Kwaliteit van leven

Deze week: 
kwaliteit van leven
1 / 22
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 22 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Deze week: 
kwaliteit van leven

Slide 1 - Slide

Wat wordt bedoeld met "kwaliteit van leven"?

Slide 2 - Open question

4 domeinen van kwaliteit van leven

Slide 3 - Slide

Lichamelijk welbevinden/fysiek domein
- Passende hulp bij ADL (let ook op uiterlijke verzorging)
- passende hulp bij en voldoende tijd voor eten en drinken (keuzemogelijkheden, passend bij dagritme, fijne sfeer etc.)

Slide 4 - Slide

woon- en leefsituatie/ omgevings domein
- levenssfeer en privacy (op je gemak voelen en eigen sfeer)
- niet teveel verschillende zorgverleners over de vloer
- deskundig en betrouwbare zorgverleners
- schone en comfortabele woonruimte;
- bewegingsvrijheid (kunnen gaan/staan waar je wilt) 
- goede alarmsystemen (brand, inbraak, persoonlijke veiligheid)
- voldoende toezicht


Slide 5 - Slide

participatie/sociale domein
- autonomie van client
- sociale activiteiten en dagbesteding (aansluitend bij wensen en behoeften van client)
- gastvrij (ook voor bezoekers)
- goede faciliteiten

Slide 6 - Slide

mentaal welbevinden/psychisch domein
- aandacht voor het eigen leven 
- regie op het eigen leven behouden;
- een luisterend oor bieden (emotionele problemen en voor zaken rondom zorgverlening)
- betrokkenheid en presentie (niet gehaast zijn);
- aandacht voor persoonlijke problemen(vergeetachtigheid, somberheid en depressieve gevoelens, stemmingswisselingen, probleemgedrag)

Slide 7 - Slide

rapporteren: soep/soap
Subjectief:  Informatie afkomstig van de cliënt zelf: Wat zegt de
                         cliënt over zijn/haar eigen belevingen (of wat zegt
                         familie)?
Objectief:    Directe observatie van de situatie door jou: het
                         gedrag van de cliënt zoals jij dit waarneemt.
Evaluatie/:   gegevens die je hebt verzameld: wat denk je dat er
Analyse        aan de hand is?
Plan:               Plan dat is uitgevoerd of uitgevoerd moet worden:
                         wat ga je doen? Wat is de reactie van de cliënt
hierop? Hoe moet er verder gehandeld worden?

Slide 8 - Slide

VOORBEELD 1 RAPPORTAGE VOLGENS SOAP/SOEP:
S:      Mevrouw vertelt me dat haar vinger tussen de deur heeft
          gezeten
O:      De vinger van mevrouw is dik en blauw, paars verkleurd
A/E:  Vermoedelijk heeft mevrouw met haar vinger tussen de
           deur gezeten, zij heeft pijnklachten
P:       Ik heb mevrouw gerustgesteld en haar vinger onder de
           kraan laten houden. Dokter gebeld voor overleg. Hij komt
            vanmiddag naar de vinger kijken

Slide 9 - Slide

voorbeeld 2
1. Mevrouw moest vaak naar het toilet.
            "Vaak” is niet objectief.
S:          Mevrouw vertelde dat zij steeds moet plassen.
O:          Mevrouw ging tijdens de dagdienst zes keer naar
               het toilet.
 E/A:     Normaal gaat mevrouw twee keer per dienst naar
               het toilet.
 P:          In overleg met arts urine opvangen en eerste
               contactpersoon bellen.

Slide 10 - Slide

Mensen zijn meer dan hun zorgvraag 

Slide 11 - Slide

Aan het einde van de les:...
- geeft de student een omschrijving van het begrip kwaliteit van leven 
- geeft de student aan op welke  manieren hij/zij de kwaliteit van leven van de client kan behouden/ verbeteren 
- geeft de student aan waarom een cultuuromslag goed kan zijn en wat zijn/haar rol hierin is

Slide 12 - Slide

Wat is voor jou kwaliteit van leven?

Slide 13 - Slide

Wat is voor de client kwaliteit van leven?

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Theorie 
Kwaliteit van leven = functioneren van een persoon op 3 gebieden: fysiek, psychisch en sociaal en de subjectieve evaluatie hierop. 

Slide 16 - Slide

Kwaliteit van leven bestaat uit objectieve en subjectieve aspecten.

Slide 17 - Slide

Welk cijfer geef je je leven? 

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Link

Kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven 

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Link

Voorbeelden
- zo lang mogelijk zorg bieden in eigen omgeving 
- familieparticipatie 
- aanvaarding zorgtechnologie
- incidentmelding 

Slide 22 - Slide