MH - Eigen regie (Les 1)

Wat is eigen regie?
1 / 21
next
Slide 1: Mind map
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Wat is eigen regie?

Slide 1 - Mind map

Slide 2 - Video

Wat is Empowerment?
A
De beperkingen in kaart brengen.
B
Kijken naar sterke kanten en mogelijkheden.
C
Oplossingen aanbieden aan de cliënt.
D
Er wordt gekeken naar problemen van de cliënt.

Slide 3 - Quiz

Slide 4 - Video

Empowerment
 •  Een benadering die de negatieve kanten van een situatie verbetert door te zoeken naar positieve dingen. 
 •  De nadruk ligt op de sterke kanten en mogelijkheden van de cliënt. 
 • Er is meer aandacht voor de kwetsbaarheid van de cliënt.
 •  Er wordt minder de nadruk op problemen en risicofactoren gelegd
 • Professional stelt zich niet op als deskundige, maar ondersteunt de cliënt bij het vergroten van de zelfregie

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Eigen Kracht Conferentie
 • In Nederland is het versterken van de eigen kracht een belangrijke prioriteit. 
 •  Het uitgangspunt is om de sterke kanten en het sociale netwerk van cliënten te benutten. 
 •  Een voorbeeld hiervan is het inzetten van een ‘Eigen kracht-conferentie’. 
 •  Tijdens een conferentie wordt het sociale netwerk van een cliënt ingezet, om zo samen oplossingen te bedenken voor de cliënt.   

Slide 7 - Slide

Sociaal netwerk - alle contacten en sociale relaties die iemand heeft.

Slide 8 - Slide

Na het gezin wordt het netwerk over het algemeen uitgebreid, dit lukt niet iedereen.
Wat zouden redenen kunnen zijn dat het niet lukt om het sociale netwerk uit te breiden?

Slide 9 - Open question

Netwerk ontwikkeling
 • Begeleiden bij netwerkontwikkeling houdt in dat je de persoon ontdersteunt bij het krijgen en behouden van contacten met andere mensen.

 • Als begeleider kun je stappen nemen om gericht te werken aan de netwerkontwikkeling:
  - Maken van een tekening van het netwerk.
  - Bedenken van mogelijkheden om het netwerk te bersterken en uit te breiden.
  - Maken van een actieplan.
  - Uitvoeren van een actieplan.
  - Evalueren van het plan en de werkwijze.

Slide 10 - Slide

1. Waarom is het belangrijk om de familie van de cliënt te betrekken in de begeleiding? Geef twee redenen.

Slide 11 - Open question

2. Noem twee manieren waarop je als begeleider de familie kunt betrekken bij de begeleiding

Slide 12 - Open question

Stimuleren
Motiveren
De overtuigingskracht staat centraal. De professional probeert de cliënt ergens van te overtuigen

Het gaat meer om een techniek, waarbij de professional een prikkel geeft iets te doen of juist te laten

Slide 13 - Drag question

Is dit motiveren of stimuleren?
A
Stimuleren
B
Motiveren

Slide 14 - Quiz

Innerlijke en externe factoren
 • Innerlijke factoren: de drijfveren die ieder mens heeft.
   - Bijvoorbeeld als je heel graag tekent.
 • Externe factoren: Dit zijn prikkels van buitenaf die aanzetten tot bepaald gedrag. 
   - Bijvoorbeeld: Salaris dat je krijgt voor het werk dat je verricht.
 •   Als professional is het belangrijk dat je je cliënt goed kent, zodat je weet hoe je hem kan motiveren en stimuleren.  
 •  Door een band op te bouwen zal de cliënt jouw stimulans eerder accepteren.

Slide 15 - Slide

Er zijn vele manieren om de cliënt of een cliëntgroep en zijn sociale netwerk te motiveren:

Slide 16 - Open question

 De drie vaste onderdelen in de beroepshouding
 Inlevingsvermogen
- Empathie, je kan je verplaatsten in de cliënt.
- Cliënt voelt zich begrepen en is eerder bereid om na te denken over zijn eigen gedrag.
- Makkerlijker te motiveren en stimueren
.
 Respect
- Een behoefte van ieder mens, je laat iemand is zijn waarde.
- Je kan gedrag afkeuren, maar de cliënt moet je altijd respecteren.
 Echtheid
- Je bent jezelf en doet je niet als iemand anders voor.
- Je kan niet altijd de waarheid zeggen  dit zal de cliënt kwetsen.
- Positief samenwerken met de cliënt
.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Welke theorie heb je kunnen koppelen aan de KBS?

Slide 20 - Open question

Hoe vonden jullie het om te werken met Lesson-UP?

Slide 21 - Open question