les 12 werkveldverkenning GGZ - periode 3

GGZ  les 1
1 / 31
next
Slide 1: Slide
IntroductiemoduleMBOStudiejaar 4

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

GGZ  les 1

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we doen vandaag?
 • Wat houdt de GGZ in?
 • De sociaal werker in de GGZ
 • Doelgroepen binnen de GGZ

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Waar staat GGZ voor?
A
Grote groep zorg
B
Geestelijke gehandicaptenzorg
C
Geestelijke gezondheidszorg
D
Psychiatrie

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Wat weet je al van de GGZ?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Wat is GGZ
GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg. De geestelijke gezondheidszorg heeft als doel om psychische aandoeningen te voorkomen, behandelen en te genezen. 
Sinds 2015 is de GGZ opgedeeld in de huisartsenzorg + huisartspraktijkondersteuner GGZ (POH GGZ), de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ/S-GGZ).

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

geschiedenis GGZ

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Heb je ervaring met iemand met psychische problemen ? Welke?

Slide 8 - Mind map

This item has no instructions

Stel jij of iemand in jouw omgeving ervaart psychische problemen. Naar welke hulpverlener ga je als eerste heen?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

De sociaal werker in de GGZ
 De sociaal werker kan ondersteunen en begeleiden bij problemen van maatschappelijke en / of psychosociale aard. Dit betekent dat samen met de sociaal werker  en / of familie wordt gekeken welke problemen zich in uw leef-, woon- en werksituatie voordoen.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

De sociaal werker in de GGZ
 • Ondersteuning, zorg en begeleiding aan (complexe) zorgvragers met:
            - Psychosociale stoornissen
            -  Psychiatrische stoornissen
             - Verslaving
 • Stimuleren van de zelfzorg
 • Preventieve activiteiten uitvoeren
 • Herkennen crisissituatie
 • Suïcidaliteit inschattenSlide 12 - Slide

This item has no instructions

Wie heeft er al ervaring met patiënten die begeleiding krijgen van de GGZ?

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

geschiedenis van de GGZ 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

Welke doelgroepen zijn er volgens jullie binnen de GGZ?

Slide 16 - Mind map

This item has no instructions

Welke doelgroepen GGZ?
Een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg biedt hulp aan volwassenen, kinderen en ouderen bij psychische problemen en bij ernstige psychische en psychiatrische ziektes. Bijvoorbeeld aan depressiviteit, eetstoornissen, overspannenheid, burn-out, straatvrees, ADHD, verslaving of schizofrenie.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Welke psychische aandoeningen ken je?

Slide 18 - Mind map

This item has no instructions

Enkele  psychiatrische aandoeningen
 • neurobiologische ontwikkelingsstoornissen;  (ADHD)
 • schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen;
 • bipolaire-stemmingsstoornissen;
 • depressieve-stemmingsstoornissen;
 • angststoornissen;   PTTS
 • obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen; (smetvrees)
 • trauma- en stressorgerelateerde stoornissen

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Enkele psychiatrische aandoeningen

 • somatische-symptoomstoornis en verwante stoornissen;
 • voedings- en eetstoornissen 
 • disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen;
 • middel gerelateerde -en verslavingsstoornissen
 • neurocognitieve stoornissen
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • overige psychische stoornissen

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Acute psychiatrie
 • Beschermt en begeleidt mensen in een crisissituatie. 
 • bv. psychosches of ernstige paniekaanval

Slide 22 - Slide

Wanneer de crisis voorbij is, vaak ook door medicatie, beoordelen de zorgverleners samen met de zorgvrager of verdere behandeling nodig is en welke vorm van therapie geschikt is. Dit kan een behandeling in een instelling zijn (klinische zorg), maar ook een behandeling bij de zorgvrager thuis (ambulante zorg).
Crisissituatie
Bij een psychiatrische crisis moet de huisarts worden gebeld. Hij is de eerste hulpverlener. De huisarts zal contact opnemen met de juiste instantie en zo nodig een opname of medicatie regelen. In een crisissituatie gaan zorgvragers naar:
de polikliniek van een APZ (algemeen psychiatrisch ziekenhuis)
de crisisopvang op een PAAZ (psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis)
Chronische psychiatrie
 • Zorgvragers die zich door geestelijke stoornissen niet zelf kunnen redden in de maatschappij.
 • Woonvormen:
Zorginstelling
Begeleide woonvorm

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Ouderenpsychiatrie
 • Acute en/of chronische problemen

 • Het onderscheid:
Psychogeriatrie
Ouderenpsychiatrie

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Video

This item has no instructions

Kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Kinderen en jongeren met psychiatrische problemen.
 • Ondersteunen van een normaal mogelijke ontwikkeling.

 • Speciale afdelingen van instelling voor psychiatrische zorg.


Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Video

This item has no instructions

Verslavingszorg
 • Gespecialiseerde vorm van geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg.
 • Samenwerking met meerdere disciplines.
 • Sociaal-maatschappelijke functie
 • Gedragsverandering en behandeldoelen


Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Forensische psychiatrie 
Wat houdt Forensische Psychiatrie in?
In de Forensische Psychiatrie worden patiënten behandeld die vanuit complexe psychiatrische problematiek grensoverschrijdend gedrag of delictgedrag vertonen. 
In de behandeling ligt er een expliciete focus op het terugdringen van recidiverisico.  (TBS en PIJ)

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Wat heb jij vandaag geleerd?

Slide 30 - Mind map

This item has no instructions

Wat zou jij nog te weten willen komen over de GGZ?

Slide 31 - Mind map

This item has no instructions