3.2 Nationalisten en communisten strijden om de macht- II

HC China
1842-2001
1 / 26
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3,6

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

HC China
1842-2001

Slide 1 - Slide

3.2 Nationalisten en communisten strijden om de macht
Waardoor ontstond de Volksrepubliek China (1912-1949)?

Slide 2 - Slide

Wat was NIET een van de drie volksbeginselen van Sun Yat-sen
A
Nationalisme
B
Liberalisme
C
Socialisme
D
Democratie

Slide 3 - Quiz

Door wie werd Sun Yat-sen na de overwinning van de eerste presidentiële verkiezingen afgezet?
A
Keizerin Cixi
B
Yuan Shikai
C
Chen Duxie
D
Mao Zedong

Slide 4 - Quiz

Welk land kreeg in het Verdrag van Versailles de Duitse invloedgebieden in China toegewezen?
A
Rusland
B
China
C
Korea
D
Japan

Slide 5 - Quiz

Hoe heet de beweging die voortkwam in China als protest op de beslissingen in het Verdrag van Versailles? (zonder lidwoord)

Slide 6 - Open question

Door welke partij werden de idealen van de 4 Meibeweging overgenomen?
(noteer de afkorting)

Slide 7 - Open question

1921 - Chinese Communistische Partij 
Idealen 4 MEI BEWEGING overgenomen
(oprichter DUXUI was één van de leiders)
MAO ZEDONG
Boerenzoon
Steeds belangrijker binnen CCP
MAOISME:
boeren kunnen ook communistische revolutie ontketenen als zij worden ingelicht door CCP via massacampagnes

Slide 8 - Slide

Eerste Verenigd Front

1919: oprichting KMT (Kwomintang) olv Sun Yatsen
1923 eigen leger om te vechten tegen warlords
- Generaal Chiang Kai-shek kreeg de leiding over het leger
- KMT kreeg in jaren 20 veel steun van SU:
 Drie Volksbeginselen sloten volgens hen aan bij idealen Marxisme

CCP ook steun van de bevolking maar partij was nog relatief klein
Daarom (op aandringen van SU) samenwerking:  Eerste Verenigd Front

Slide 9 - Slide

Gebruik je boek: welke twee vijanden werden bestreden door het Eerste Verenigde Front?

Slide 10 - Open question

In het zuiden (Kanton) startten communisten en nationalisten gezamenlijk de Noordelijke Veldtocht
Doel: uitschakeling warlords en herstellen eenheid land

Sun Yatsen overleed in 1925, opgevolgd door Chiang Kai-shek

Slide 11 - Slide

Na succes Noordelijke veldtocht besloot Chiang Kai-shek Eerste Verenigd Front te beëindigen-> beide groepen hadden andere aanhang. 
Hij keerde zich tegen communisten en gaf opdracht tot hun vervolging; Bloedbad in Shanghai 
Na deze bloedige breuk (met communisten) herstelde nationalisten in 1927 centrale gezag in China.

Slide 12 - Slide

Nanjing werd door Chiang als nieuwe hoofdstad
KMT regering:
- stimuleerde industrialisatie
- verbeterde de infrastructuur 
- zegde aantal Ongelijke Verdragen op

Maar: KMT regering was corrupt, politieke tegenstanders werden vervolgd en CCP werd verboden.

Slide 13 - Slide

Door welke gezamenlijke vijand gingen de KMT en de CCP in 1937 weer samenwerken?
A
De Engelsen
B
De Japanners
C
De SU
D
Puyi, de laatste keizer

Slide 14 - Quiz

Japan bezette Mantsjoerije 1931 

Reden: ec. stagneerde en japan had behoefte aan meer grondstoffen

Puyi (inmiddels 25) werd als symbolische heerser aan hoofd van deze 'onafhankelijke' staat gezet
Vanuit Mantsjoerije probeerde Japan meer delen in noorden van China te veroveren 

Slide 15 - Slide

 In 1927 hadden communisten zich terug getrokken in de bergen. Mao probeerde daar communisme in praktijk te brengen door een eigen Rode leger trainen (guerrillaoorlog)
Voor KMT was het aanvankelijk geen prioriteit Japanners weg te krijgen; Chiang Kai-shek vond het belangrijker om communisten definitief uit te schakelen.

Slide 16 - Slide

Het gebied van CCP  werd door nationalisten omsingeld; Communisten vluchtten massaal 
->Lange Mars naar Yenan (noorden)

Doordat Rode Leger boeren goed behandelde, nam steun bij de communisten toe

Mao werd definitief leider van CCP door succesvolle strategie tijdens Lange Mars

Slide 17 - Slide

Gebruik boek: Waardoor werd het Tweede Verenigd Front opgericht en hoe liep het af met het Tweede Verenigd Front?

Slide 18 - Open question

1945: japan gaf zich over


De macht kwam in handen van de KMT, maar:
- nationalisten konden ec en maatschappelijke problemen niet oplossen
- nationalistische soldaten plunderden
- kopstukken waren corrupt

Slide 19 - Slide
Dankzij de hulp van de SU wonnen de communisten de burgeroorlog-> 1 oktober 1949 Volksrepubliek China

Chiang Kai-shek vluchtte met volgelingen naar Taiwan.

Gebruik je boek: Hoe raakte China door deze ontwikkeling betrokken bij de Koude oorlog?

Slide 20 - Slide

Hoe raakte China door deze ontwikkeling betrokken bij de Koude oorlog?

Slide 21 - Open question

3.2 Nationalisten en communisten strijden om de macht
Je kunt beschrijven:

  •  welke doelstellingen Sun Yat-sen en de Kwomintang hadden en hoe ze deze wilden bereiken.
  •  welke doelstellingen de 4 Meibeweging had en hoe ze deze wilde bereiken.
  •  welke doelstellingen de Chinese Communistische Partij nastreefde.
  •  en verklaren wanneer en waarom de communisten en de nationalisten in de periode tussen 1911 en 1949 twee keer een periode van samenwerking hadden en waardoor deze samenwerking weer ophield.
  •  hoe Japan in de periode tussen 1911 en 1945 zijn invloed in China probeerde uit te breiden.
  •  hoe de Volksrepubliek China ontstond.
  •  en verklaren waardoor China betrokken raakte bij de Koude Oorlog.


Slide 22 - Slide

3.3 De Volksrepubliek China
Culturele revolutie- 1966
Waardoor heeft de Volksrepubliek zich kunnen ontwikkelen tot een grootmacht (1949-2001)?

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Welke elementen van een totalitair regime komen er in het bewind van mao naar voren?

Slide 26 - Mind map