Intervisie - Les 6.5

Intervisie - Les 6.5
1 / 12
next
Slide 1: Slide
IntervisieMBOStudiejaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Intervisie - Les 6.5

Slide 1 - Slide

Opbouw periode 6
6.2 Incidentmethode (15 november)
6.3 Energiegevers & energielekken op stage (29 november)
6.4 Omgekeerde incidentmethode (6 december)
6.5 Moeilijke situaties op stage (10 januari)
6.6 Incidentmethode
6.7 Type leerlingen (17 januari)
6.8 Omgekeerde incidentmethode
6.9 Herhaling opdrachten en afmaken verslag

Slide 2 - Slide

Les 5 - Moeilijke situaties op stage

Slide 3 - Slide

Lesplanning
  • Voorkennis activeren
  • Opdrachten
  • Lesafsluiting

Slide 4 - Slide

Voorkennis activeren
Soms loopt de communicatie tussen een praktijkbegeleider en student niet helemaal soepel. 

Welke problemen kunnen zich voordoen in de communicatie tussen beide partijen?

Slide 5 - Slide

Problemen tussen
begeleider en student

Slide 6 - Mind map

De docent verdeelt jullie in 4 groepen: groep A, B, C & D

Slide 7 - Slide

Opdracht 1 - Moeilijke situaties
Stap 1. Bedenk in je groep  drie keer een moeilijke situatie waar je tegen aan kunt lopen op stage. Let op!  De situaties moeten gaan over de communicatie tussen praktijkbegeleider en de student. Schrijf de situaties zo duidelijk mogelijk uit.  Hier hebben jullie 15 minuten de tijd voor.

Stap 2. Stuur na 15 minuten de casus door naar de volgende groep. A stuurt naar B, B naar C, C naar D en D naar A. Doe dit via de mail, chat of via een foto in WhatsApp.

Slide 8 - Slide

Opdracht 2- Situaties bespreken
Stap 1. Kies met je groep één casus uit en bespreek die casus. 
Stap 2. Laat ieder groepslid individueel bedenken hoe hij/zij op deze situatie zou reageren en beargumenteer waarom jij de situatie zo zou aanpakken.  Schrijf dit op!
Stap 3. Bespreek jullie oplossingen met elkaar en stem welke oplossing jullie het beste vinden. De meeste stemmen gelden.


Slide 9 - Slide

Opdracht 3 -
Klassikaal nabespreken

Klassikaal nabespreken van de volgende punten:
- Welke situaties zijn er gekozen?
- Welke oplossingen zijn gekozen?
- Hoe worden de mentor en het Horizon College besproken in 
de oplossingen?

Slide 10 - Slide

Eindverslag (1 punt)
Je schrijft een eindverslag met daarin:
  • Een korte samenvatting van iedere les (les 6.2 t/m 6.8).
  • Wat je meeneemt per les naar jouw stage.
  • Wat je deze periode hebt geleerd.
  • Hoe heb je deze lessenreeks intervisie ervaren (FB)?

Slide 11 - Slide

Volgende week
Les 6.6 incidentmethode

Slide 12 - Slide