2.4 Massa bij chemisch reacties

Chemische Reactie
Geen chemische reactie
1 / 23
next
Slide 1: Drag question
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Chemische Reactie
Geen chemische reactie

Slide 1 - Drag question

This item has no instructions


fase overgang
chemische reactie
mengsel

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Video

This item has no instructions

Wet van behoud van massa
Er kan geen massa verschijnen of verdwijnen.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat houdt de wet van Lavoisier in?
  • Het is de wet van behoud van massa. Bij een chemische reactie is de totale massa van de beginstoffen gelijk aan de totale massa van de reactieproducten.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wet van behoud van massa 
In 1789 formuleerde de fransman Antoine Lavoisier wet van massabehoud. Hij was niet de eerste, want in Rusland was de wet al in 1748 door Michael Lomonosov bewezen met experimenten.  
Beide wetenschappers realiseerden zich dat bij chemische reacties ook vaak gassen een rol spelen. Ze bedachten hoe ze deze gassen konden opvangen en meewegen.  Zo ontdekten ze de wet van behoud van massa! 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Bij de reactie van vast natrium en gasvormig chloor ontstaat vast natriumchloride.
Geef hiervan het reactieschema

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

broodje + hamburger (2x) + sla + saus -> hamburger

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Rekenen met massaverhoudingen
Vergelijking met koken
Recept voor simpele salade van 300 gram.
Benodigheden: 250 gram sla, 50 gram dressing
sla      +         dressing         ->        salade
250 gram           50 gram                   300 gram   
500 gram          100 gram                  600 gram 
Verhouding is dan 250 / 50 is het zelfde als 5 : 1   


Ook koken voldoet aan de wet van behoud van massa!
x 2 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Salmiak maken
waterstofchloride (g) + ammoniak (g) --> salmiak (s)
Het blijkt dat 36 gram waterstof precies met 17 gram ammoniak reageert.
Volgende de wet van behoud van massa ontstaat er dan 53 gram salmiak (36 + 17 = 53 gram).
De massaverhouding is dan 36 : 17 = of te wel 2,1 : 1,0. 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Oefening
Recept:
300 gram bloem
200 gram 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Hulpmiddel om te rekenen
1. Schrijf het reactieschema op.
2. Schrijf de massaverhouding eronder.
3. Schrijf de bekende gegevens daaronder.
4. Bereken de onbekende.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Leg in eigen woorden uit wat de wet van massabehoud is.

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Oefening
De vaste stof natriumchloride ontstaat uit de reactie van vast natrium met gasvormig chloor. Bereken hoeveel gram natriumchloride je maximaal kan maken uit 14,0 gram natrium.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

De vaste stof natriumchloride ontstaat uit de reactie van vast natrium met gasvormig chloor. Bereken hoeveel gram natriumchloride je maximaal kan maken uit 14,0 gram natrium.

  1. Schrijf het reactieschema op.
  2. Schrijf de massaverhouding eronder.
  3. Schrijf de bekende gegevens daaronder. 
  4. Bereken de onbekende.

  1. natrium (s) + chloor (g) --> natriumchloride (s)
2. 1,0             :        1,5           -->            ....?
3. 14,0            :        ....           -->            ....?
4. 14,0            :        21,0          -->            ....?

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

gaat het al goed?
Oefenblad wat je van docent krijgt.
Af? Maken opdracht 39 t/m 44 van paragraaf 2.4

Slide 17 - Slide

Dit gaat om het oefenblad: Oefenblad paragraaf 2.4 staat ook op de studiewijzer voor leerlingen. Ik print deze gewoon uit!

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Leg in eigen woorden uit wat de wet van massabehoud is.

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

Bij de ontleding van water ontstaan waterstof (gas) en zuurstof. Geef het reactieschema

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Methaan reageert met zuurstof tot koolstofdioxide en waterdamp. koolstofdioxide en waterdamp ontstaan in de verhouding 1,5 : 3,9. Voor de reactie is 230 gram methaan en 89 gram zuurstof. Hoeveel gram waterdamp kan hierbij ontstaan?

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Oefenen
Oefenblad wat je van docent krijgt.
M. (maken)
N. (nakijken)
V. (verbeteren)
Af? Maken opdracht 39 t/m 44 van paragraaf 2.4

Slide 23 - Slide

Dit gaat om het oefenblad: Oefenblad paragraaf 2.4 staat ook op de studiewijzer voor leerlingen. Ik print deze gewoon uit!