H3: Socialisatie


Cultuur 


Een korte quiz: wat weten we al? 

Uitleg + filmpje 

Zelf werken
1 / 14
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson


Cultuur 


Een korte quiz: wat weten we al? 

Uitleg + filmpje 

Zelf werken

Slide 1 - Slide

Eigenschappen zijn aangeboren of aangeleerd.

Je ... is vooral aangeleerd

Welk woord of welke woorden, kun je hier invullen?
A
Technisch inzicht
B
Muzieksmaak
C
Taalgevoel
D
Voetbaltalent

Slide 2 - QuizVoor veel Nederlanders is het moeilijk om Chinees te leren spreken,
dit komt omdat:
A
Taal een aangeboren eigenschap is
B
Chinees veel moeilijker is dan bijvoorbeeld Duits of Arabisch
C
Ze zijn niet opgevoed met de Nederlandse taal
D
Je een taal vooral onbewust aanleert

Slide 3 - QuizWelk gedrag van de mens is aangeboren?
A
Mensen durven niet naakt over straat te lopen, ook al is het warm
B
Een meisje huilt omdat ze niet met de jongens mee mag voetballen
C
Een baby huilt omdat het honger heeft.
D
Een jongen krijgt tranen in zijn ogen als hij hoort dat hij een onvoldoende heeft.

Slide 4 - Quiz

Aangeboren of aangeleerd?

Aangeboren eigenschappen =
Je zintuigen en karaktereigenschappen, vanaf de geboorte aanwezig.


Aangeleerde eigenschappen =
Eigenschappen die je kunt leren, deze eigenschappen verschillen per opvoeding en omgeving! 

Slide 5 - Slide

Cultuur

Alle normen, waarden en gewoonten die mensen samen in een bepaalde groep of samenleving met elkaar delen 


Cultuurelementen zijn: 
  • Taal en godsdienst
  • Hoe leven we samen? 
  • Gewoontes, tradities en kleding

Slide 6 - Slide

Uluru

Is dit natuur of cultuur?

Slide 7 - Slide

Natuur:  De berg was er al voor de mens

Cultuur:  Voor de Aboriginals is de berg heilig

Slide 8 - Slide

Dominante en subcultuur

Dominante cultuur = 
De cultuur van de meerderheid van de mensen in de samenleving

Subculturen = 
Een groep mensen met waarden, normen en andere cultuurkenmerken die afwijken van de dominante cultuur

Hoe kunnen subculturen verschillen?

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Verschillen

Stad en platteland 

Lagere en hogere milieus 

Religie 

Jongeren

Afkomst

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

En nu zelf aan de slag!
Maken opdracht 1 t/m 4 (blz.27), 9, 11 (blz. 30)

(9 deels samen doen) 

Klaar? Begrippenlijst maken! 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video