kgt u5 plural much

kgt 
1 / 17
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

kgt 

Slide 1 - Slide

Basisregel: enkelvoud +s

Slide 2 - Slide

s-klank
Woorden die op een s-klank eindigen (-s, -x, -sh) krijgen +es

box - boxes
bush - bushes
bus - buses

Slide 3 - Slide

woorden op -o
Woorden die op een -o eindigen, krijgen meestal +es

hero - heroes
tomato - tomatoes
potato - potatoes

Slide 4 - Slide

woorden op -y
Woorden die op een medeklinker gevolgd door -y eindigen, krijgen -ies

baby - babies
hobby - hobbies
let op: toy - toys

Slide 5 - Slide

woorden op -f(e)
Woorden die op -f of -fe eindigen, krijgen -ves

thief - thieves
wolf - wolves
wife - wives

Slide 6 - Slide


onregelmatig

Sommige woorden hebben een onregelmatig meervoud. Leer ze uit je hoofd!

man - men
woman - women
child - children
tooth - teeth
foot - feet

Slide 7 - Slide

much/many

Slide 8 - Slide

much
 •  enkelvoud =niet telbaar
 • enkelvoud = dus geen S aan het einde 
 • work
 • much work
 • time
 • much time
many
 • meervoud=telbaar
 • regels van het meervoud:
 • s, eigen vorm
 • table=tables
 • many tables
 • cat=cats
 • many cats
 • mouse=mice
 • many mice

Slide 9 - Slide

Much sugar

Slide 10 - Slide

Many sugarcubes

Slide 11 - Slide

Much water

Slide 12 - Slide

Many glasses of water

Slide 13 - Slide

Colours
A
many colours
B
much colours

Slide 14 - Quiz

Milk
A
Many milk
B
much milk

Slide 15 - Quiz

bottles of milk
A
many bottles of milk
B
much bottles of milk

Slide 16 - Quiz

dogs
A
many dogs
B
much dogs

Slide 17 - Quiz