2 vmbo-kgt Thema 6.4 Ecologie en duurzaamheid: Natuurbeheer

Thema 6 Ecologie en duurzaamheid
6.4 Natuurbeheer
1 / 26
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Thema 6 Ecologie en duurzaamheid
6.4 Natuurbeheer

Slide 1 - Slide

wat gaan we vandaag doen?

herhalen vorige les: 6.3 Samenleven
leerdoelen vandaag
nieuwe theorie: 6.4 Natuurbeheer
zelf aan de slag
herhalen leerdoelen

Slide 2 - Slide

Wat is een biologisch evenwicht?

A
De populatiegrootte schommelt om een evenwichtswaarde heen.
B
Geboorte, sterfte en migratie zorgen voor een biologisch evenwicht.
C
antwoord A en B zijn goed
D
antwoord A en B zijn beiden fout.

Slide 3 - Quiz

Symbiose is
A
Een voordeel van langdurig samenleven tussen soorten
B
Een nadeel van langdurig samenleven tussen soorten
C
het langdurig samenleven tussen organismen van verschillende soorten
D
het langdurig samenleven tussen organismen van dezelfde soort

Slide 4 - Quiz

Bij parasitisme is sprake van de volgende relatie:
A
beide voordeel
B
een voordeel, ander geen voor- en nadeel
C
een voordeel, ander nadeel

Slide 5 - Quiz

Een zuigvis lift mee op een haai.
De haai heeft er geen last van.
Dan is er sprake van ....
A
Symbiose
B
Parasitisme

Slide 6 - Quiz

Welke relatie is een voorbeeld van parasitisme?
A
Een mug zuigt bloed op en vliegt daarna direct weg.
B
Een schimmel en een alg vormen samen een korstmos.
C
Hoofdluizen leven tussen hoofdharen en zuigen daar bloed op.
D
Op de stam en de takken van een boom groeit mos.

Slide 7 - Quiz

leerdoelen vandaag
Aan het einde van de les:
- kan je manieren noemen waarop de mens afhankelijk is van het milieu.
- kan je manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur beheren.

Slide 8 - Slide

Inleiding
Sommige mensen zeggen dat er in Nederland geen echte natuur meer is.
Overal zie je de invloed van mensen.

Veel mensen willen de natuur beschermen.

Slide 9 - Slide

6.4 Natuurbeheer
Mensen zijn afhankelijk van hun omgeving.

Mensen halen voedsel, water, zuurstof, grondstoffen en energie uit het milieu, en ze gebruiken de natuur voor recreatie.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

6.4 Natuurbeheer
Overal op de aarde gebruiken mensen veel grond en veel water., bijvoorbeeld voor landbouw, veeteelt, visserij, huizenbouw, transport en de winning van grondstoffen.

Het grootste deel van het landoppervlak op aarde is daardoor veranderd door mensen.

Slide 12 - Slide

Bijna alle oceanen en zeeën worden beïnvloed door mensen.
Ruim een derde van het landoppervlak op aarde is in gebruik voor landbouw en veeteelt.

Ook in Nederland wordt de meeste grond gebruikt voor landbouw.

Slide 13 - Slide

6.4 Natuurbeheer
Doordat mensen zoveel land en water gebruiken, worden de leefgebieden van planten en dieren kleiner. Soms verdwijnen deze leefgebieden zelfs helemaal. De dieren en planten raken dan hun leefgebied kwijt.

Een aantal soorten is daardoor bedreigd. Dat betekent dat individuen van die soort moeite hebben om in leven te blijven en zich voort te planten.

Uiteindelijk kan een soort daardoor uitsterven.

Slide 14 - Slide

6.4 Natuurbeheer
Wereldwijd neemt het aantal verschillende ecosystemen af. Het gevolg is dat de variatie in de natuur afneemt.

De variatie aan soorten in de natuur noem je de biodiversiteit.
Door de invloed van de mens neemt de biodiversiteit dus af.

De afname van de biodiversiteit is een bedreiging voor de mens, want mensen hebben natuur nodig om te overleven.
We gebruiken de natuur bijvoorbeeld om voedsel en medicijnen te maken.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

6.4 Natuurbeheer
Ook in Nederland worden veel soorten planten en dieren bedreigd. Met maatregelen wordt geprobeerd om de bedreigde soorten weer in aantal te laten toenemen.

Zo'n maatregel is bijvoorbeeld herintroductie. Dat is het terugbrengen van een dier- of plantensoort in een land.
Dit is bijvoorbeeld gebeurd met de ooievaar en de bever.

De meeste maatregelen hebben succes. De ooievaar staat niet meer op de lijst van bedreigde diersoorten. Ook het aantal bevers in Nederland is gegroeid.


Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

6.4 Natuurbeheer
Veel mensen proberen de natuur in Nederland te behouden, te beschermen en te herstellen.
De maatregelen die daarvoor nodig zijn, noem je natuurbeheer.

Een voorbeeld van natuurbeheer is het aanleggen van doorgangen voor wilde dieren. Daardoor kunnen ze van het ene naar het andere natuurgebied gaan.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Slide 23 - Slide

VRAGEN??

Slide 24 - Slide

zelf aan de slag
6.4 Natuurbeheer: lees de tekst en maak de opdrachten:

opdracht 1 t/m 3 maken
(vanaf blz. 212)

Slide 25 - Slide

herhalen leerdoelen
Aan het einde van de les:
- kan je manieren noemen waarop de mens afhankelijk is van het milieu.
- kan je manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur beheren.

Slide 26 - Slide