacht wilde hij een
nieuwe kerk beginnen.

2 De Paus wilde wel met Luther praten over zijn
ideeën.
A
Alleen 1 is juist
B
Alleen 2 is juist
C
Beide zijn juist
D
Beide zijn onjuist

Slide 19 - QuizMaarten Luther is het niet eens met de grote rijkdommen
van de Kerk en de geestelijken.

Op welke manier kwam de Kerk aan haar rijkdommen?
A
Mensen kochten hun zonden af met een aflaat.
B
Mensen handelden met de Kerk.
C
De Kerk veroverde rijke gebieden.
D
Mensen hadden medelijden met Kerk en gaven geld.

Slide 20 - Quiz


Schrijf 3 dingen op die
je deze les hebt geleerd

Slide 21 - Open question


Stel 1 vraag over iets dat je deze
les nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 22 - Open question