3.7 Gemeente en provincie

Huiswerk vorige les:
Maak opdracht 2, 6,7, en 11 op blz. 52 t/m 53.
1 / 29
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Huiswerk vorige les:
Maak opdracht 2, 6,7, en 11 op blz. 52 t/m 53.

Slide 1 - Slide

Politiek
3.7 Gemeente en provincie 

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
Aan het einde van deze les kun je in eigen woorden beschrijven wat de taken van de burgemeester en wethouders zijn.

Slide 3 - Slide

Wat weet je van de Gemeente?

Slide 4 - Mind map

De gemeente
De gemeente bestaat uit:
  • het college van burgemeester en wethouders (B&W)
  • de gemeenteraad

Burgemeester + wethouders = dagelijks bestuur

Slide 5 - Slide

Burgemeester & wethouders
Burgemeester = een burgemeester staat aan het hoofd van een gemeente en vormt samen met de wethouders het gemeentebestuur. 

Wethouders = Een wethouder is iemand die in het bestuur van de gemeente dezelfde rol vervult als een minister in de regering van een land.Slide 6 - Slide

Burgemeester en wethouders
 (B en W)

  • De burgemeester en wethouders zijn een soort ministers.
  • Ze besturen de gemeente en maken plannen die ze moeten laten goedkeuren door de gemeenteraad.
  • De burgemeester is daarnaast ook de baas van de politie en brandweer.

Slide 7 - Slide

De gemeenteraad
  • De gemeenteraad wordt elke vier jaar door de bevolking gekozen.
  • 14, 15, 16 Maart gaat dit zijn!

Slide 8 - Slide

De gemeenteraad heeft twee functies:
  1. Stemmen over belangrijke beslissingen.
  2. Controleren of de burgemeester en wethouders hun werk goed doen. 

Slide 9 - Slide

Gemeentepolitiek 
Na de verkiezingen overlegt de gemeenteraad welke partijen de gemeente gaan besturen en wie de wethouders worden. 

Slide 10 - Slide

Hoe zit de gemeentepolitiek in elkaar?
This video is no longer available
Welke video was dit?

Slide 11 - Slide

Taken van de gemeente

Slide 12 - Slide

Wat zijn de taken van de gemeente?

Slide 13 - Mind map

Wat betekent B&W ?
A
Dikke auto
B
burgemeester en wetten
C
burgemeester en wethouders
D
burgers en wethouders

Slide 14 - Quiz

Wat zijn de taken van de gemeente?

Er zijn meerdere antwoorden goed
A
Regelen van lokale belastingen zoals riool- en hondenbelasting. Ook bouwt de gemeente voldoende woningen en sportvoorzieningen.
B
De belangrijkste taak van de gemeente is het kiezen van de ministers en staatssecretarissen.
C
Het aanleggen en onderhouden van provinciale wegen en bruggen. Ook zorgt de gemeente voor voldoende ziekenhuizen.
D
Onderhouden van parken, riolen en wegen. Ook geeft de gemeente documenten uit zoals paspoorten en huwelijksakten.

Slide 15 - Quiz

Wie controleert of de burgemeester en wethouders goed hun werk doen?
A
De burgers
B
Ambtenaren
C
Een speciale commissie
D
Gemeenteraad

Slide 16 - Quiz

Een wethouder is lid van de gemeenteraad.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quiz

Wie is de voorzitter van de gemeenteraad?
A
Burgemeester
B
Fractievoorzitter van de grootste partij
C
degene die na de verkiezingen door de gemeenteraad hiervoor gekozen word

Slide 18 - Quiz

De leden van de gemeenteraad worden door de bevolking gekozen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 19 - Quiz

Wie controleert het B&W?
A
de koning
B
de wethouders
C
de politie
D
de gemeenteraad

Slide 20 - Quiz

Wat hoort NIET bij het gemeentebestuur?
A
Burgemeester
B
Wethouders
C
Gemeenteraad
D
Politie

Slide 21 - Quiz

Wie heeft de meeste invloed binnen de gemeente?
A
Gemeenteraad
B
Wethouders
C
Burgemeester
D
Burgers

Slide 22 - Quiz

Wethouders hebben dezelfde taken als ...
A
de koning
B
de burgemeester
C
de gemeenteraad
D
ministers

Slide 23 - Quiz

Wie zitten er in de gemeenteraad?
A
Burgers
B
Burgemeester
C
Volksvertegenwoordigers
D
Wethouders

Slide 24 - Quiz

Wie zitten er in de gemeenteraad?
A
Burgers
B
Burgemeester
C
Volksvertegenwoordigers
D
Wethouders

Slide 25 - Quiz

Wie mag besluiten om een voetbalwedstrijd niet door te laten gaan in de gemeente?
A
Burgemeester
B
Minister president
C
Gemeenteraad
D
Koning

Slide 26 - Quiz

Een café in Eindhoven moet twee weken dicht vanwege de voortdurende verstoring van de openbare orde en veiligheid.
Wie heeft het besluit om het café te sluiten genomen?
A
De burgemeester
B
De gemeenteraad
C
De politie
D
Het college van B&W

Slide 27 - Quiz

De gemeenteraad beslist dus. Ze lijken hiermee op landelijk niveau op........?
A
De koning
B
De Eerste Kamer
C
De Kamervoorzitter
D
De Tweede Kamer

Slide 28 - Quiz

Huiswerk 
Maak de opdrachten van 3.7 Gemeente en provincie
Maken opdrachten 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 & 12
Niet af? Huiswerk voor de volgende les!

Slide 29 - Slide