HV2 BIO Thema 6 BS 1 - 2 - 3

1 / 48
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 48 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Wat is ecologie?
Onderzoek: relaties/betrekkingen tussen organismen en hun omgeving


Slide 2 - Slide

Wat is ecologie?
Onderzoek:

milieu / leefomgeving  <---->  organismenSlide 3 - Slide

Wat is ecologie?
Onderzoek: relaties tussen organismen en hun omgeving

milieu / leefomgeving  <---->  organismen

Ze beinvloeden elkaar! Hoe dan?

Slide 4 - Slide

Roodborstje
- zijn omgeving
- eet ...
- wordt gegeten door ...

Slide 5 - Slide

Roodborstje
- zeer algemeen in de Benelux
- in bossen / parken / tuinen
- loofbossen met veel struiken
- Insecten, spinnetjes en andere
   kleine diertjes, aangevuld met bessen en zaden
- Katten en roofvogels zijn zijn vijanden

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

abiotische factoren | biotische factoren

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Wat is ...
biosfeer

- Het gebied van de aarde waarin leven mogelijk is

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Wat is ...
een ecosysteem

- Een bepaald gebied met de organismen die er leven

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Wat is ...
een populatie

- Een groep organismen van dezelfde soort die in een bepaald gebied samenleven

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Wat is ...
een organisme

- Een levend wezen

Slide 16 - Slide

Daarna nog kleinere gebieden te onderzoeken...

  • orgaan-niveau
  • cel-niveau
  • DNA-niveau

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

wild zwijn
- groene plantendelen, eikels, kastanjes, gras, knollen, wortels en
   truffels, vruchten en bessen.
- Maar ook dierlijk voedsel zoals aas, regenwormen,
   insectenlarven, amfibieën, vogels en kleine knaagdieren.
- beren, wolven, lynxen en oehoe's zijn de natuurlijke vijanden.
- In Nederland zijn de grootste bedreigingen het verkeer en de
   jacht.

Slide 19 - Slide

Wild zwijn
- van nature hoort hij in de Benelux thuis
- vanaf 1826 uitgestorven door...
- 1907 opnieuw in NL gebracht voor prins Hendrik, echtgenoot van Koningin
    Wilhelmina
  --> de Veluwe (ca. 60.000 hectare)
  --> Nationaal Park De Meinweg in Limburg
- In het grootste deel van Nederland geldt het zogenaamde "nulstandbeleid"

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

niveaus van de ecologie
- ecosysyteem
- levensgemeenschap
- populatie
- individu

Slide 22 - Slide

Lees nu TB p. 78, 79 en 80
Maak opdracht 1 t/m 4

Slide 23 - Slide

Voedselrelaties
- voedselketens
- voedselnet/voedselweb

- eten en gegeten worden ...

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Producenten
- zijn organismen die zelf hun voedsel kunnen maken
- ze hebben hiervoor geen andere organismen nodig
- ze maken GLUCOSE

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Lees nu TB p. 81 - 82 - 83 - 84
Maak opdracht 5 t/m 10

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

kringlopen van stoffen
kringloop van water / H2O

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Video

Slide 37 - Slide

kringlopen van stoffen
kringloop van water / H2O
kringloop van koolstof / C

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Video

Wat is de biosfeer?
A
levensgemeenschap
B
invloeden afkomstig van de levende natuur
C
alle populaties die in een ecosysteem leven
D
gebied waarin leven mogelijk is

Slide 40 - Quiz

Wat is de atmosfeer?
A
lucht om de aarde / dampkring
B
invloeden afkomstig van de levenloze natuur
C
abiotische factoren
D
gebied waarin geen leven mogelijk is

Slide 41 - Quiz

Fotosynthese

Slide 42 - Slide

Slide 43 - Slide

Slide 44 - Slide

Slide 45 - Video

Slide 46 - Slide

Lees nu TB p. 85 - 86 - 87
Maak opdracht 11 t/m 14

Slide 47 - Slide

Voor volgende week:
- Gemaakt opdrachten 1 t/m 14
- Geleerd/leren BS 1 t/m 3 van Thema 6

- Herhaal voor jezelf Thema 5 : leren dus!!!
- Nakijken Thema 5 BS 5 t/m 8

Slide 48 - Slide