2.4 genexpressie

2.4 Genexpressie
1 / 31
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

2.4 Genexpressie

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

STARTOPDRACHT - EVEN WAKKER WORDEN :)
Je hebt een DNA-molecuul met de volgende DNA-volgorde:

TAC TCG TTC (streng 1)
ATG AGC AAG (streng 2)

1. Hoe ziet het DNA-molecuul eruit na de DNA-replicatie
2. Is het nieuwe molecuul enkel- of dubbelstrengs?
3. Hoe ziet het mRNA-molecuul eruit als streng 1 wordt afgelezen?
4. Hoe heet het proces waarbij dit stukje DNA (gen) wordt gekopieerd?
5. Welke aminozuren worden ingebouwd op basis van de code van streng 1?
6. Hoe heet het proces waarbij het mRNA-molecuul wordt afgelezen?

timer
5:00

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

antwoorden
1. Na DNA-replicatie krijg je 2x precies hetzelfde DNA-molecuul:
TAC TCG TTC (streng 1)
ATG AGC AAG (streng 2)
2. Het nieuwe molecuul is ook dubbelstrengs.
3. Het mRNA-molecuul ziet er zo uit:  AUG AGC AAG
4. Het proces waarbij dit stukje DNA (gen) wordt gekopieerd heet: transcriptie
5. De ingebouwde aminozuren zijn: MET - SER - LYS
6. Het proces waarbij het mRNA-molecuul wordt afgelezen heet: translatie

Slide 3 - Slide

This item has no instructions


Elke cel in je lichaam heeft hetzelfde DNA.
waar!
niet waar

Slide 4 - Poll

This item has no instructions

Slide 5 - Video

This item has no instructions

LEERDOELEN
2.4
* je kunt verschillende manieren beschrijven van genregulatie bij prokaryoten
* je kunt verschillende manieren beschrijven van genregulatie bij eukaryoten
* je kunt beschrijven wat het belang is van genexpressie voor zelfregulatie en zelforganisatie van een organisme 


Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Waarom is het belangrijk om genexpressie te reguleren?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

genregulatie / genexpressie

genregulatie
het aan- en uitzetten van een gen

genexpressie
de informatie van het DNA wordt overgeschreven tot mRNA, waarvan de code door translatie kan worden omgezet tot een eiwit

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

doel van genregulatie
  • variatie in intensiteit van genexpressie (tot uiting komen)
  • enzymen nodig voor basisfunctie cel                    altijd expressie
  • enzymen voor specifieke functie cel             niet altijd expressie
  • voorkomen van verspilling grondstoffen en energie

Slide 12 - Slide

basisfunctie: enzymen nodig bij verbranding

specifieke cel: fotosynthese, aanmaak vleugels

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

* Operon is een stuk DNA waarin regulatorgen,  en structuurgenen liggen 
* alleen bij prokaryoten
REGULATORGEN = stukje DNA dat codeert voor het maken van een eiwit (repressor) dat ervoor zorgt dat structuurgenen niet tot expressie komen. 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

genregulatie in een prokaryoot 
(structuur)-genen staan uit
genregulatie in een prokaryoot 
(structuur)-genen staan aan
structuurgenen bevatten de informatie voor eiwitten

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

afbraak van lactose met behulp van enzym
bij E.coli (een bacterie/prokaryoot)
Lactose bindt aan de repressor waardoor de structuurgenen wel tot expressie kunnen komen.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructions

even oefenen ...
Opdracht 17 en 18
timer
5:00

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Genexpressie 
Bij eukaryoten

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

celdifferentiatie: in cellen die differentiëren worden regulatorgenen door signaaleiwitten van buurcellen aangezet 
Die signaaleiwitten worden gemaakt door regulatorgenen

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

*tijdens de embryonale ontwikkeling: celdifferentiatie
*in volwassenen: alleen maken wat nodig is per specifieke cel
                                 op verschillende punten kan de aanmaak van eiwitten gestopt                                       worden
    
genregulatie bij eukaryoten

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

genexpressie is belangrijk voor specialisatie cellen oftewel
celdifferentiatie * elke cel zijn eigen vorm en functie

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

op verschillende momenten in ontwikkeling  worden verschillende genen aan gezet
signaaleiwitten binden aan regulatorgenen: aan of uit

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

meer LICHT

lichtreceptoren in oog/huid


impulsen in hypothalamus


hormoon melatonine


eiwit pigment melanine
volwassen eukaryoten

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

DNA-methylering *doordat er methylgroepen binden aan de stikstofbasen 
                                         is het DNA niet meer af te lezen
                                      * DNA wordt dus beïnvloedt door stress, voeding en drugs

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

even oefenen ...
Maak nu de opdrachten 19 t/m 25
succes!

(Hierna nog enkele dia's met een website over DNA en uitleg van bs 4 door biologie met Joost).

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Video

This item has no instructions

Slide 31 - Link

This item has no instructions