Vaststellen van doelen en interventies

Methodisch werken
Methodisch werken = een bewuste, systematische aanpak die zes stappen omvat.

In het zorgproces kan je volgende zes stappen onderscheiden zet ze in de juiste volgorde......
   

JG
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Methodisch werken
Methodisch werken = een bewuste, systematische aanpak die zes stappen omvat.

In het zorgproces kan je volgende zes stappen onderscheiden zet ze in de juiste volgorde......
   

JG

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

1
2
3
4
5
6
Verzamelen van
 informatie
formuleren van zorgproblemen
bepalen van doelen
actie
 plannen
Uitvoeren van de activiteiten + observeren
Evalueren + rapporteren

Slide 2 - Drag question

This item has no instructions

Methodisch werken
     1. Verzamelen van informatie 
     2. Formuleren van zorgproblemen (rekening houdend                 met behoeften & wensen)
     3. Bepalen van doelen
     4. Actie plannen
     5. Uitvoeren van de activiteiten + observeren
     6. Evalueren + rapporteren

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Stap 3: Doelen bepalen
Een doel = datgene wat we  in de toekomst wil bereiken
Belangrijke zorgdoelen eerst!
Soort zorgdoel: korte en lange termijndoelen


Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Waarom is een doelstelling zo belangrijk

Slide 6 - Mind map

Zonder een doel te stellen kun je eigenlijk nergens aan beginnen; je weet immers niet wat je wilt bereiken of hoopt te bereiken, dus weet je ook niet wat je moet doen . 

Daarnaast is het belangrijk als je samenwerkt om dit doel aan elkaar kenbaar te maken en allemaal hetzelfde voor ogen te hebben.
Welke twee methode worden in het boek beschreven voor het kort krachtig en goed omschrijven van het doel:

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Video

This item has no instructions

Stap 3 : Doelen SMART omschrijven 
Specifiek: Mevr. heeft veilig gevoel tijdens douchen (wat? )
Meetbaar: Mevr. ‘zegt’ dat ze zich veilig voelt (waaraan?)
Acceptabel: Mevr. wil douchen met ondersteuning zonder angstgevoel (waarom?)
Realistisch: Mevr. wil met ondersteuning douchen (welke zorg?)
Tijdgebonden: Binnen 6 weken willen we dat Mevr. zich veilig voelt bij douchen

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Opdracht

Beschrijf een probleem uit je casus en maak hier een doelstelling van SMART geformuleerd........
timer
1:00

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

"Het stellen van doelen" is fase 3 in het verpleegkundige proces.
A
juist
B
onjuist

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Wie stelt de verpleegdoelen op?
A
de patiënt
B
de verpleegkundige
C
de patiënt met de verpleegkundige
D
de hoofdbehandelaar

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

wat is een voorbeeld van een zorgvraag?
A
Mw. P is niet in staat zelfstandig naar het toilet te gaan
B
Mw P heeft teveel pijn aan haar rug
C
Mw P heeft een trombosebeen
D
Mw P wil ondersteuning bij de adl

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Volgende stap......

Na het vaststellen van de doelen volgens Smart of RUMBA ga je de activiteiten koppelen aan de doelen zodat het duidelijk wordt HOE je de doelen gaat behalen. 
Hier hoort een planning bij..

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Rekening houden met...
Autonomie zorgvrager (eigen regie)
Zelfzorg mogelijkheden zorgvrager (blz 116)
Samenzorg (mantelzorg, vrijwilligers)
Professionele zorg (jij!)
Van zorgen voor naar zorgen dat.........(coachen)

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Verpleegkundige interventie...
Je kiest voor een interventie op basis van:

  •  Eigen deskundigheid
  • Wetenschappelijk inzicht
  • Informatie van de zorgvrager/naasten

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Een verpleegkundige interventie moet aansluiten bij:
A
Wens van de zorgvrager
B
Andere therapeutische afspraken
C
De aanwezige hulpmiddelen
D
De mantelzorger

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

VP interventies in een zorgplan

De interventies leg je vast in een zorgplan. Dit plan is individueel voor de zorgvrager. Bij het uitwerken van de gegevens stel jezelf dan de volgende vragen:
Wat?, Wie?, Wanneer?, Waar? Hoe? en Waarmee?

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Opdracht...

Beschrijf hoe je de doestelling die je eerder hebt gemaakt (slide 13) gaat verwerken in het zorgplan.....
timer
10:00

Slide 22 - Slide

This item has no instructions