Werkwoordspelling

Welkom

Spelling


Werkwoorden
Nederlands
1 / 28
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1-3

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welkom

Spelling


Werkwoorden
Nederlands

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesprogramma
 1. Lesstart met oefening
 2. Herhaling werkwoordspelling

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het eind van deze les zijn de volgende doelen behaald:

 • Je kent de verschillende werkwoordsvormen en kunt vaststellen welke vorm een werkwoord heeft.

 • Je kent de regels voor het schrijven van de persoonsvorm en kunt die toepassen.

 • Je kent de regels voor het schrijven van het voltooid deelwoorden en kunt die toepassen.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Link

https://www.meesterklaas.nl/quiz/d-of-t
Doel 1
Je kent de verschillende werkwoordsvormen en kunt vaststellen welke vorm een werkwoord heeft.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Soorten werkwoorden
 1. Persoonsvorm
  Wij lopen altijd naar school.

 2. Voltooid deelwoord
  Wij hebben gisteren 10 kilometer gelopen.

 3. Onvoltooid deelwoord
  Lopend ging hij naar zijn werk.

 4. Hele werkwoord/infinitief
  Wij willen daar graag lopen.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Persoonsvorm
De persoonsvorm is verbonden met het onderwerp (EV/MV) en kan in zowel de tegenwoordige tijd als de verleden tijd staan. 

Je vindt de persoonsvorm door:
 • De tijdproef uit te voeren (verander de tijd)
 • De getalproef uit te voeren (verander het getal van het onderwerp)
  Het werkwoord dat je moet aanpassen om de zinnen correct te maken, is de persoonsvorm. 
 • De vraagproef uit te voeren.
  Het werkwoord dat vooraan komt te staan is de persoonsvorm.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Voltooid deelwoord
Het voltooid deelwoord is het werkwoord dat aangeeft dat iets is afgelopen

Je herkent het voltooid deelwoord aan: 
 • Omdat je de PV al uit de zin hebt gehaald, weet je dat de andere vervoegde werkwoorden voltooid deelwoorden zijn.
 • De zin bevat een vorm van hebben, zijn of worden
 • Er staat ge-, be-, ont- of ver- voor het werkwoord.
 • Het werkwoord geeft aan dat iets/het is afgelopen. 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Infinitief
Een infinitief is een werkwoordsvorm waarin het werkwoord zich niet heeft aangepast aan het getal of de tijd van de zin. Het hele werkwoord is het infinitief. 

Je herkent een infinitief doordat: 
 • Je de PV al uit de zin hebt gehaald.
 • Het is het hele werkwoord (de wij-vorm).
 • Er staat soms 'te' of 'aan het' voor.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions


Noteer alle werkwoorden uit de eerste twee alinea's van het stukje hiernaast en geef telkens aan om welke werkwoordsoort het gaat.
Kies uit: pv, vt dw, inf

Zin 1: ....(pv), ....(...)

timer
5:00

Slide 10 - Open question

Die avondklok was toch maar tijdelijk?

Na veel politieke discussie kwam hij er dan in januari: de avondklok. Maar, beloofde het kabinet, hij zou maar een paar weekjes gelden en als eerste maatregel weer geschrapt worden. Maar twee maanden later geldt hij nog steeds. Hoe kan dat?

Volgens bronnen rondom het kabinet zijn de kabinetsleden van mening veranderd omdat uit hun cijfers blijkt dat de maatregel goed werkt om het aantal besmettingen terug te dringen. Daarnaast houdt het grote merendeel van de Nederlanders zich netjes aan de maatregel, die geaccepteerd lijkt te zijn.

Ook vindt het kabinet het belangrijk dat als ze op bepaalde maatregelen heel streng zijn, ze andere regels wat kunnen versoepelen. Zo zei Rutte op een eerdere persconferentie dat door de avondklok te houden de basis- en middelbare scholen eerder open konden.

Doel 2
Je kent de regels voor het schrijven van de persoonsvorm en kunt die toepassen.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Persoonsvorm
 • De persoonsvorm kan voorkomen in de tegenwoordige tijd en in de verleden tijd. Bij deze tijden horen verschillende regels.

 • Daarnaast bestaan er sterke (onregelmatig) en zwakke (regelmatig) werkwoorden.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Persoonsvorm TT
ik, .... jij
Persoonsvorm TT
ik, .... jij 

jij 

hij/zij/het 

meervoud 
ik-vorm/stam

ik-vorm + t

ik-vorm + t

'infinitief' 
fiets      word      loop 

fietst    wordt      loopt

fietst     wordt      loopt

fietsen  worden  lopen
werkwoorden die eindigen op dt komen dus alleen voor bij de persoonsvormen in de tegenwoordige tijd van jij + hij/zij/het. De stam van het werkwoord moet dan wel op een d eindigen.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Vul bij iedere zin de juiste vorm van de persoonsvorm in tegenwoordige tijd in:

1. Mijn ouders ............................. (afspreken) met mijn oma.
2. De groep studenten ............................. (vinden) dat de docent geen fijne uitleg ............................. (geven).
3. ............................. (horen) je wel wat je zegt?
4. ............................ (begrijpen) je vader het probleem?
5. Sanne ............................. (worden) morgen 18 jaar.

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Persoonsvorm VT
Twee soorten werkwoorden:
 1. Klankveranderende werkwoorden De onregelmatige werkwoorden moet je kennen. Er komt in de verleden tijd nooit meer een -t of -d achter!

 2. Werkwoorden +te(n) of + de(n)

  Bij regelmatige werkwoorden moet je bepalen of er -te(n) of +de(n) toegevoegd moet worden. Gebruik daarvoor 't ex Kofschip.


Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Persoonsvorm VT
 • Om te bepalen of er -te(n) of +de(n) toegevoegd moet worden, gebruik je 't ex kofschip.
 • 't ex kofschip is eigenlijk een trucje om de stemloze medeklinkers te kunnen onthouden.


 • Zit de laatste letter van de stam van het werkwoord wel of niet in 't ex kofschip?
 • wel > ik-vorm + te(n)
 • niet > ik-vorm + de(n) 


Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Vul bij iedere zin de juiste vorm van de persoonsvorm in verleden tijd in:

1. Mijn ouders ............................. (wachten) gisteren twee uur voordat zij naar binnen ............................. (mogen).
2. Hij ............................. (fronsen) zijn wenkbrauwen toen zij zo ............................. (binnenkomen).
3. Sanne en Daan ............................. (plonzen) gelijk in het water toen ze bij het zwembad ................... (arriveren).
4. Messi ............................. (vergroten) zijn kans op scoren.
5. Hij ............................. (branden) zijn hand tijdens het kerstdiner.

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

Doel 3
Je kent de regels bij het voltooid deelwoorden en kunt die toepassen.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Voltooid deelwoord 
Twee soorten werkwoorden:
 1. Klankveranderende werkwoorden (sterke werkwoorden). Deze moet je kennen.

 2. Voltooid deelwoord op -t of -d (zwakke werkwoorden).Om te bepalen of er een -t of -d achter het werkwoord staat, gebruik je 't ex kofschip. Je kan ook kijken naar de verleden tijd van het werkwoord. 


Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Vul bij iedere zin de juiste vorm van het voltooid deelwoord in:

1. Wij zijn gisteren ................................ (bellen) door de directeur.
2. Je bent in elk geval goed ................................ (verzekeren)!
3. Hoe is het mogelijk dat jij wel je cijfer hebt ................................ (krijgen)?
4. Het gebeurt wel vaker dat hij verkeerd wordt ................................ (aanmelden).
5. Is dat écht wat er is ................................ (gebeuren)?

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

Schema om een grammaticale analyse te maken en vervolgens de regels voor de werkwoordspelling toe te passen.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Werkwoordspelling Schema 
Is het werkwoord een PV?
Ja
Nee
   TT                    VT                      VT DW                   INF 
ik, ...jij: ik-vorm

jij, hij, zij, het : ik-vorm +t

M: 'infinitief'
Onregelmatig

ik-vorm +te(n)
ik-vorm +de(n)
(kofschip!)
D of een T?
't ex kofschip
hele werkwoord

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Onvoltooid deelwoord
Het hele werkwoord (infinitief) + d

fietsend, lopend, kletsend, studerend

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Deelwoorden als bijvoeglijk naamwoord
Van voltooide en onvoltooide deelwoorden kun je een bijvoeglijk naamwoord maken. 

 • Soms moet je een -e achter het woord zetten.
  branden (inf.) - verbrand (vd) - het verbrande hout
  brandend (od) - het brandende hout
  verwoesten (inf.) - verwoest (vd) - het verwoeste huis

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Deelwoorden als bijvoeglijk naamwoord
 • Soms moet je  voor de uitspraak -tt- of -dd- schrijven:
  bezetten (inf.) - bezet (vd) - de bezette stoel
  bekladden (inf.) - beklad (vd) - de bekladde muur

Je schrijft het bijvoeglijk naamwoord dus zo kort mogelijk!!!

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Deelwoorden als bijvoeglijk naamwoord
Als een voltooid deelwoord op -en eindigt (bijvoorbeeld gelopen), dan blijft dit hetzelfde als het een bijvoeglijk naamwoord wordt (de gelopen race)

verliezen (inf.) - verloren (vd.) - de verloren wedstrijd

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Klaar?
Maak de 'Test jezelf'-oefeningen via deze link:

Slide 28 - Slide

This item has no instructions