Bi-3M-3.5 Kringlopen (Paulien)

3.5 Kringlopen
3.5
1 / 22
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

3.5 Kringlopen
3.5

Slide 1 - Slide

This item has no instructions


Kennistest 3.4 

Slide 2 - Slide

Er volgen nu drie vragen om de voorkennis van de leerling te testen.
In een voedselpiramide van massa is er energieverlies door ....
A
verbranding en voeding
B
fotosynthese en voeding
C
verbranding en onverteerbare stoffen
D
Fotosynthese en onverteerbare stoffen

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Er is gif gespoten op de bladeren.
Welk dier krijgt
het meeste
gif binnen?
A
plant
B
rups
C
koolmees
D
roofvogel

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Deze voedselketen bestaat uit..........
schakels
A
3
B
4

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Op welk plaatje zie je een voedselweb?
A
B
C

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Waarmee begint iedere voedselketen?
A
Producent
B
Consument
C
Reducenten
D
Afvaleters

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Welke piramide heeft niet altijd een piramidevorm?
A
Piramide van aantallen
B
Piramide van biomassa
C
Beide piramides
D
Geen van beide piramides

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Dit is een piramide van ...
A
aantallen
B
biomassa

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

3.5 Leerdoelen
1. Je kunt uitleggen hoe voedselketens een voedselkringloop worden;
2. Je kunt uitleggen hoe de kringloop van fotosynthese en verbranding;
3. Je kunt de koolstofkringloop uitleggen;
4. Je kunt de stikstofkringloop uitleggen.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

3.5 Begrippenlijst
1. voedselkrijngloop-producenten-consumenten(afvaleters)-reducenten
2. molekulen-atomen-koolstof(C)-zuurstof(O)-waterstof(H)-kringloop van fotosynthese en verbranding(koolstofkringloop)
3. kringloop van fotosynthese en verbranding(koolstofkringloop)
4. stikstofkringloop- nitraat-eiwitten

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Voedselkringloop
Producenten --> Planten
Consumenten --> Dieren
Afvaleter  (consument)--> Maden/vliegen etc.
Reducenten --> Schimmels  en Bacteriën

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Fotosynthese en verbranding=
Koolstofkringloop
Fotosynthese :
Koolstofdioxide + water --> Glucose + zuurstof

Verbranding = 
Glucose + zuurstof --> Koolstofdioxide + water

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Atomen
Hiernaast zie je een koolstofatoom =C

waterstofatoom=H

zuurstofatoom=O

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Moleculen
Moleculen bestaan uit atomen. 
Hiernaast zie je een molecuul Glucose, bestaat uit:
 6 Koolstofatomen, 
12 Waterstofatomen
 6 Zuurstofatomen

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar het atoom koolstof --> dus de C

Tijdens fotosynthese en verbranding gaan de koolstofatomen van de ene stof over in de andere.

Dus van CO2, naar glucose, naar CO2

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Stikstofkringloop
Bij de stikstofkringloop volg je het atoom stikstof --> aangegeven met een N

Het atoom N gaat van stikstof naar eiwit naar nitraat naar stikstof

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Bacteriën en schimmels
Sommige bacteriën/schimmels kunnen stikstof uit de lucht halen, MAAR planten, dieren en mensen kunnen dat NIET
Bacteriën/schimmels zetten natuurlijk afval met om in nitraat.
Planten, dieren en mensen krijgen stikstof op een andere manier binnen.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Stikstofkringloop
1. Planten nemen nitraat op uit de bodem --> bouwen stikstof uit het nitraat in eiwitten in. 
2. Mensen en dieren eten planten of dieren en krijgen zo eiwitten binnen. 
3. Produceren van natuurlijk afval, daar zitten ook eiwitten in. 
4. Bacteriën zetten natuurlijk afval met stikstof om in nitraat.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

3.5 (Huis)werk
Maken 3.5 opdr. 2 t/m 6, 8 t/m 12, 14 t/m 17 + 
blz 165 opdr. 18 t/m 21

OF
Eigen samenvatting + 2,6,9,10,11,14,17

Slide 22 - Slide

This item has no instructions