6.5 & 6.6

Ecologie en duurzaamheid

§ 6.5 & 6.6
1 / 23
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Ecologie en duurzaamheid

§ 6.5 & 6.6

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Je kunt enkele oorzaken en gevolgen van uitputting en vervuiling beschrijven.
 • Je kunt enkele oorzaken en gevolgen van klimaatverandering beschrijven.
 • Je kunt de ecologische voetafdruk van Nederland vergelijken met die van andere landen.
 • Je kunt uitleggen wat duurzaamheid is.
 • Je kunt aangeven wat duurzame oplossingen voor milieuproblemen in Nederland kunnen zijn.

Slide 2 - Slide

Klimaatverandering

Slide 3 - Mind map

Invloeden op het milieu
De mens heeft invloed op het milieu. Het aantal mensen op de aarde is in de afgelopen 50 jaar verdubbeld. Al deze mensen hebben grondstoffen nodig, verbruiken energie en leveren heel veel afval op.

Slide 4 - Slide

Invloeden op het milieu
De mens verandert het milieu, wanneer dit leidt tot aantasting van het milieu noemen we dit milieuproblemen
De grootste oorzaken zijn uitputting en vervuiling.

Slide 5 - Slide

uitputting
zoveel grondstoffen uit het milieu halen dat deze opraken.
grondstoffen worden gebruikt om dingen te maken, zoals kleding, voedsel of energie.

Slide 6 - Slide

uitputting
Fossiele brandstoffen zijn miljoenen jaren geleden ontstaan door de resten van dode organismen, deze worden ook gebruikt als grondstof. Mineralen zijn stoffen in de grond die planten nodig hebben om te groeien. Wanneer boeren op hun grond een gewas jaren lang verbouwen noemen we dit een monocultuur, dit zorgt voor uitputting van de grond.


Slide 7 - Slide

vervuiling
stoffen toevoegen aan het milieu die schadelijk zijn. 
-Luchtvervuiling
-Bodemvervuiling
-WatervervuilingSlide 8 - Slide

luchtvervuiling
Door de toenemende hoeveel stikstof in het water en de lucht ontstaat er luchtvervuiling, deze hebben een negatieve invloed op de plantengroei. Meer stikstof = meer brandnetels!

Slide 9 - Slide

Bodemvervuiling
Wanneer er veel giftige stoffen in de grond terecht komen spreken we van bodemvervuiling. Deze stoffen worden door planten opgenomen en komen dus in de voedselketen terecht.

Slide 10 - Slide

watervervuiling
Chemische gewasbeschermingsmiddelen komen in het water terecht, hierdoor gaat de kwaliteit van water achteruit. Door de vervuiling verdwijnen verschillende soorten.

Slide 11 - Slide

Broeikaseffect.
broeikasgassen zenden de warmte straling terug naar de aarde. Hierdoor wordt het warmer. Bij een versterkt broeikaseffect blijven er meer broeikasgassen in de dampkring hangen.

Slide 12 - Slide

Klimaatverandering
Het gemiddelde weertype wordt over een langere periode veranderd. Denk aan hetere zomers en zachtere winters. Doordat de aarde opwarmt stijgt de zeespiegel. Dit betekend dat Amsterdam onder water zou kunnen komen te staan! Ook komen er vaker droogtes voor, woestijnen worden groter, ook kan hierdoor zeewater in rivieren komen, dit noem je verzilting.

Slide 13 - Slide

Ecologische voetafdruk
Het land en wateroppervlakte dat nodig is voor jouw consumptie en afval. Dit meten we dus in hectares. Het gemiddelde verbruik voor Nederland is 6,3 ha.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Duurzaamheid
Niet meer verbruiken dan het milieu kan opwekken/aanvullen. Dit kunnen we doen door duurzame ontwikkelingen, zoals plastics maken van plantaardig materiaal.

Slide 17 - Slide

Oplossingen
 • duurzame energie zoals zonne-energie of windenergie.
 •  Recyclen / herbruiken.
 •  duurzame landbouw (verticaal, precisie, stads, ect).
 • Minder vervuilen.
 • En nog veel meer!

Slide 18 - Slide

Bedenk zelf een nieuwe duurzame oplossing, gebruik je fantasie! :)

Slide 19 - Open question

Opdracht!
 • Vul allemaal de test in op voetafdruktest.wwf.nl 
 • Schrijf op een papiertje hoeveel hectare en wereldbollen je verbruikt (Het aantal hectare moet je even zelf bij elkaar optellen).

Slide 20 - Slide

Hoeveel wereldbollen verbruik jij?
Minder dan 1
1-2
2-3
3-4
4-5

Slide 21 - Poll

De gemiddelde Nederlander verbruikt 6,3 hectare, verbruikt jouw gezin meer of minder?
Meer
Minder

Slide 22 - Poll

Voor nu
 • Maak de opdrachten van 6.5 en 6.6.
 • maak een samenvatting.
 • voer een gesprek over klimaatverandering.

Slide 23 - Slide