Crminaliteit 1.2 en 1.3

1.2 en 1.3 
wetboeken en regels
verschillen in criminaliteit  

1 / 17
next
Slide 1: Slide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

1.2 en 1.3 
wetboeken en regels
verschillen in criminaliteit  

Slide 1 - Slide

LESDOEL
Aan het eind van deze les kun je...

- aangeven in welk wetboek het delict staat 
- het verschil tussen plaats- en tijdsgebonden uitleggen
- het verschil tussen een overtreding en een misdrijf uitleggen 
- uitleggen wat een strafblad is en wat er in staat 

 

Slide 2 - Slide

wetten / wetboeken
Strafbare feiten staan vastgelegd in wetten en wetboeken:
 • Wetboek van Strafrecht. Hierin staan strafbare feiten zoals moord, diefstal, mishandeling en wildplassen.
 • Opiumwet. Hierin staan strafbare feiten die met drugs te maken hebben.
 • Wegenverkeerswet. Hierin staan strafbare feiten die te maken hebben met het verkeer.

Slide 3 - Slide

Wetboek van Strafrecht

Welke gedragingen zijn strafbaar en welke maximum straf hoort daarbij.
Wetboek van Strafvordering

De regels rond opsporing, vervolging en berechting. De rechten van de verdachte.

Slide 4 - Slide

Overtredingen zoals door rood rijden of zonder helm op rijden staan in...
A
de Milieuwet
B
de Wegenverkeerswet
C
de Leerplichtwet
D
het Wetboek van Strafrecht

Slide 5 - Quiz

Wat staat in de opiumwet?
A
mishandeling
B
joyriding
C
drugssmokkel
D
inbraak

Slide 6 - Quiz

Rechtsregels zijn plaatsgebonden
 • In Nederland is abortus en euthanasie toegestaan

 • In Nederland mogen homo’s met elkaar trouwen

 • (Vuur)wapens zijn in Nederland verboden

 • Nederland kent geen doodstraf

Slide 7 - Slide

Rechtsregels zjn tijdgebonden
 • Spugen was vroeger een misdrijf

 • Sinds 1970 is overspel niet meer strafbaar

 • Tegenwoordig is hacken van computers strafbaar

 • Vroeger stonden er gevangenisstraffen op homoseksualiteit

Slide 8 - Slide

Abortus is in Nederland toegestaan. In veel andere landen niet.
Dit is een voorbeeld van:
A
Plaatsgebonden criminaliteit
B
Tijdsgebonden criminaliteit

Slide 9 - Quiz

De mondkapjeswet die per 1 december 2020 is ingegaan is een voorbeeld van...
A
Tijdsgebonden criminaliteit
B
Plaatsgebonden criminaliteit

Slide 10 - Quiz

Overtreding 

 • maximaal 1 jaar hechtenis in huis van bewaring 
 • meestal geen strafblad 
 • medeplichtigheid niet strafbaar 


Misdrijf 

 • maximaal levenslang in gevangenis
 • altijd een strafblad 
 • medeplichtigheid wel strafbaar

Slide 11 - Slide

Wat is een proces verbaal?
politie schrijft een proces verbaal
Bureau HALT
officier van justitie
taakstraf
seponeren
schikken 
vervolgen 
wist je dat?
Bureau HALT staat voor Het ALTernatief.
Zo kan je wel een taakstraf doen maar krijg je geen strafblad.
wist je dat?
De officier van justitie het hoofd is van de politie. Alle zaken die de politie heeft is de officier verantwoordelijk voor.

Slide 12 - Slide

Strafblad
Bij een misdrijf wordt je door de politie verhoord. Wanneer iemand een rechtzaak tegen jou begint, kun je ook voor de rechter verschijnen. Bij misdrijven krijg je een strafblad. Hierop staat beschreven wat jij hebt gedaan en welke straf je hebt gekregen. 

Slide 13 - Slide

voor ..... krijg je een strafblad
A
misdrijf
B
overtreding

Slide 14 - Quiz

Als je veroordeeld wordt voor een misdrijf, krijg je altijd een strafblad
A
juist
B
onjuist

Slide 15 - Quiz

5: Wat is een VOG
A
Verklaring onnozel gedrag
B
Verklaring onder gedetineerden
C
Verklaring omtrent gedrag
D
Een strafblad

Slide 16 - Quiz

Waarom kan een uitreksel justitiele documentatie (strafblad), gevolgen hebben voor later?

Slide 17 - Open question