Massamedia H3.3: Nepnieuws herkennen

Vandaag: 
1. Eerst uitleg van mij over H3. Massamedia: H3.3 Nepnieuws herkennen

2. We lezen samen online de tekst en maken de vragen ook samen. Daarna maak je zelf een opdracht. 

3. Inleveren: opdracht 10-14 via de ELO (in WORD  - 3K MethodeM Week 4.2 ). 

1 / 13
next
Slide 1: Slide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 13 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Vandaag: 
1. Eerst uitleg van mij over H3. Massamedia: H3.3 Nepnieuws herkennen

2. We lezen samen online de tekst en maken de vragen ook samen. Daarna maak je zelf een opdracht. 

3. Inleveren: opdracht 10-14 via de ELO (in WORD  - 3K MethodeM Week 4.2 ). 

Slide 1 - Slide

Leerdoel

Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen hoe journalisten zo betrouwbaar mogelijk het nieuws brengen. Je kunt hier 3 manieren voor noemen en toelichten. 

Slide 2 - Slide

Even kort herhalen 

Slide 3 - Slide

Wat betekent Fake news?
Nepnieuws is misleidende informatie die wordt verspreid om geld te verdienen of om de mening van het publiek te beïnvloeden. 

Slide 4 - Slide

Burgerjournalistiek
Als burgers die van beroep geen journalisten zijn, nieuwsberichten gaan verzamelen en opschrijven.(Bron: MethodeM.nl)


Slide 5 - Slide

Waarom maken mensen nepnieuws?
1. In Nederland wordt vooral nepnieuws verspreid om geld te verdienen. Hoe meer mensen op een artikel klikken, hoe meer geld de makers krijgen vanwege de getoonde advertenties. 
2. Ook maken mensen bewust nepnieuws om meningen te beïnvloeden, bijvoorbeeld in de aanloop naar verkiezingen.

Slide 6 - Slide

Wat is het gevaar van nepnieuws? 
Hiernaast kan nepnieuws ook onrust veroorzaken in de maatschappij. 

Een belangrijke tactiek van nepnieuwsmakers is polarisatie: ze zetten mensen tegen elkaar op. Ze kiezen voor extremere onderwerpen en spelen in op emoties, zoals angst voor vreemdelingen of het onbekende. Daarmee hebben ze invloed op de publieke opinie en hoe er tegen bepaalde mensen in de maatschappij wordt aangekeken.

Slide 7 - Slide

Wat is de Agendafunctie
Als een mediabericht als functie heeft om een bepaald onderwerp onder de aandacht te brengen bij burgers of bij de politiek.


(Bron: MethodeM.nl) 

Slide 8 - Slide

Journalisten proberen betrouwbaar nieuws te brengen. Dat doen ze op drie manieren: 
Bron: MethodeM.nl

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Links zie je 5 begrippen staan, rechts 5 omschrijvingen. Wat hoort bij wat?
Trek een lijn van de omschrijving naar het goede begrip
Nieuwsselectie
Nieuwsbron
Persbericht
Persbureau
Hoor en wederhoor
informatie die door personen of organisaties verspreid wordt
de keuze van een journalist om een bericht wel of niet op te nemen
De journalist interviewt alle partijen
Persoon of instelling die de informatie geeft
Verkoopt nieuws 

Slide 11 - Drag question

Opdracht 13 en 14

Ga naar www.methodem.nl en/of kijk met mij mee. 
We maken samen deze opdrachten. 

Slide 12 - Slide

Aan de slag: 
Methode M:  Samen lezen

Maak: opdracht 10 t/m 14

hoofdstuk: Nieuwsvoorziening
Lever het in via de ELO 3K MethodeM Week 4.2 in WORD! (verplicht)
Let op: bij de toets lever je je schrift in en kijk ik de opdrachten na

Slide 13 - Slide