Op weg naar centralisatie: introductieles 2022

Start de les: klik op het icoontje
instructies
1 / 28
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Start de les: klik op het icoontje
instructies

Slide 1 - Slide

Leerdoel
 • je kent de begrippen decentralisatie en centralisatie
 • je kan dit situeren in tijd en ruimte
 • je kan de link leggen met de feodaliteit
 • je weet wat nodig is om te centraliseren.

Slide 2 - Slide

Evolutie van de macht  in de middeleeuwen

Slide 3 - Slide

alle aangeduide data zijn te onthouden, je krijgt over 1066/ 1214 en 1215 in de volgende lessen nog uitleg ;-)
Tijd:

Slide 4 - Slide

ruimte
Na een algemene inleiding over de situatie voor 1000, bekijken we de evolutie van de macht in:
 • Het Franse rijk
 • Het Engelse rijk

Slide 5 - Slide

Even polsen naar je voorkennis

Slide 6 - Slide

Hoe probeerde Karel de Grote het bestuur van zijn rijk in goede banen te leiden?

Slide 7 - Open question

Welke rijken zijn er in West-Europa ca.1000
 • Neem je atlas en een blad om te noteren
 • Zoek de kaart waarop je de verdeling van het Karolingische rijk ziet na de dood van Lodewijk de Vrome (zoon van KDG) -> noteer het kaartnummer op je blad
 • Zoek een kaart over dat 'Karolingische rijk' ca. 1000 -> noteer het kaartnr. op je blad


Slide 8 - Slide

wie krijgt een deel van het rijk van Karel de Grote na 843
A
Zijn drie zonen Karel, Lotharius en Lodewijk
B
zijn zoon Lodewijk de Vrome
C
zijn zoon Pepijn de Korte
D
zijn kleinzonen

Slide 9 - Quiz

Welke rijken ontstonden uit het Karolingische rijk in de 10/11de eeuw?
A
Frankrijk
B
Engeland
C
Italië
D
Het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie

Slide 10 - Quiz

Geef het kaartnummer van de laatste kaart (alleen een cijfer)

Slide 11 - Open question

Hoe zie je op de kaart van Frankrijk in de 10de eeuw dat er een probleem is met de macht van de koning?

Slide 12 - Open question

Hoe evolueerde macht tss 476-1000?

Slide 13 - Slide

843
De feodaliteit faalt

Slide 14 - Slide

Dit proces waarbij de macht van de koning  verdeeld wordt over de feodale heren noemen we:

Slide 15 - Slide

Het gevolg van decentralisatie is dat het rijk versnipperd wordt.

Slide 16 - Slide

de koning stelt vast:
 • de feodaliteit heeft geleid inkrimping van de macht van de koning (alleen macht in kroondomein)
 • het rijk is uit elkaar gevallen in graafschappen en hertogdommen die aan de controle van de koning ontsnappen.

Slide 17 - Slide

Gevolg??
Wat is de opdracht voor de koning?

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

decentralisatie
centralisatie
we gaan van 

Slide 20 - Slide

Hoe zou de koning zijn macht kunnen heroveren? Bedenk twee zinvolle manieren.

Slide 21 - Open question

De koninklijke macht opnieuw sterker maken veronderstelt twee dingen:
 • territoriale centralisatie
 • bestuurlijke centralisatie

Slide 22 - Slide

Territorriale centralisatie
 • territoriaal verwijst naar 'territorium' met andere woorden (m.a.w.) naar grondbezit.
 • De koning is zijn macht over dat territorium verloren doordat hij zijn grond heeft uitgeleend aan de vazallen.
 • OPDRACHT is dus: grond heroveren m.a.w. alles kroondomein maken  

Slide 23 - Slide

Bestuurlijke centralisatie
 • De koning moet de samenleving zo organiseren dat hij terug de macht naar zich toe trekt. Hoe?
  1.  adel in het bestuur -> deskundige betaalde ambtenaren 
  2. verdediging van het rijk-> beroepsleger (staand)
  3. inkomsten van het rijk -> rekenkamer
  4. gespecialiseerde dienst: centrale rechtbank


Hoe?

Slide 24 - Slide

gevolgen
Uiteraard zorgden deze centralisatiepogingen van de vorsten in Europa voor heel wat spanning.

In de volgende les bekijken we hoe deze centralisatie verliep in Frankrijk.

Slide 25 - Slide

begrippen uit deze les
feodaliteit, graafschappen, hertogdommen, kroondomein
centralisatie / decentralisatie
beroepsleger, ambtenaren, centrale belastingen, koninklijke rekenkamer / centrale rechtbank

Slide 26 - Slide

Je hoeft niets in de upload te plaatsen
Ik zie in Lessonup of je de les gemaakt hebt.

Slide 27 - Slide

Ik heb deze les begrepen.
0100

Slide 28 - Poll