Gastles activiteitenbegeleiding

Activiteitenbegeleiding
1 / 15
next
Slide 1: Slide
MBO

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Activiteitenbegeleiding

Slide 1 - Slide

Wat weten jullie al over activiteitenbegeleiding?

Slide 2 - Slide

Wat is het doel van
activiteitenbegeleiding?

Slide 3 - Mind map

Wat is het verschil tussen activiteitenbegeleiding en vrije tijd activiteiten?

Slide 4 - Open question

Over welke vaardigheden dient een activiteitenbegeleider volgens jullie te beschikken?

Slide 5 - Open question

Activiteitenbegeleiding richt zich hoofdzakelijk op ontwikkeling van nieuwe vaardigheden
Juist
Onjuist

Slide 6 - Poll

Als activiteitenbegeleider werk je aanbodgericht
Juist
Onjuist

Slide 7 - Poll

Iedere cliënt, ongeacht ontwikkelingsniveau, kan eigen regie uitoefenen op zijn of haar activiteitenprogramma
Juist
Onjuist

Slide 8 - Poll

Doelgerichte activiteitenbegeleiding
Een activiteitenbegeleider zet doelgericht activiteiten in. Zo kan een activiteit verschillende onderliggende doelen hebben.

Slide 9 - Slide

Maatschappelijk/ervaringsgericht
Kempenhaeghe maakt onderscheidt in soorten werkplekken voor de deelnemers. De bewoners kunnen kiezen tussen een maatschappelijke werkplek of een ervaringsgerichte werkplek. Een maatschappelijke werkplek betreft een werkplek waarbij de deelnemer een bijdrage levert aan de maatschappij, en een ervaringsgerichte werkplek is erop gericht dat deelnemers begeleid worden in het opdoen van ervaringen.

Slide 10 - Slide

En nu zelf aan de slag…
Nu is het de beurt aan jullie… Er volgt een casus waarbij er een zorgvraag geformuleerd moet gaan worden met daarbij een passend activiteitenprogramma . Aan jullie de vraag; wat is de zorgvraag van de cliënt op het gebied van dagbesteding en welke activiteiten bieden jullie aan?

Slide 11 - Slide

Merel is 18 jaar en woont bij haar ouders. Tot op heden heeft ze speciaal onderwijs gevolgd. Ze heeft op 6-jarige leeftijd hersenvliesontsteking gekregen met als gevolg hersenletsel, epilepsie en spasme. Merel is bekend met SI problemen. Op taalbegrip functioneert ze op 2 jarige leeftijd, op taalgebruik op 6 jarige leeftijd en sociaal/emotioneel op het niveau van ongeveer 4 jaar. Merel wordt vaak over- en onderschat. Merel loopt zelfstandig. Voor Merel is het van belang dat ze haar eigen regie behoudt en dat deze wordt gestimuleerd en dat haar zelfbeeld wordt vergroot. Een afwisselend activiteitenprogramma is van belang, ze heeft veel uitdaging nodig. Geluk, talent en trots zijn voor Merel van levensbelang!

Slide 12 - Open question

Mark is 19 jaar oud en woont sinds 2004 op een woongroep met 5 andere bewoners. Mark heeft een ernstige verstandelijke beperking op basis van het Syndroom van Dravet. Door zijn Dravet heeft hij veel last van epilepsie en is hij rolstoelafhankelijk. Hij heeft een ontwikkelingsleeftijd van 6 maanden. Hij knuffelt graag en lacht veel. Je merkt dat naarmate Mark ouder wordt hij steeds langer bij moet komen na een aanval. Mark is actief als hij buiten is en vooral als hij op de Mey-walk zit.

Slide 13 - Open question

Dean is een nieuwe bewoner. Hij is 22 jaar en heeft een verstandelijke beperking, epilepsie en autisme en functioneert op 2 a 3 jaar, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Dean ging toen hij thuis woonde 6 dagdelen per week naar een externe locatie waar hij activiteitenbegeleiding kreeg. Verder werd hij thuis begeleid vanuit het PGB budget. Bij zijn verhuizing is een uitgebreide overdracht geweest met belangrijke informatie. Alleen het stukje externe activiteitenbegeleiding was zeer beperkt hierin meegenomen. Vanuit zijn nieuwe woning sluit Dean ook 9 dagdelen aan bij een nieuwe groep binnen de activiteitenbegeleiding. Dean is mobiel, maar maakt transfers in een rolstoel wegens dwalen.

Slide 14 - Open question

Evaluatie

Slide 15 - Open question