Questions and negations in the present simple

Welcome

timer
1:00
1 / 14
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 14 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Welcome

timer
1:00

Slide 1 - Slide

       Keys lesson D
  • Kijk je gemaakte huiswerk na met een andere kleur.
  • Zet een kleine krul als een antwoord goed is en een klein streepje als het fout is.
  • Verbeter en/of zet het goede antwoord er bij.

  • Klaar? Bestudeer je vocabulary of stones
timer
3:00

Slide 2 - Slide

Questions and negations with to do

Slide 3 - Slide

Goal
Na deze les kun je vragen  en ontkenningen met 'to do' maken.

We oefenen het werken met het stoplicht.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Questions with 'to do'

Geen vorm van to be (am/are/is/was/were), to have got of can?

Dan gebruik je do of does om een zin vragend te maken.


like chocolate.                                                 Do I like chocolate?

She likes chocolate.                                        Does she like chocolate?  


Bij de onderwerpen he/she/it gebruik je does !

Na do en does krijg je het hele werkwoord!

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Link

do / does / don't / doesn't

Slide 10 - Slide

Negations with 'to do'

Geen vorm van to be (am/are/is/was/were), to have got of can?

Dan gebruik je don't of doesn't  om een zin ontkennend te maken.


like chocolate.                                                 I don't like chocolate?

She likes chocolate.                                        She doesn't like chocolate?  


Bij de onderwerpen he/she/it gebruik je doesn't!

Na don't en doesn't  krijg je het hele werkwoord!


Slide 11 - Slide

Slide 12 - Link

Huiswerk:
Maken: E grammar exercise 13 t/m 15 page 95 t/m 97 act.book
Leren: vocabulary H + stone 11 & 12

Ik kies twee leerlingen voor het MO van vocabulary G + stone 11


timer
10:00

Slide 13 - Slide

Evaluatie

Hoe is er gewerkt met het stoplicht?

Hebben we het doel bereikt?

Probeer eens  samen te vatten 
wat je zojuist geleerd hebt. Vertel dit aan je buurman / vrouw.
Tip & top voor mij


Slide 14 - Slide