Periode 8: Les 1: ADHD & ADD

Profieldeel gehandicaptenzorg
1 / 14
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Profieldeel gehandicaptenzorg

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?
- Inleiding periode 8
- Planning 
- ADHD & ADD 


Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Inleiding

Bij mensen met een verstandelijke beperking kom je vaker ''bijzonder gedrag'' tegen dan bij anderen. 
Het gaat om neurologische en psychische aandoeningen.  

Slide 4 - Slide

Bij mensen met een verstandelijke beperking komen vijf keer meer psychische stoornissen voor
A
Waar
B
Niet waar

Slide 5 - Quiz

Oorzaken van bijzonder gedrag

Bijzonder gedrag vindt zijn oorzaak in de hersenen. Mensen met een verstandelijke beperking hebben een hersenbeschadiging. Daarom zijn ze vatbaar voor neurologische en psychische aandoeningen, bijvoorbeeld ADHD of epilepsie.  

Slide 6 - Slide


Mensen met een verstandelijke beperking hebben een veel grotere kans om een psychische of psychiatrische stoornis te krijgen. Dit komt door:
 
- Afwijkende bouw van de hersenen
- Omgevingsfactoren (afwijzing)
- Verminderd vermogen om met stress om te gaan

Slide 7 - Slide

Mensen zonder een verstandelijke beperking kunnen ook ADD & ADHD hebben
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quiz

Wat betekent ADHD & ADD?

Slide 9 - Open question

https://www.youtube.com/watch?v=EFeYH_Goa90
ADHD - 'attention deficit hyperactivity disorder'
ADD - 'attention deficit disorder'
Definitie ADHD & ADD 

Slide 10 - Slide

ADHD bij mensen met een verstandelijke beperking 

Nogal wat mensen met een verstandelijke beperking hebben een aandacht stoornis. Ze zijn snel afgeleid en hebben moeite om zich te concentreren. 
Clienten met een aandachtsstoornis zijn vaak ook hyperactief. Voor hyperactiveteit in combinatie met een aandachtsstoornis wordt de term ADHD gebruikt. Is er sprake van een aandachtstoornis zonder hyperactiveiteit en impulsiviteit, dan is er sprake van ADD.  

Slide 11 - Slide

Kenmerkende gedragingen bij ADHD 

* Aandachtstoornissen: snel afgeleid, moeite om zich te concentreren 
* Hyperactiviteit: over beweeglijk, niet stil kunnen zitten, rusteloos
* Impulsiviteit: direct reageren, eerst doen dan denken, ongeduldig
* Motorische stoornissen: onhandig, onbeheerst, houterig
*Leerproblemen: wat vandaag wordt geleerd, is morgen weer vergeten
* Lage frustratiedrempel: als iets niet lukt, roept dat snel en veel frustratie op.  

Slide 12 - Slide

Een aantal kenmerken horen ook al bij een verstandelijke beperking, ADHD versterkt dus de verstandelijke beperking. 

Clienten met ADHD vertonen vaak gedragsproblemen:
Ze kunnen agressief, lastig en brutaal zijn of verzetten zich tegen alles en iedereen. Angst en depressie komen ook voor.  
 
Doordat cliënten vaak kritiek krijgen en negatieve aandacht krijgen wordt een negatief zelfbeeld en faalangst ontwikkeld.

Hun impulsieve en ongeremde gedrag kan vaak leiden tot conflicten met anderen. 
  

Slide 13 - Slide

Ondersteuning
Regelmaat
Prikkelarme omgeving
Wees duidelijk en directief
Geef korte aanwijzingen
Help met selecteren van informatie, knip opdrachten op in kleinere stappen
Geef positieve aandacht
Geef mogelijkheid zich uit te leven/bewegen
Rustmomenten
HYPERFOCUS
Denk aan ondersteuningsmethodieken!!


Slide 14 - Slide