Past perfect

Welke tijd is de past perfect?
1 / 15
next
Slide 1: Open question
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Welke tijd is de past perfect?

Slide 1 - Open question

Past perfect
Theme 3
Mavo 4

Slide 2 - Slide

Doel
Je kan aan het eind van deze uitleg de past perfect in een Engelse zin toepassen.

Slide 3 - Slide

Assignment
Vorm een Engelse zin met twee gebeurtenissen die elkaar opvolgen. 

Bedenk een zin en schrijf deze op.

After I had finished my homework, I went out to dinner.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Past perfect

Voltooid verleden tijd

had + voltooid deelwoord


Hoe vorm je een voltooid deelwoord?
- 3e rijtje (onregelm. ww)
- ww + ed (regelmatig ww)

Slide 6 - Slide

Examples

When I arrived at the party, Tim had already left.


had left
Voltooid deelword van leave > left.


1 ww + ed
2 3e vorm van een onregelmatig ww


Slide 7 - Slide

Gebruik past perfect

Samen met de past simple in één zin.


Iets is eerder gebeurd dan iets anders.

De past perfect geeft de eerste gebeurtenis in het verleden aan.


When I arrived at the party, Tim had already left.

Slide 8 - Slide

Examples

Sarah had just got home when I phoned her.

Eerste en tweede gebeurtenis?


I had been an intern for six months.

Past perfect kan ook alleen in een zin staan.


Slide 9 - Slide

Verklikwoorden

De past perfect herken je vaak doordat deze woorden in de zin staan:

after
before
when
as soon as

Slide 10 - Slide

Examples

As soon as I had heard the news, I left my house.
After I had eaten breakfast, I was still hungry.

Na deze woorden gebruik je de past perfect...


Before I worked at the supermarket, I had already gained experience. 
maar niet in alle gevallen...

Slide 11 - Slide

Indirecte rede

Indirecte rede = herhalen wat iemand anders gezegd heeft.

Hiervoor kun je ook de past perfect gebruiken.


Alex said that she hadn't read the book.
Alex zei dat zij het boek niet had gelezen.

Slide 12 - Slide

I ____ (work) at the restaurant for a year when I quit my job.

Slide 13 - Open question

She was exhausted after she ____(work out) for four hours.

Slide 14 - Open question

Oefenen

Do exercises 12 and 13 on p63 and 64 of your AB.


Finished? Check the exercises you need to do on your planner.

Slide 15 - Slide