V4 les 5 PO & H5

Het interview
Individueel
PO 4
20%
1 / 26
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Het interview
Individueel
PO 4
20%

Slide 1 - Slide

Huiswerk

Slide 2 - Slide

Vandaag
Wat houdt het PO in?
Wat is een goed onderwerp?
HS 5 Migratie als verrijking en als verlies

Slide 3 - Slide

De hele opdracht staat op Magister.
Deadline: vrijdag 26 juni 23.30 (in Magister)
Gebruik het boek (en de les)!

Slide 4 - Slide

Bedenk & omschrijf een persoon die je kan interviewen en het bijpassende onderwerp

Slide 5 - Mind map

Slide 6 - Slide

Noem 5 begrippen uit het boek die jij kan gebruiken. (p. 202)

Slide 7 - Mind map

Slide 8 - Slide

HS 5 verrijking of verlies?
HS 5 Verrijking of verlies?
HS 6 Patronen van integratie

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Link

Slide 12 - Link

Slide 13 - Link

Welke fase van integratie herken je in de gebeurtenissen van de afgelopen dagen?
A
Segregatie
B
Vermijding
C
Conflict
D
Aanvaarding & erkenning

Slide 14 - Quiz

Welke oorzaak van conflict past bij de gebeurtenissen van de afgelopen dagen?
A
Sociaal economisch
B
Cultureel-religieus
C
Internationale conflicten

Slide 15 - Quiz

Huiswerk
Maak de lessonup vanaf hier -->
- Bedenk een hoofdvraag (je krijgt feedback)
- Mini-sam HS 5 (adhv LessonUp)

Slide 16 - Slide

Lees de inleiding en par. 5.1.
De schrijver wil met deze paragraaf duidelijk maken:

Slide 17 - Open question

Lees par. 5.2
De schrijver wil met deze paragraaf duidelijk maken:

Slide 18 - Open question

Lees par. 5.3.
Zoek een voorbeeld (krantenartikel bijv.) van autochtone weerstand. Maak er een screenshot van en plak hier.

Slide 19 - Open question

Lees 5.4 en sleep de zinnen naar de juiste categorie
Vooruitgang
Stagnatie
Deelname Turkse en Marokkanse jongeren in hoger onderwijs stijgt
Groot aantal kinderen in grote steden doet niet mee aan Cito
Etnisch ondernemerschap neemt toe
Meer (jeugd)werkloosheid bij migrantenkinderen

Slide 20 - Drag question

Lees 5.5
Noem een persoon met migratieachtergrond die voor jou culturele meerwaarde heeft (die nog niet is genoemd in het boek).

Slide 21 - Open question

PO stap 1
Bedenk een hoofdvraag waar je in jouw interview antwoord op wil geven (gebruik hierbij de theorie uit het boek!) 
Gebruik minstens 1 (meer = beter) dikgedrukte begrippen in je hoofdvraag.
* De hele opdracht vind je op
Magister!

Bijv. Welke invloed heeft de cultuur waar je geïnterviewde is opgegroeid op zijn/haar leven? Wat heeft het integreren in de NL samenleving betekend voor jouw geïnterviewde? Wat zijn verschillen tussen de subcultuur van jouw geïnterviewde en de dominante NL cultuur? 

Slide 22 - Slide

Lees op OneNote één van de voorbeeldinterviews. Welke hoofdvraag past bij het interview dat jij gelezen hebt?

Slide 23 - Open question

Bedenk nu zelf een (voorlopige) hoofdvraag voor jouw interview. Gebruik minstens 1 begrip uit het boek (p. 202).

Slide 24 - Open question

Heb je nog vragen?

Slide 25 - Open question

Je bent klaar!
Tot in de les!

Slide 26 - Slide