Modernisme, overzicht stijlen PNC

Ismes
1 / 29
next
Slide 1: Slide
Kunst AlgemeenMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Ismes

Slide 1 - Slide

Hoe leren voor de toets?
- Boek Hoofdstuk 1 t/m 6 doorlezen: 
- BEGRIP VAN: 
*context (MODERNE)
*stromingen (ISMES)
*voorstelling en vormgeving alle disciplines
*weten waarom kunstenaars wilden vernieuwen (avant garde) en de effecten hiervan. 
 
NIET: details/jaartallen/namen kunstenaars. 
Slide 2 - Slide

Kunststromingen einde 19de eeuw
Romantiek
Realisme
Symbolisme
1775
1880
Jugendstil,
Art Nouveau
1850

Slide 3 - Slide

Romantiek
Eind 18 eeuw
Reactie op het rationalisme.  Onderwerpen uit de nationale geschiedenis. Het laten zien van de grootsheid van de natuur. Ook exotische figuren, sprookjes, dromen en onbereikbare idealen. Samenhang tonen tussen natuur, mens en het goddelijke.

Slide 4 - Slide

Realisme
Halverwege 19e eeuw
Landschappen en het dagelijkse harde bestaan van gewone mensen.
Weergave van de realiteit.
Uitvinding van de tube verf waardoor schilders in de natuur konden gaan schilderen.

Slide 5 - Slide

Symbolisme
Begin 20e eeuw
Voorstelling van droombeelden, gebruik van symbolen, mysterie en geheimzinnigheid.
Subjectieve i.p.v. objectieve benadering, emotie boven verstand.


Slide 6 - Slide

Jugendstil, Art Nouveau
Eind 19e - begin 20e eeuw
Vooral een decoratieve stijl. Motieven geïnspireerd op planten en bloemen. Organische vormen, gebogen lijnen. Architectuur, meubels, interieur, sieraden en grafiek.
Met de hand gemaakte producten.

Slide 7 - Slide

En nog...
Impressionisme
Pointillisme

Slide 8 - Slide

Impressionisme
Eind 19e eeuw
Snelle schetsmatige schildertechniek. Vangen van het moment in licht en kleur. Buiten schilderen. Losse verftoetsen.

Slide 9 - Slide

Pointillisme
Eind 19e eeuw
Schilderen met ongemengde kleuren. Naast elkaar in stippen gezet, het oog mengt het tot kleurvlakken.

Slide 10 - Slide

Belangrijke stromingen begin 20e eeuw

Slide 11 - Slide

Kubisme
Begin 20e eeuw
Voorstelling vereenvoudigd tot geometrische en hoekige vormen. Meerdere aanzichten in één beeld. Soms sprake van collage techniek en abstractie. 

Slide 12 - Slide

Kubisme/expressionisme/constructivisme in dans

Les ballets russes
Diaghiley
Bracht meerdere kunstvormen en kunstenaars samen
(muziek/decor/kleding)
Veranderden de manier van ballet dansen. 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Wat valt je op aan de VORMGEVING uit dit fragment?

Slide 15 - Open question

Noem verschillen met het klassiek ballet. (dans/decor/muziek/kostuum)

Slide 16 - Open question

Expressionisme
Begin 20e eeuw
Geen natuurgetrouwe weergave, maar een vereenvoudigde of gedeformeerde werkelijkheid. Sprekende en felle kleuren. Laten zien wat je voelt ipv wat je ziet.

Slide 17 - Slide

Futurisme
Begin 20e eeuw
Verbeelden van de snelheid en dynamiek van de moderne tijd (industriële revolutie). Vastleggen van bewegingsmomenten.

Slide 18 - Slide

De Stijl
Begin 20e eeuw
De Stijlgroep streefde naar een nieuwe universele vormgeving in architectuur, toegepaste vormgeving en beeldende kunst. Geen emotie, geen decoratie, geen expressiviteit maar puur vorm.  'Vorm volgt functie.' Abstracte, geometrische vormen.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Suprematisme en Constructivisme
Na de Russische revolutie van 1917
Abstracte, geometrische vormen. Pure kleuren plus zwart en wit. Tegen subjectief individualisme. Kunst is autonoom (Suprematisme). Bewondering voor machines, de architect en toegepaste technische constructies (Constructivisme).

Slide 21 - Slide

Dadaïsme
Begin 20e eeuw
Opzettelijk irrationele, absurde voorstellingen. Afwijzen van esthetiek en morele waardes in de kunst. Collages, fotomontages, readymades en assemblages.


Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Surrealisme
Vanaf 1924
Surrealisme uit het Frans: 'Boven de werkelijkheid.'
Fantasie, onbewust, dromen, toeval, associaties.

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Impressionisme
Pointillisme
Suprematisme en Constructivisme
Jugendstil/
Art Nouveau
Symbolisme

Slide 26 - Drag question

Impressionisme
Pointillisme
Suprematisme en Constructivisme
Jugendstil/
Art Nouveau
De Stijl

Slide 27 - Drag question

Expressionisme
Futurisme
Kubisme
Surrealisme
Dadaïsme

Slide 28 - Drag question

De Stijl
Futurisme
Kubisme
Surrealisme
Dadaïsme

Slide 29 - Drag question