1.3.2 Omgaan met kinderen

 Omgaan met kinderen
1 / 26
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch handelenSecundair onderwijs

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

 Omgaan met kinderen

Slide 1 - Slide

Wat omvat een pedagogisch raamwerk?
A
Enkel de financiële aspecten van de opvang.
B
Alleen de verantwoordelijkheid van de ouders.
C
Alleen praktische activiteiten.
D
Visie, doelen, en pedagogische werkwijze.

Slide 2 - Quiz

Waarop is het pedagogisch raamwerk van Kind & Gezin gebaseerd?
A
de wetgeving van de overheid
B
de rechten van het kind
C
de behoeften van de ouders
D
de tradities van de samenleving

Slide 3 - Quiz

Wat is belangrijk bij een holistische benadering bij kinderen?
A
Het stimuleren van lichamelijke, emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling.
B
Het negeren van sociale en emotionele aspecten.
C
Het benadrukken van alleen de cognitieve ontwikkeling.
D
Het beperken van aandacht tot alleen fysieke gezondheid.

Slide 4 - Quiz

sociale ontwikkeling
Socio-emotionele ontwikkeling
Fysieke ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling
emotionele ontwikkeling
morele ontwikkeling
lichamelijke ontwikkeling
motorische ontwikkeling
taal- ontwikkeling
sensomotorische ontwikkeling
geheugen
waarnemen
denken
sensorische ontwikkeling

Slide 5 - Drag question

identiteit

Slide 6 - Mind map

Lesdoelen
 • Ik begrijp de 5 uitgangspunten van het pedagogisch raamwerk van Kind & Gezin en kan bij elk uitgangspunt een voorbeeld koppelen.
 • Ik begrijp de 4 verschillende ervaringsgebieden die nodig zijn om kinderen volledig (holistisch) te laten ontwikkelen.
 • Ik kan voorbeelden benoemen die de 4 ervaringsgebieden stimuleert.

Slide 7 - Slide

5 uitgangspunten pedagogisch raamwerk
Elk kind heeft recht op een eigen identiteit!
Uitgangspunten:
 • Elk kind is anders en uniek
 • Eigen interesses, mogelijkheden en talenten
 • ontwikkelen op eigen tempo
 • sociale en culturele context is uniek
 • eigen temperament en karakter (kinderen niet vergelijken)

Slide 8 - Slide

Geef een voorbeeld van 'Elk kind is anders en uniek'

Slide 9 - Open question

Geef een voorbeeld van 'eigen interesses, mogelijkheden en talenten'

Slide 10 - Open question

Geef een voorbeeld van 'eigen tempo'

Slide 11 - Open question

Geef een voorbeeld van 'sociale en culturele context is uniek'

Slide 12 - Open question

Geef een voorbeeld van 'eigen temperament en karakter'

Slide 13 - Open question

Ontwikkeling kind holistisch stimuleren
 • Kinderbegeleiders stimuleren de verschillende ontwikkelingsdomeinen
 • 4 ervaringsgebieden
 1. Ik en de ander
 2. Lichaam en beweging
 3. Communicatie en expressie
 4. Verkennen van de wereld

Slide 14 - Slide

Ervaringsgebieden

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Welke 4 ervaringsgebieden kwamen volgens jou hier aan bod en hoe?

Slide 17 - Open question

2 oefeningen
Bookwidgets
 • De 4 ervaringsgebieden; Ik en de ander
 • 4 ervaringsgebieden: Martha

Slide 18 - Slide

Welke is géén ervaringsgebied van het pedagogisch raamwerk van Kind & Gezin?
A
Taalontwikkeling
B
Emotionele en sociale ontwikkeling
C
Technologische ontwikkeling
D
Motorische ontwikkeling

Slide 19 - Quiz

Geef een voorbeeld om het ervaringsgebied 'Ik en de ander' te stimuleren.

Slide 20 - Open question

Geef een voorbeeld om het ervaringsgebied 'Lichaam en beweging' te stimuleren.

Slide 21 - Open question

Geef een voorbeeld om het ervaringsgebied 'communicatie en expressie' te stimuleren.

Slide 22 - Open question

Geef een voorbeeld om het ervaringsgebied 'verkennen van de wereld' te stimuleren.

Slide 23 - Open question

Het kindvolgsysteem
 • methodiek om het kind op te volgen en pedagogische aanpak erop af te stemmen
 • ZiKo-Vo (baby's en peuters)
 • ( MijnPortret: kleuters)
 • Kapstok om observatiegegevens in te noteren

Slide 24 - Slide

ZiKo-Vo
Antwoord geven op volgende vragen:
 • Hoe voelt het kind zich in de opvang en hoe intens speelt het?
 • Hoe ontwikkelt het kind zich op verschillende gebieden?
 • Hoe kan het kind ondersteund worden?
 • Wie is het kind nu?
 • Hoe is het kind in spel en relaties?
 • Welke vragen heeft de kinderbegeleider aan de opvoeders?
 • Wat kan er nog meer gedaan worden voor het kind?

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video