Les 8+ 9 M4 Eco1 - 15092021

Welkom bij Economie in Mavo 4
Les 8 + 9
1 / 23
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 23 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Welkom bij Economie in Mavo 4
Les 8 + 9

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?

 • Start + welkom

 •  Bespreken 1.3 B + C (korte bespreking, nog niet af dan is dit ook voor deze les of huiswerk)
 • Starten met 1.3 D: Bank & geldzaken (2 lessen om deze stof door te nemen en af te ronden).

Slide 2 - Slide

Lesdoelen les 1
 • Chartaal vs giraal geld
 • directe ruil en indirecte ruil
 • 3 geldfuncties
 • Wat is koopkracht?
 • Wat is inflatie?
 • Wat zijn de oorzaken van inflatie?
 • CPI = Consumenten Prijs Index (wat is het en hoe reken je er mee?)

Slide 3 - Slide

Koopkracht
De hoeveelheid goederen en diensten die je kunt kopen met je geld.

Je koopkracht hangt af van:
 • je inkomsten;
 • de prijzen.

Slide 4 - Slide

0

Slide 5 - Video

Inflatie
Inflatie betekent een algemene prijsstijging van goederen en diensten.

Door inflatie wordt de koopkracht kleiner, als je inkomen niet net zoveel stijgt als de inflatie.

Het tegenovergestelde van inflatie noemen we DEFLATIE.

Slide 6 - Slide

De gemiddelde prijs van boodschappen steeg afgelopen jaren.

Slide 7 - Slide

inkomensstijging > prijsstijging
koopkracht neemt toe
inkomensstijging < prijsstijging
koopkracht neemt af

Slide 8 - Slide

Oorzaken inflatie
 • Loonverhoging
 • Hogere grondstofprijzen zoals olie en graan
 • Meer vraag van consumenten naar goederen of diensten
 • Minder aanbod van producten
 • Hogere belastingen of andere heffingen door de overheid

Slide 9 - Slide

Soorten inflatie
Inflatie: als producten duurder worden.

Als producten duurder worden omdat er veel vraag naar die producten is, noem je dat bestedingsinflatie.

Als producten duurder worden omdat het maken van de producten duurder wordt, noem je dat kosteninflatie.

Slide 10 - Slide

Consumentenprijsindexcijfer
Prijsontwikkeling van goederen en diensten.

Het CBS berekent iedere maand de inflatie, en maakt hierbij gebruik van het boodschappenmandje van de gemiddelde Nederlander. Hierin zitten verschillende artikelgroepen.
Elke artikelgroep telt voor een bepaald percentage mee.

Slide 11 - Slide

consumentenprijsindex
Stappen om het cpi te berekenen: (TIP: KIJK HET FILMPJE IN LEARNBEAT)

 1. Vermenigvuldig het indexcijfer van iedere artikelgroep met de bijbehorende wegingsfactor. 
 2. Tel alle uitkomsten van stap 1 bij elkaar op. 
 3. Deel je uitkomst van stap 2 door het totaal van alle wegingen
 4. Je uitkomst is het consumentenprijsindexcijfer.


Slide 12 - Slide

opdrachten bespreken

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Huiswerk:

Ben je nog niet klaar met 1.3 B en C dan is dat huiswerk voor morgen!!!Slide 16 - Slide

Lesdoelen les 2
 • Werken aan 1.3 D: BANK & GELDZAKEN
 • We werken zelfstandig aan een taak voor 2 lessen.


Slide 17 - Slide

Slide 18 - Link

Learnbeat
1.3 D: BANK en GELDZAKEN

Ga naar de website:

Log in via:

Let op: jullie zijn KLAS 1

Slide 19 - Slide

Zelfstandig werken
De rest van dit uur en ook de volgende les heb je om alle onderdelen van Bank & GELDZAKEN af te ronden.

Slide 20 - Slide

Huiswerk:

Morgen af: 1.3 B+C!

Eventueel: BANK & GELDZAKEN

Schat zelf in of je al ver genoeg bent om het morgen af te ronden....

SUCCES!!!Slide 21 - Slide

Vragen?

Slide 22 - Slide

Check lesdoelen / evaluatie les
 • Hoe gaat het met de opdrachten?

  Slide 23 - Slide